Κατερίνα
Παναγέα

Εγκρίθηκε νέο αντιπλημμυρικό έργο στον Ωρωπό. Συγκεκριμένα, έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών έλαβε το έργο “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ρέματος Κακόρεμα ΧΚ1 Καλάμου, Δ. Ωρωπού, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής”.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού έργων και Υποδομών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Περιγραφή του έργου

Το ρέμα Κακόρεμα ή Κακόσι βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Καλάμου, Δ. Ωρωπού.

Μικρό μόνο τμήμα της ανάντη λεκάνης εμπίπτει στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Καπανδριτίου. Το ρ. Κακόρεμα σε μήκος ~700 μ. από την εκβολή βρίσκεται στην περιοχή 2ης κατοικίας Αγ. Μαρίνας.

Το ρέμα διευθετείται σε μήκος περίπου 1310 μ. με ανοιχτή ορθογωνική διατομή από οπλισμένο σκυρόδεμα (περιοχή με πυκνή δόμηση), ανοιχτές διατομές με προστασίες από συρματοκιβώτια και κλειστές διατομές σε θέσεις εγκάρσιων διελεύσεων οδών. Σε επιπλέον μήκος περίπου 130μ προβλέπεται διατήρηση-διαμόρφωση και καθαρισμός της φυσικής κοίτης και ουδοί σταθεροποίησης.

Στην εκβολή προτείνεται έργο με ανοιχτή τάφρο θωρακισμένη με λίθους και κλειστή ορθογωνική διατομή 8.00 x 2.00 μ., επί δύο παράλληλων πασσαλοστοιχιών Φ0.80/1.60 μ. και πλάκα κοιτόστρωσης από ύφαλο σκυρόδεμα, για τη διέλευση της υφιστάμενης παραλιακής οδού. Το υφιστάμενο έργο κλειστής ορθογωνικής διατομής 4.00 x 1.00-1.50 μ, είναι ανεπαρκές και θα καθαιρεθεί.

Πέραν του τεχνικού διέλευσης της παραλιακής οδού, στις διελεύσεις των υπολοίπων υφιστάμενων οδών και σε προσβάσεις στις ιδιοκτησίες προβλέπονται τεχνικά με κλειστούς ορθογωνικούς αγωγούς από οπλισμένο σκυρόδεμα, εσωτερικών διαστάσεων 6.00 x 2.20 μ ή 6.00 x 2.50 μ. Τα τεχνικά αυτά, σχεδιάστηκαν για παροχή για Τ=50 έτη και ελέγχθηκαν υπό τις σημερινές συνθήκες της περιοχής (πυκνή δόμηση-στενότητα χώρου-προσβάσεις από το υφιστάμενο ρέμα).

Κατά μήκος του ρέματος και στις όχθες αυτού, συναντώνται συχνά κτίσματα και κατασκευές, περιορίζοντας το διαθέσιμο πλάτος. Οι προς εφαρμογή διατομές περιλαμβάνουν:

  • Ανοικτές τραπεζοειδείς διατομές με βαθμιδωτή διάταξη συρματοκιβωτίων, κάτω πλάτους 5μ και ύψους 2,5μ και εγκάρσιους οδούς σταθεροποίησης σε τμήματα μη αποδεκτών ταχυτήτων
  • Ανοικτές διατομές με συρματοκιβώτια, κάτω πλάτους 5-6μ και ύψους 2,5μ και τοίχους που διατηρούνται ή ανακατασκευάζονται και εγκάρσιους οδούς σταθεροποίησης σε τμήματα μη αποδεκτών ταχυτήτων,
  • Ανοικτές ορθογωνικές διατομές, κάτω πλάτους 6μ και ύψους 2,5μ
  • Ανοικτές διατομές φυσικού ρέματος που διαμορφώνονται χωρίς επένδυση ή με επενδύσεις πρανών με συρματοκιβώτια, κάτω πλάτους 4μ και ύψους 2,5μ
  • Φυσικές διατομές στις οποίες γίνεται καθαρισμός και προσθήκη εγκάρσιων ουδών σταθεροποίησης από συρματοκιβώτια
  • Τεχνικά διέλευσης κάτω από οδούς ή προσβάσεις σε ιδιοκτησίες διαστάσεων 6.0×2.2- 2.5μ
  • Συναρμογές μεταξύ αλλαγών διατομών

Σε τμήματα της ανοιχτής κοίτης πλησίον οδών ή κατοικιών κλπ δραστηριοτήτων και στα τεχνικά έργα διελεύσεων του ρέματος προβλέπεται για ασφάλεια, προστατευτικό κιγκλίδωμα.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV