Κατερίνα
Παναγέα

Υπεγράφη η σύμβαση για το μεγάλο έργο «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας σε Τμήματα Άνω των Ορίων για το Έργο “Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανακαίνιση 7 Κέντρων Υγείας της 1ης Δ.Υ.ΠΕ.”». Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, καθένα εκ των οποίων έχει τον δικό του Ανάδοχο του έργου. Η τελετή υπογραφής της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2023. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου 2023 και η αποσφράγιση των προσφορών έγινε την ίδια ημέρα.

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων των Κέντρων Υγείας, που θα συνεισφέρει στην ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Τα κτίρια στα οποία στεγάζονται τα Κέντρα Υγείας έχουν κατασκευαστεί κατά κύριο λόγο την δεκαετία του 1980 και έχουν επιφάνεια που κυμαίνεται μεταξύ 1.000 τ.μ. και 1.200 τ.μ. περίπου και περιλαμβάνουν ένα ή δύο επίπεδα. Η ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας στοχεύει στην ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων, ήτοι στην αναβάθμιση της θερμομόνωσης, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και δικτύων τους και γενικότερα της κατάστασης των κτιριακών υποδομών τους (τοιχοποιίες, δάπεδα, οροφές, μονώσεις, στέγες κ.λπ.).

Το συνολικό αρχικό κόστος του έργου με τον ΦΠΑ ήταν 15,3 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 12,35 εκατ. ευρώ), ενώ το τελικό κόστος με τον ΦΠΑ διαμορφώθηκε στα 13,76 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 11,1 εκατ. ευρώ). Το Έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων των Κέντρων Υγείας, που θα συνεισφέρει στην ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Τα κτίρια στα οποία στεγάζονται τα Κέντρα Υγείας έχουν κατασκευαστεί κατά κύριο λόγο την δεκαετία του 1980 και έχουν επιφάνεια που κυμαίνεται μεταξύ 1.000 τ.μ. και 1.200 τ.μ. περίπου και περιλαμβάνουν ένα ή δύο επίπεδα. Η ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας στοχεύει στην ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων, ήτοι στην αναβάθμιση της θερμομόνωσης, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και δικτύων τους και γενικότερα της κατάστασης των κτιριακών υποδομών τους (τοιχοποιίες, δάπεδα, οροφές, μονώσεις, στέγες κ.λπ.).

Πιο αναλυτικά, η ενεργειακή αναβάθμιση επιτυγχάνεται με την θερμομόνωση του κελύφους, μέσω της κατασκευής εξωτερικής μόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων και της ανακατασκευής και θερμομόνωσης των στεγών και των δωμάτων. Επιπλέον προβλέπεται η κατά περίπτωση μερική ή συνολική αντικατάσταση του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και η ανακατασκευή των Ηλεκτρομηχανολογικών Δικτύων.

Η κτιριακή λειτουργία τους βελτιώνεται περαιτέρω με την εκτέλεση των αναγκαίων κατά περίπτωση, εσωτερικών διαρρυθμίσεων, την αντικατάσταση εξοπλισμού και την δημιουργία διατάξεων και την εγκατάσταση εξοπλισμού για την διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων μειωμένης κινητικότητας, κατά περίπτωση.

Επιπλέον προβλέπονται όλες οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης φθορών καθώς επίσης και οι κατά περίπτωση απαιτούμενες εργασίες αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου.
Τέλος, προβλέπεται η ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων εντός των δομών της ΠΦΥ (σύμφωνα με τα πρότυπα των Μονάδων Συντονισμού Διαβήτη) στα περισσότερα από τα συνολικά 312 Κέντρα Υγείας. Για την ανάπτυξη των Μονάδων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων, το μέγεθος κάθε Μονάδας εκτιμήθηκε κατά μέσο όρο 30 τ.μ. ανά Μονάδα Διαχείρισης.

Τα τμήματα του έργου

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται κατωτέρω:

Αριθμός τμήματος: 1Τμήμα Α: “Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανακαίνιση Κέντρων Υγείας (ΚΥ) Κορωπίου, Λαυρίου, Καπανδριτίου”

 • Ανάδοχος του έργου είναι η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΟΠΗ Α.Ε. – ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε.(ΚΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΛΑΥΡΙΟΥ-ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ)», με δ.τ. «ΚΞΙΑ ΚΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΛΑΥΡΙΟΥ- ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ .
 • Το αρχικό κόστος του έργου με τον ΦΠΑ ήταν 5,83 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 4,7 εκατ. ευρώ), ενώ το τελικό κόστος με τον ΦΠΑ διαμορφώθηκε στα 5,42 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 4,37 εκατ. ευρώ).
 • Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 12 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 2 – Τμήμα Α: “Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανακαίνιση Κέντρων Υγείας (ΚΥ) Καλυβίων, Μαρκοπούλου”

 • Ανάδοχος του έργου είναι η ΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΤΡΟΠΗ Α.Ε.»
 • Το αρχικό κόστος του έργου με τον ΦΠΑ ήταν 5,54 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 4,47 εκατ. ευρώ), ενώ το τελικό κόστος με τον ΦΠΑ διαμορφώθηκε στα 5,42 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 4,6 εκατ. ευρώ).
 • Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 12 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 3 – Τμήμα Α: “Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανακαίνιση Κέντρων Υγείας (ΚΥ) Νέας Μάκρης, Σπατών”

 • Ανάδοχος του έργου είναι η ΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΤΡΟΠΗ Α.Ε.»
 • Το αρχικό κόστος του έργου με τον ΦΠΑ ήταν 3,93 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 3,17 εκατ. ευρώ), ενώ το τελικό κόστος με τον ΦΠΑ διαμορφώθηκε στα 3,74 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 3,01 εκατ. ευρώ).
 • Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 12 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn