Κατερίνα
Παναγέα

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για νέο κτιριακό έργο στην Αθήνα.

Εκτενέστερα, σε δημοπράτηση βγήκε το έργο με τίτλο «Σύμβαση Κατασκευής – α) Κατασκευή Κτιρίου (Μονάδας) Βιοασφάλειας 3+ (BSL3+) και β) Κατασκευή Κτιρίου (Μονάδας) Ραδιογονιδιωματικής» που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Αττικής.

Αναθέτουσα αρχή είναι το ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ).

Το ΤΑΙΠΕΔ είναι η διενεργούσα αρχή και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του δικαιούχου του Προγράμματος “ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ), εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες της αρμοδιότητας της αναθέτουσας αρχής στο όνομα και για λογαριασμό της μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 10,4 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 8,38 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 18 Ιουνίου 2024.

Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 450 ημέρες (15 μήνες) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Πρόκειται για έργο δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από τα ταμεία της ΕΕ. Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ).

Το αντικείμενο του έργου

Το προς δημοπράτηση έργο του ΙΙΒΕΑΑ περιλαμβάνει την κατασκευή νέων κτιρίων στις εγκαταστάσεις του ΙΙΒΕΑΑ στο Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα: Α) Κατασκευή κτιρίου Βιοασφάλειας 3+ (BSL3+) B) Κατασκευή κτιρίου Μονάδας Ραδιογονιδιωματικής και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, με όλες τις οικοδομικές και τις Η/Μ εγκαταστάσεις τους.

Το κτίριο της Μονάδας Βιοασφάλειας 3+ (BSL3+) θα αναπτυχθεί σε δύο υπόγειους και 6 υπέργειους ορόφους περιλαμβανομένης και της απόληξης του δώματος με μία είσοδο και δύο κλιμακοστάσια. Θα περιλαμβάνει τη Μονάδα καθώς και χώρους γραφείων και εκπαίδευσης. Η Μονάδα του BSL3+ θα αναπτυχθεί σε έναν όροφο.

Το κτίριο της Μονάδας Ραδιογονιδιωματικής θα είναι υπόγειο και θα τοποθετηθεί κάτω από τον κήπο της εισόδου της πλατείας του κτιριακού συγκροτήματος και σε επαφή με τα υφιστάμενα κτίρια 1 και 4 και το υπόγειο Parking του ΙΙΒΕΑΑ.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV