Connect with us

Διαχείριση Απορριμμάτων

Επαναπροκηρύσσεται ο διαγωνισμός για τη μονάδα απορριμμάτων στην Κέρκυρα

Δημοσιεύθηκε

στις

Και επίσημα προς αναδημοπράτηση οδεύει το μεγάλο έργο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην Κέρκυρα, για το οποίο και είχε κάνει επανειλημμένα ενστάσεις ο ενεργειακός βραχίονας της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, Τέρνα Ενεργειακή (ΤΕΝΕΡΓ), η οποία αποτελεί μία εκ των ενδιαφερόμενων.

Όπως είχε αναφέρει το ypodomes.com στις αρχές του προηγούμενου μήνα η ΤΕΝΕΡΓ είχε καταφύγει για δεύτερη φορά προς την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με αποτέλεσμα να έχει «παγώσει» η διαγωνιστική διαδικασία. Όπως είχαμε αναφέρει, η ΑΕΠΠ είχε δώσει θετική γνωμοδότηση με αποτέλεσμα να κάνουμε πλέον λόγο για αναδημοπράτηση.

Σύμφωνα με πηγές του ypodomes.com η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα να εκδοθεί εκ νέου η προκήρυξη για την εν λόγω ΜΕΑ. Η νέα αυτή προκήρυξη θα γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν τα προβλήματα, τα οποία είχε εξ αρχής εντοπίσει η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και για αυτό το λόγο είχε καταφύγει και άλλη μία φορά στην ΑΕΠΠ στο παρελθόν -χωρίς επιτυχία- και στο ΣτΕ.

Επιπλέον έχουν δημοσιευθεί τα νέα τεύχη δημοπράτησης μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και αναμένεται η έγκρισή τους από το ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ, καθώς το σημαντικό αυτό έργο ΣΔΙΤ χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η πορεία της ένστασης και η ανάγκη για άμεση επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού

Η ΤΕΝΕΡΓ είχε εντοπίσει σημεία στην αρχική προκήρυξη και τα είχε επισημάνει στις αρμόδιες αρχές, αλλά δεν εισακούστηκε με αποτέλεσμα να καταφύγει στις παραπάνω κινήσεις. Η ΤΕΝΕΡΓ έκανε λόγο για σωρεία παρατυπιών, οι οποίες δημιουργούσαν ένα «κλίμα φωτογραφικού διαγωνισμού».

Υπενθυμίζεται, πως ο διαγωνισμός, ο οποίος μέχρι στιγμής παρέμενε «νεκρός» είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον σημαντικών «παικτών του κατασκευαστικού κλάδου» μαζί με την ΤΕΡΝΑ, όπως οι εταιρίες ΕΛΛΑΚΤΩΡ, WATT, ΘΑΛΗΣ και ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. Η τελευταία μάλιστα έχει αναλάβει μαζί με την ΑΒΑΞ την κατασκευή της ΜΕΑ στην Ηλεία, η οποία βρίσκεται στα τελικά στάδια της κατασκευής της και αναμένεται να έχει τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία από τις αρχές του 2021.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει το τοπίο ύστερα από την προσφυγή της ΤΕΝΕΡΓ στην ΑΕΠΠ, καθώς θα υπάρξουν νέοι όροι στην προκήρυξη, ενώ τίθεται το ερώτημα για τις εταιρίες που θα υποβάλλουν προσφορές καθώς και για τις «συμμαχίες» που θα δημιουργηθούν σε επίπεδο κοινοπραξιών.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το έργο της ΜΕΑ στην Κέρκυρα είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς η κατάσταση με τα απορρίμματα στο νησί των Φαιάκων είναι οριακή εδώ και αρκετά χρόνια. Επίσης, εκτός από το περιβαλλοντικό πρόσημο πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον Τουρισμό, ο οποίος αποτελεί σημαντικό έσοδο για το νησί και δυσφημείται, ενώ η Κέρκυρα επιβαρύνεται στο πολλαπλάσιο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της  συρροής τουριστών και των απορριμμάτων που παράγουν.

Το έργο και η χρηματοδότησή του

Το έργο με αναθέτουσα αρχή το ΦΟΔΣΑ Κέρκυρας περιλαμβάνει μία σύγχρονη εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων με το προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 54.9 εκατ. Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Η αποσφράγιση των προσφορών αναμενόταν στις αρχές του Ιουλίου του τρέχοντος έτους, αλλά πάγωσε λόγω των ενστάσεων της ΤΕΝΕΡΓ και θα οριστεί εκ νέου εφόσον κάνουμε λόγο για επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

Η διάρκεια κατασκευής ορίζεται στους 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ προβλέπονται 6 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας και η εμπορική λειτουργία της μονάδας θα ανέρχεται στους 72 μήνες. Στο πλαίσιο της περιόδου κανονικής λειτουργιάς του έργου προβλέπεται Ανεξάρτητος Εξειδικευμένος Σύμβουλος Παρακολούθησης Υπηρεσιών Λειτουργιάς (ΑΕΣΠΥΛ) που διορίζεται από κοινού από τα συμβαλλόμενα μέρη, με αντικείμενο την παρακολούθηση της λειτουργίας του έργου και ειδικότερα των αποτελεσμάτων κυρίων δεικτών απόδοσης λειτουργίας του έργου (ανάκτηση ανακυκλώσιμων, εκτροπή ΒΑΑ, υπολειμματικότητα), την παρακολούθηση των τεχνικών απαιτήσεων που απορρέουν από την απόφασή ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και την παροχή τεχνικών συμβούλων σε θέματα που αφορούν στα αποτελέσματα των κυρίων δεικτών απόδοσης λειτουργίας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι πρόκειται για την πρώτη ΜΕΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η οποία θα δώσει τη σκυτάλη στη δημοπράτηση δύο ακόμα μονάδων το επόμενο διάστημα.

Η χρηματοδότηση για την ΜΕΑ προέρχεται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (μέσω του ΥΜΕΠΕΡΑΑ), ίδιους πόρους του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων του Νομού Κέρκυρας (ΣΥΔΙΣΑ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη δρομολόγηση της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κέρκυρας, καθώς και από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο σχεδιασμός της ΜΕΑ έχει ως στόχο  την επεξεργασία αποβλήτων συνολικής δυναμικότητας 47500 τόνων ετησίως, οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής:

  1. 35000 τόνοι/έτος σύμμεικτων στερεά απόβλητα
  2. 12500 τόνοι/ έτος προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες:

– Υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων αστικών
στερών αποβλήτων (ΑΣΑ),

– Υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών.

– Μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και τον διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίησή του.

– Βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης.

– Ενεργειακής αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου (συμπαραγωγή ηλεκτρικής –θερμικής ενέργειας)

– Μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος

– Mονάδα εξευγενισμού –ραφιναρίας του κομποστοποιημένου, ώστε να παραχθεί χώνεμα τύπου Α και compostσυγκεκριμένων προδιαγραφών

– Μονάδα ωρίμασης κομπόστ τύπου Α και κοµπόστ προδιαλεγμένου οργανικού

– Μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας για την επεξεργασία των παραγόμενων αερίων ρύπων και υγρών απόβλητων.

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα