Newsroom

Ακόμα ένα σημαντικό έργο διαχείρισης απορριμμάτων στα Επτάνησα οδεύει προς δημοπράτηση. Συγκεκριμένα, επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Κέρκυρα, η οποία έρχεται να λύσει το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων στο τουριστικά δημοφιλές νησί. Η Κέρκυρα αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό κάθε καλοκαίρι και κατά την περίοδο αυτή παρατηρείται σημαντική άνοδος των απορριμμάτων.

Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι ο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων και το υπο δημοπράτηση έργο αφορά στην Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Κέρκυρας με το κόστους του να ανέρχεται στα 52.6 εκ. Ευρώ με ΦΠΑ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 43.9 εκ. ευρώ). 

Διαγωνισμός, κόστος και διάρκεια του έργου

Η δημοπράτηση θα γίνει μέσω ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών να ορίζεται η 10η Μαΐου, ενώ η αποσφράγιση για την ανάδειξη του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί στις 17 του ίδιου μήνα.

Η κατασκευή της μονάδας θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ, ενώ η λειτουργία και η συντήρηση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του κυρίου του έργου, και το έργο αναμένεται να διαρκέσει 96 μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης. 

Βέβαια, υπάρχει και δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης εκ μέρους του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων όσον αφορά στην κανονική λειτουργία του έργου κατά έξι επιπλέον έτη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1 668 613,54 EUR ανά έτος εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης πλέον ΦΠΑ 24 % και σε 10 011 681,24 EUR για τα έξι (6) έτη πλέον ΦΠΑ 24 % με τα ποσά να περιλαμβάνονται στο σύνολο των 43 εκ. ευρώ. Η προαίρεση μπορεί να ασκηθεί το αργότερο μέχρι το πέρας της κανονικής λειτουργίας του έργου.

 

Φυσικό αντικείμενο του έργου

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 35.000 τόννων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού.

Επιπροσθέτως, επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας), καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος, δυναμικότητας 12.500 τόννων ετησίως.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες:

— μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων Α.Σ.Α.,

— μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών,

— μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των Α.Σ.Α., με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και τον διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίησή του,

— μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των Α.Σ.Α. και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης,

— μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου (συμπαραγωγή ηλεκτρικής – θερμικής ενέργειας),

— μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος,

— μονάδα εξευγενισμού – ραφιναρίας του κομποστοποιημένου, ώστε να παραχθεί χώνεμα τύπου Α και compost συγκεκριμένων προδιαγραφών,

— μονάδα ωρίμασης κομπόστ τύπου Α και κομπόστ προδιαλεγμένου οργανικού,

— μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας, για την επεξεργασία των παραγόμενων αερίων ρύπων και υγρών απόβλητων.

Επίσης, περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες.

Στόχος της εγκατάστασης είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, η παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά, καθώς και κομπόστ του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα Α.Σ.Α. μέσω της μηχανικής διαλογής. Το οργανικό κλάσμα, τόσο το προδιαλεγμένο όσο και το διαχωρισμένο μέσω μηχανικής διαλογής, θα υφίσταται αναερόβια χώνευση, με στόχο την παραγωγή βιοαερίου και τη σύγχρονη ενεργειακή αξιοποίηση τού βιοαερίου αυτού με παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, και διάθεση τής ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική λειτουργία της υποδομής, για έξι (6) έτη.

Το ιστορικό της επανα-δημοπράτησης

Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε πως το έργο οδηγήθηκε σε επαναδημοπράτηση, καθώς είχε ήδη προκηρυχθεί από τα μέσα του 2020, αλλά προσέκρουσε στην προσφυγή της ΤΕΝΕΡΓ, η οποία και ήταν μία εκ των διεκδικητών, στην ΑΕΠΠ. Για αυτό το λόγο χρειάστηκε να αλλάξουν κάποιες παράμετροι στα τεύχη δημοπράτησης με αποτέλεσμα να έχουμε τη νέα δημοπράτηση.

Τότε είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους “βετεράνοι” στους διαγωνισμούς για έργα διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα μας, οι οποίοι ήταν οι: ΕΛΛΑΚΤΩΡ, WATT, ΘΑΛΗΣ και ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. Η τελευταία μάλιστα έχει οριστεί και ως ο μειοδότης για τη μονάδα απορριμμάτων στη Ζάκυνθο και αναμένεται η έγκριση της υπογραφής από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV