Νίκος
Καραγιάννης

Υπεγράφη το σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο διευθέτησης των ρεμάτων της περιοχής Ωραιόκαστρου στη Θεσσαλονίκη. Στο έργο περιλαμβάνεται και η κατασκευή των απαραίτητων δικτύων ομβρίων. Αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ανάδοχος του έργου είνα η ΕΝΙΠΕΑΣ με ποσοστό έκπτωσης 27,31%. Το έργο έχει κόστος με ΦΠΑ 15,5 εκατ. ευρώ (12,5 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2022 και στις 7 Σεπτεμβρίου έγινε η αποσφράγιση των προσφορών

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο για την περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Δυτική Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα στην περιοχή που εκτείνεται από τον κόμβο της Εσωτερικής Περιφερειακής οδού μέχρι την Εγνατία οδό που θωρακίζεται σε μεγάλο βαθμό. Τα έργα αφορούν στους χειμμάρους Δενδροποτάμου, Ανατολικά Γαλήνης, Ανατολικά Ωραιοκάστρου και Ασημάκη.

Το έργο έχει εκτιμώμενη διάρκεια 30 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Στην σύμβαση έχει προβλεφθεί παράταση της εφόσον κριθεί αναγκαίο. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και ως εκ τούτου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025.

Το αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αντιπλημμυρική παρέμβαση στα σημαντικά ρέματα της περιοχής του Ωραιοκάστρου. Πιο συγκεκριμένα:

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι

Ρέμα Δενδροπόταμος

– Προσωρινά έργα για την εκτροπή των υδάτων, την αποκατάσταση υφισταμένων δικτύων ΟΚΩ, την εξυπηρέτηση των παραρεμάτιων ιδιοκτησιών και την εκτροπή της κυκλοφορίας

– Κατασκευή ανοικτών και κλειστών ορθογωνικών διατομών από οπλισμένο σκυρόδεμα

– Κατασκευή τεχνικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα, διελεύσεων οδών από το ρέμα, προς αντικατάσταση ανεπαρκών υφισταμένων

– Κατασκευή διατομών διευθέτησης από βαθμιδωτά συρματοκιβώτια

– Επένδυση τραπεζοειδών διατομών από συρματοκιβώτια

– Κατασκευή συναρμογών από συρματοκιβώτια προς τα υφιστάμενα τεχνικά

– Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής προς τα νέα τεχνικά έργα διελεύσεων οδών

Χείμαρρος Ανατολικά Ωραιοκάστρου

– Διαμόρφωση διατομής με επένδυση πυθμένα και πρανών με συρματοκιβώτια στην περιοχή εκβολής του χειμάρρου στο ρ. Δενδροπόταμος και ανάντη μέχρι υφιστάμενο διατηρούμενο τεχνικό

– Κατασκευή αναβαθμών συγκράτησης φερτών και μείωσης της κλίσης αντιστάθμισης, από συρματοκιβώτια

– Κατασκευή ουδών σταθεροποίησης της κοίτης και των πρανών, από συρματοκιβώτια

– Κατασκευή υψηλού αναβαθμού ανάσχεσης πλημμυρών και φερτών, από συρματοκιβώτια

– Καθαρισμός φυσικής διατομής

Χείμαρρος Ανατολικά Γαλήνης

– Διαμόρφωση ανεπένδυτης (χωμάτινης) διατομής σε ορισμένα τμήματα, λόγω περιορισμών της ζώνης της εγκεκριμένης οριοθέτησης.

– Κατασκευή αναβαθμών συγκράτησης φερτών και μείωσης της κλίσης αντιστάθμισης, από συρματοκιβώτια

– Κατασκευή ουδών σταθεροποίησης της κοίτης και των πρανών, από συρματοκιβώτια

– Καθαρισμός φυσικής διατομής

Χείμαρρος Ασημάκη (κατάντη τμήμα)

– Προσωρινά έργα για τον έλεγχο, εκτροπή και άντληση των υδάτων σε όλα τα επίπεδα-στάθμες εκτέλεσης εργασιών

– Προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας

– Καθαίρεση τμήματος υφιστάμενης διατομής και εκβαθυνση μέχρι τη στάθμη έμπηξης μικροπασσάλων και πασσάλων

– Κατασκευή – έμπηξη μικροπασσάλων και πασσάλων

– Αποκάλυψη υφιστάμενου συλλεκτήρα ακαθάρτων και εγκάρσιων ιδιωτικών συνδέσεων

– Τοποθέτηση με προσωρινή στήριξη των δυο εκατέρωθεν αγωγών ακαθάρτων και σύνδεση με τις ιδιωτικές συνδέσεις.

– Κατασκευή των φρεατίων ακαθάρτων

– Πρόσθετη εκσκαφή μέχρι την τελική στάθμη και καθαίρεση του υφιστάμενου αγωγού ακαθάρτων

– Διάστρωση διαπερατού υλικού στράγγισης – εξυγίανσης και τοποθέτηση τριών τσιμεντοσωλήνων στράγγισης – αποχέτευσης D=0,30μ.

– Κατασκευή του αγωγού διευθέτησης χ. Ασημάκη, με κλειστές και ανοικτές διατομές οπλισμένου σκυροδέματος και των φρεατίων υδροσυλλογής εκατέρωθεν

– Κατασκευή χωματισμών και πεζοδρομίων εκατέρωθεν του αγωγού χ. Ασημάκη. Επιχωμάτωση στην άνω πλάκα του αγωγού χ. Ασημάκη

Χείμαρρος Ασημάκη (ανάντη τμήμα)

– Κατασκευή νέων τεχνικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα, διελεύσεων οδών από το χείμαρρο

– Κατασκευή διατομών διευθέτησης από βαθμιδωτά συρματοκιβώτια

– Κατασκευή-διαμόρφωση μικτών διατομών διευθέτησης από βαθμιδωτά συρματοκιβώτια και ανεπένδυτο τραπεζοειδές τμήμα

– Κατασκευή-διαμόρφωση ανεπένδυτων τραπεζοειδών διατομών διευθέτησης

– Κατασκευή συναρμογών από συρματοκιβώτια προς τα τεχνικά

– Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής προς τα νέα τεχνικά έργα διελεύσεων οδών

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV