Connect with us

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πατούλης: «Προτεραιότητά μας να γίνει η Αττική μια πράσινη Περιφέρεια»

Δημοσιεύθηκε

στις

Στην αναγκαιότητα να τεθεί σε απόλυτη προτεραιότητα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο η υλοποίηση δράσεων και έργων που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν λόγω της κλιματικής αλλαγής, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ημερίδα της Περιφέρειας µε θέμα: «Περιφερειακό σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή της Περιφέρειας Αττικής» η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ακαδημία Αθηνών.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής αναφέρθηκε και στο ζήτημα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που προκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως τόνισε πρόκειται για μία νέα αναπτυξιακή στρατηγική που στηρίζει τη μετάβαση της ΕΕ σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυναν ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δ. Οικονόµου, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων ΥΠΕΝ Κ. Αραβώσης, οι οποίοι συμφώνησαν στην ανάγκη συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.

Αναγκαία η αλλαγή του υφιστάμενου αναπτυξιακού μοντέλου

Ο Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του υπογράμμισε επίσης ότι οι δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι ανάγκη να εμπεριέχουν μία αλλαγή του υφιστάμενου αναπτυξιακού μοντέλου, προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης, πράσινης οικονομίας χαμηλών ή και μηδενικών εκπομπών άνθρακα με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

«Στόχος μας είναι μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων» σημείωσε ο Γ. Πατούλης.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες φυσικές καταστροφές στην Αττική τόνισε ότι είναι επιβεβλημένη η ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και υλοποίησης δράσεων μείωσης του κινδύνου των καταστροφών, αλλά και σχεδιασμού κανόνων ενημέρωσης των πολιτών.

«Οι προκλήσεις της Πολιτικής Προστασίας. Της προστασίας της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, είναι επιτακτικές και άμεσες» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Η αλλαγή του κλίματος έχει ήδη εμφανή αποτελέσματα, που εκτείνονται από την αύξηση της θερμοκρασίας έως την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, καθώς και τη συχνότερη εμφάνιση καταιγίδων και πλημμυρών. Οι μεταβολές αυτές θα επιφέρουν με τη σειρά τους σοβαρές επιπτώσεις στην ακεραιότητα των οικοσυστημάτων, τους υδατικούς πόρους, τη βιομηχανία, τις γεωργικές καλλιέργειες, τις μεταφορές και τις υποδομές, τη δημόσια υγεία».

Ευάλωτοι τομείς

Ο Γ. Πατούλης χαρακτήρισε τους υδάτινους πόρους, τον τουρισμό, τις υποδομές, τις μεταφορές, την υγεία και το δομημένο περιβάλλον ως τους πλέον ευάλωτους τομείς στην Αττική. Επιπλέον αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά της Αττικής για την οποία τόνισε ότι «θεωρείται σκόπιμο να εξεταστεί και να σχεδιαστεί η προστασία της».

Επίσης υπογράμμισε ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις υποδομές, τα δίκτυα μεταφορών και ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνίες, διυλιστήρια, κ.α.

Σε σχέση με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο κέντρο της Αθήνας τόνισε ότι αυτές οδηγούν σε νέες ανάγκες στον αστικό σχεδιασμό που θα πρέπει να περιλαμβάνει διάσπαρτες πράσινες παρεμβάσεις στον αστικό ιστό και μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων για να βελτιωθεί το μικροκλίμα μιας περιοχής.

Τομέας Υγείας

Αναφερόμενος στον τομέα της υγείας τόνισε η υγεία του πληθυσμού είναι ευαίσθητη σε αλλαγές του κλίματος, δεδομένου ότι επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Ως εκ τούτου, τονίζεται η άμεση ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών υγείας. Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου όγκου των υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας της Χώρας καθώς στα γεωγραφικά όρια της βρίσκεται το 31% των νοσοκομειακών μονάδων της χώρας και το 40% του συνόλου των οργανικών κλινών

Διαχείριση υδατικών πόρων

Ο Περιφερειάρχης αναφερόμενος στην ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων υπογράμμισε ότι «αποτελεί δικλείδα ασφαλείας απέναντι στις πολυάριθμες και συνεχόμενες πιέσεις που δέχεται το υδατικό περιβάλλον». Για το λόγο αυτό είναι σημαντική, η προώθηση και προάσπιση πολιτικών, καθώς και καινοτόμων τεχνολογιών και πρακτικών που βασίζονται στις αρχές υδρολογικής και οικολογικής διαχείρισης και στοχεύουν στην ορθολογική διαχείριση των υδάτων μέσω μέτρων εξοικονόμησης ύδατος και εξασφάλισης πιο αποτελεσματικής χρήσης του.

Το περιφερειακό σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή της περιφέρειας Αττικής παρουσίασε η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής Α. Παρασκευοπούλου (Επισυνάπτεται η σχετική παρουσίαση, καθώς και φωτογραφικό υλικό).

Ο Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥ∆ΕΠ) της Περιφέρειας Αττικής Δ. Δρόσης παρουσίασε τις Προοπτικές Χρηματοδότησης Δράσεων για την κλιματική αλλαγή στο τρέχον και το νέο ΕΣΠΑ. Όπως επισήμανε ο σχεδιασμός που γίνεται είναι με γνώμονα την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (δείτε το οπτικό υλικό με τους άξονες χρηματοδότησης των έργων).

Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος Τρήματος Κλιματικής Αλλαγής της διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ Κ. Ψύχας παρουσίασε τις πολιτικές του υπουργείου για το ζήτημα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Το μέρος της ημερίδας ολοκληρώθηκε με ομιλία του κ Χ. Ζερεφού, Ακαδημαϊκού, Επόπτη του κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών με θέμα «Η παγκόσμια απειλή της Κλιματικής Αλλαγής».

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της πρώτης φάσης δημόσιας διαβούλευσης για την κατάρτιση του περιφερειακού σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και είναι με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Advertisement
SINTECNO

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα