Κατερίνα
Παναγέα

Εγκρίθηκε νέα επένδυση ΑΠΕ για φωτοβολταϊκά σε Σέρρες και Δράμα.

Συγκεκριμένα, έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών δόθηκε στο έργο “Πέντε (5) Φωτοβολταïκοί Σταθμοί Ισχύος 379,34 MW και Έργα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διασύνδεσης, στους Δήμους Σιντίκης και Κ. Νευροκοπίου των Π.Ε Σερρών και Π.Ε Δράμας αντίστοιχα”.

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΗΛΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ.Α.Ε.

Περιγραφή του έργου

Η δραστηριότητα του θέματος περιλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) και συγκεκριμένα την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών (κατασκευή και λειτουργία) συνολικής ισχύος 379,34 ΜW. Τα πέντε (5) πολύγωνα που έχουν αδειοδοτηθεί από τη ΡΑΕ έχουν συνολικό εμβαδό 8.003,33 στρ., ενώ τα γήπεδα εγκατάστασης των ΦΒ Σταθμών έχουν συνολικό εμβαδό 4.589,07 στρ. Τα συνοδά έργα αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ), καθώς και υπόγειου και υπέργειου δικτύου διασύνδεσης μέσης και υπερυψηλής τάσης.

Τα έργα υπάγονται διοικητικά εντός των ορίων του Δήμου Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και εντός των ορίων του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Π.Ε Δράμας, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης.

Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί θα αποτελούνται από τα παρακάτω βασικά μέρη:

 • Φωτοβολταϊκά πλαίσια
 • Αντιστροφείς ισχύος (inverters) Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων
 • Οικίσκους – Υ/Σ με μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης και απαραίτητο ηλεκτρολογικό υλικό (πίνακες ΑC Χαμηλής και Μέσης Τάσης)
 • Τερματικούς Σταθμούς Μέσης Τάσης με απαραίτητο ηλεκτρολογικό υλικό (πίνακες Μέσης Τάσης)
 • Καλωδιώσεις και υλικά διασύνδεσης
 • Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (Κ.Υ.Τ.) ΜΤ/ΥΥΤ 33/400kV με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (μετασχηματιστής, πίνακες, διακοπτικό υλικό, συστήματα προστασίας)
 • Σύστημα ελέγχου και μετρήσεων
 • Σύστημα γείωσης – αντικεραυνικής προστασίας
 • Περίφραξη Οικοπέδων
 • Φυτεύσεις και μέτρα διαχείρισης ομβρίων στο σταθμό Καταφύτου

Για την πρόσβαση στις θέσεις των Φ/Β Σταθμών θα χρησιμοποιηθεί το επαρκές αγροτικό δίκτυο της παρακείμενης περιοχής. Στην περίπτωση των Φ/Β Σταθμών «Ανθότοπος ΙΙ» και «Ανθότοπος VI», προβλέπεται κατάργηση υφιστάμενων οδών συνολικού μήκους 2,23 km και 2,64 km, αντίστοιχα (διότι εμπίπτουν εντός των γηπέδων των Φ/Β), ενώ παράλληλα προβλέπεται η κατασκευή νέας εξωτερικής οδοποιίας 1,8 km και 773 m, αντίστοιχα. Επιπλέον, στους Φ/Β Σταθμούς «Ανθότοπος ΙΙΙ» και «Ανθότοπος V» προβλέπεται η κατάργηση 257 m και 373 m υφιστάμενων οδών, αντίστοιχα.

Ακόμη προβλέπονται βελτιώσεις υφιστάμενων οδών στον Φ/Β Σταθμό «Ανθότοπος ΙΙ», συνολικού μήκους περίπου 80,6 m.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV