Νίκος
Καραγιάννης

Την πρώτη του παράταση πήρε το μεγάλο οδικό έργο για την Παράκαμψη Νικόπολης στην περιοχή της Πρέβεζας καθώς και των έργων ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της περιοχής. Σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου που είναι η Αναθέτουσα Αρχή, το έργο παρατάθηκε κατά ένα έτος.

Πιο συγκεκριμένα το έργο υπεγράφη στις 13 Απριλίου του 2022 και είχε αρχική διάρκεια 24 μήνες. Με την απόφαση παράτασης η νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι στις 13 Απριλίου 2025. Ανάδοχος του έργου είναι η ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ με ποσοστό έκπτωσης 30,23%. Η παράταση δόθηκε ύστερα από σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 15,25 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 12,3 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου είχε πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουλίου 2021 και στις 9 του ίδιου μήνα έγινε η αποσφράγιση των προσφορών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ήπειρος 2014 – 2020», με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, ως υποέργο Α/Α 1 με τίτλο: «Εργασίες έργου: Παράκαμψη Νικόπολης — Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου» της Πράξης «Παράκαμψη Νικόπολης — Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου».

Ταυτότητα του έργου

Η εργολαβία έχει ως αντικείμενο τις εργασίες στις παρακάτω οδούς:

1) την αναβάθμιση της οδού βόρεια της ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας, που συνδέει την υφιστάμενη Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων με την παραλιακή οδό, με τυπική διατομή τετράιχνης οδού, με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,75μ. και Λ.Ε.Α. πλάτους 0,50μ. με κεντρική νησίδα διαχωρισμού των κατευθύνσεων. Κατά μήκος της οδού θα κατασκευαστούν τέσσερεις (4) ισόπεδοι (Ι/Σ) κυκλικοί κόμβοι για την ασφαλή ρύθμιση της κυκλοφορίας·

2) στη συμβολή της ανωτέρω οδού με την Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, στο ύψος του οικισμού του Μύτικα, θα κατασκευαστεί ανισόπεδος κόμβος (Α/Κ) με τεχνικά κάτω διάβασης·

3) τη βελτίωση – προσαρμογή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδικών τμημάτων των οδών που συμβάλουν στον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ)·

4) τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών 2 παρόδιων οδών σε μήκος σύνδεσής τους από τις ήδη χαρακτηρισμένες Ε.Ο.1 [Ε.Ο.21 Φιλιππιάδα (από Ε.Ο.5) – Πρέβεζα] και Ε.Ο.2 (Ε.Ο.19 στο τμήμα Πρέβεζα – Αρχάγγελος) έως την οριζόμενη απόσταση τής παρ. 2 του άρθρου 25 κεφ. Δ του Ν.1418/84 (ΦΕΚ 23/Α)·

5) τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας, από τη θέση Ακρίβη έως τη θέση Μονολίθι σε οδό δίιχνη με 1 λωρίδα κυκλοφορίας, πλάτους 3,75μ. και Λ.Ε.Α. 0,25μ., ανά κατεύθυνση·

6) κατά μήκος της προηγούμενης οδού θα κατασκευαστούν 2 ισόπεδοι κόμβοι, στη συμβολή της οδού με την Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων και στη συμβολή με την Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας.

Επίσης, θα κατασκευαστούν όλα συνοδά έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης και διευθέτησης ομβρίων υδάτων των συγκοινωνιακών έργων.

Θα εκτελεστούν και εργασίες φωτισμού των κόμβων και των οδών, καθώς και εργασίες εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης, σήμανσης και ασφάλισης των οδών.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο εκπόνησης της συνοδού υδραυλικής μελέτης του έργου, προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης – αποστράγγιση – διευθέτηση των ομβρίων όλων των ως άνω συγκοινωνιακών έργων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ροές από τις γειτνιάζουσες σχετιζόμενες λεκάνες απορροής. Προβλέπεται η κατασκευή χωμάτινων και σκυροδετημένων τάφρων παραπλεύρως των οδικών έργων και η κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών (κιβωτοειδής και  σωληνωτών οχετών) διευθέτησης ομβρίων

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV