Κατερίνα
Παναγέα

Με αποθήκευση ενέργειας προχωρά νέα επένδυση ΑΠΕ σε φωτοβολταϊκά στην Ξάνθη.

Αναλυτικά, τροποποιήθηκε η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Αν.Μ.-Θ./Α.Δ.Μ.-Θ. για την κατασκευή και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος παραγωγής 48.9888MW, στη θέση «ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ-ΔΑΣΥΛΛΙΟ» των Τοπικών Κοινοτήτων Εξοχής και Όλβιου, του Δήμου Τοπείρου, στην Π.Ε. Ξάνθης.

Η τροποποίηση αφορά στην ενσωμάτωση διατάξεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 49MW και μέγιστης ισχύος ααπορρόφησης 49MW, εντός της έκτασης που καταλαμβάνει το έργο.

Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία SOLAR KOSSOS M.I.K.E.

Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 48,9888MW και μέγιστης παραγωγής 48,9888MW με ενσωματωμένες διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 49 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 49 MW στη θέση «ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ-ΔΑΣΥΛΛΙΟ» των Τοπικών Κοινοτήτων Εξοχής και Όλβιου, του Δήμου Τοπείρου, στην Π.Ε. Ξάνθης. Ο σταθμός εγκαθίσταται σε έκταση επιφάνειας 1.934.263,51τ.μ. η οποία αποτελείται από τρία (3) πολύγωνα.

Οι Φ/Β συλλέκτες-πλαίσια συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια, με τη μορφή ηλιακού φωτός και την μετατρέπουν σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα μεταβαλλόμενης τάσεως.

Ο εν λόγω σταθμός αποτελείται από τα βασικά μέρη:

Συστοιχίες φωτοβολταϊκών πλακών που απαρτίζονται από φωτοβολταϊκά στοιχεία και τα στηρίγματα φωτοβολταϊκών στοιχείων.
Προβλέπεται, ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά να τοποθετηθούν 74.792 πάνελ ισχύος 655Wp έκαστο, τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου της εταιρείας CanadianSolar, τύπου HiKu7 Mono PERG. Η μέγιστη συνολική ισχύς παραγωγής δεν θα ξεπερνάει την αδειοδοτημένη από την ΡΑΕ, ισχύ. Τα πάνελ τοποθετούνται σε σταθερές μεταλλικές βάσεις στήριξης, σταθερής κλίσης 30ο.
Η σταθερή βάση αποτελεί ένα διπάσσαλο μεταλλικό σύστημα υποδοχής των φωτοβολταϊκών πλαισίων με δυνατότητα να προσαρμόζεται σε ανώμαλα εδάφη με έντονες κλίσεις και απαιτήσεις. Το σύστημα αποτελείται από πασσάλους θεμελίωσης, κεκλιμένες δοκούς και τεγίδες από θερμογαλβανισμένο χάλυβα, πάνω στους οποίους εγκαθίστανται φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Σύστημα διαχείρισης ισχύος αποτελούμενο από μετατροπείς ισχύος DC/AC, Ηλεκτρικούς πίνακες, καλώδια, γειώσεις και οικίσκους μετατροπέων ισχύος. Για την μετατροπή του παραγόμενου ρεύματος συνεχούς (DC), σε ρεύμα εναλλασσόμενου (AC), ποιότητας δικτύου της ΔΕΗ, επελέγησαν, για τους υπολογισμούς, αντιστροφείς ισχύος (14 τεμ.). Ο αντιστροφέας είναι τυπολογίας «central inverter». Προβλέπονται 14 οικίσκοι, 15τ.μ. έκαστος.

Σύστημα παρακολούθησης που αφορά σε σύστημα συλλογής δεδομένων και ελέγχου λειτουργίας και σύστημα τηλεπαρακολούθησης.

Σύνδεση με το δίκτυο : Το σύστημα διατάξεων αποθήκευσης μέσω συσσωρευτών εγκατεστημένης κατάντη του μετρητή, έχει δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από τον Φ/Β σταθμό ή/και από το σύστημα μεταφοράς ή το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για σκοπούς αποθήκευσης της. Επίσης έχει την δυνατότητα έγχυσης ενέργειας στο σύστημα μεταφοράς ή στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των έργων διασύνδεσης του Φ/Β σταθμού με το σύστημα.

Ο σταθμός αποθήκευσης θα αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα :

  • 160 τυποποιημένα containers, κατάλληλα διαμορφωμένα ως προς τα δομικά τους στοιχεία και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (μονάδες κλιματισμού, σύστημα πυρόσβεσης κλπ). Κάθε ένα από τα containers θα έχει χωρητικότητα 2,032 MWh και θα αποτελείται έξι (6) racks συσσωρευτών, και κάθε rack αποτελείται από είκοσι ένα (21) packs συσσωρευτών,
  • 80 Υπαίθριους Πίνακες Χαμηλής Τάσης για την σύνδεση των racks με τους μετατροπείς Σ.Ρ/Ε.Ρ,
  • 400 μετατροπείς Σ.Ρ/Ε.Ρ. μεγίστης ισχύος 200kVA,
  • 8 τοπικούς Υ/Σ ανύψωσης τάσης 0,8/33kV αποτελούμενους έκαστος από έναν Μ/Σ 0,8/33kV ισχύος 9.0 MVA και τον κατάλληλο πίνακα Μέσης Τάσης,
  • 1 Οικίσκο Ζεύξης Μέσης Τάσης.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV