Κατερίνα
Παναγέα

Εγκρίθηκε το νέο αντιπλημμυρικό έργο στην Εύβοια.  Ειδικότερα, δόθηκε έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου «Οριοθέτηση και αντιπλημμυρική προστασία ρέματος Σηπιάδας» στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας Ν. Ευβοίας.

Φορέας του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Περιγραφή του έργου

Το υπόψη έργο αφορά στην οριοθέτηση και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων (διευθέτηση), χωρίς να περιλαμβάνει κάλυψη, τμήματος του ρέματος Σηπιάδας, που εκτείνεται από την εκβολή του και σε μήκος 4 χλμ. προς τα ανάντη, με το πέρας της περιοχής μελέτης να βρίσκεται στα ανάντη του οικισμού Ρετσινόλακος.

Η λεκάνη απορροής του εξεταζόμενου ρέματος οριοθετείτε βόρεια από την κορυφογραμμή του Όρους Ξηρόν (περιοχή οικισμού Κοκκινομηλέας) και κατευθύνεται νότια, μέχρι να καταλήξει στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο (περιοχή οικισμού Σηπιάς). Η συνολική λεκάνης απορροής του ρέματος έχει έκταση 49,11 km2.

Τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος Σηπιάδας είναι:

 • Ενίσχυση των υφιστάμενων συρματοκιβωτίων διευθέτησης της ευρείας κοίτης στο δυτικό (δεξιά) πρανές, από τη Χ.Θ. 0+100 έως τη Χ.Θ. 0+270
 • Κατασκευή εγκάρσιων χαλινών από συρματοκιβώτια στον πυθμένα της ενεργού κοίτης ανά 30 μ., από τη Χ.Θ. 0+370 έως τη Χ.Θ. 0+490.
 • Επένδυση του δυτικού (δεξιά) πρανούς με συρματοκιβώτια, από τη Χ.Θ. 0+700 έως τη Χ.Θ. 0+735.
 • Προστασία από διάβρωση του πυθμένα στην περιοχή των γεφυρών, από τη Χ.Θ. 0+715 έως τη Χ.Θ. 0+770 με στρωμνή πάχους 0,50 μ., τρεις εγκάρσιους χαλινούς από συρματοκιβώτια και κατασκευή υποθεμελίωσης στα βάθρα των γεφυρών.
 • Επένδυση του ανατολικού (αριστερού) πρανούς με συρματοκιβώτια, από τη Χ.Θ. 0+850 έως τη Χ.Θ. 0+955.
 • Κατασκευή εγκάρσιων χαλινών από συρματοκιβώτια στον πυθμένα της ενεργού κοίτης ανά 30 μ., από τη Χ.Θ. 0+800 έως τη Χ.Θ. 0+955.
 • Επένδυση του ανατολικού (αριστερού) πρανούς με συρματοκιβώτια, από τη Χ.Θ. 1+375 έως τη Χ.Θ. 1+475.
 • Κατασκευή εγκάρσιων χαλινών από συρματοκιβώτια στον πυθμένα της ενεργού κοίτης ανά 30 μ., από τη Χ.Θ. 1+360 έως τη Χ.Θ. 1+475.
 • Λιθορριπές προστασίας πρανών, μήκους περίπου 20 μ. ανά θέση, στις Χ.Θ. 1+100, 1+275, 1+675, 1+875, 2+825, 3+100, 3+425, 3+600 και 3+850.

Τα νέα τοιχία διευθέτησης και αντιστήριξης με συρματοκιβώτια θα κατασκευαστούν σε καλά συμπυκνωμένο φυσικό έδαφος. Στην περίπτωση έδρασης των συρματοκιβωτίων σε φυσικό έδαφος, το βάθος θεμελίωσης θα είναι 0,5 μ., εκτός από τα συρματοκιβώτια ενίσχυσης του αναχώματος μεταξύ των Χ.Θ. 0+100 και 0+270, όπου τα νέα συρματοκιβώτια εδράζονται επί καλά συμπυκνωμένου φυσικού εδάφους, στη στάθμη του φυσικού εδάφους. Στην εξωτερική πλευρά των τοιχίων θα τοποθετηθεί γεωύφασμα διαχωρισμού.

Οι εγκάρσιοι χαλινοί θα έχουν διατομή 1,00 x 1,00 μ.

Στη Χ.Θ. 3+300 βρίσκεται ιρλανδική διάβαση, το κατάστρωμα της οποίας έχει υποστεί σημαντική φθορά από διάβρωση. Σήμερα, λόγω της φθοράς στο κατάστρωμα της διάβασης δεν είναι δυνατή η χρήση της από συνήθη οχήματα. Λόγω της πολύ μεγάλης επικινδυνότητας που παρουσιάζουν γενικά οι ιρλανδικές διαβάσεις, προτείνεται η κατάργηση της και η πλήρης αποξήλωση της.

Δεν προτείνονται οποιεσδήποτε εργασίες εκβάθυνσης ή μετακίνησης υλικών αποθέσεως, για τη βελτίωση της υδραυλικής παροχετευτικότητας εντός της ενεργού κοίτης.

Στη θέση του έργου δεν υφίστανται εγκεκριμένες οριογραμμές ρέματος, οι οποίες θα επικυρωθούν μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης. Όλα τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης θα πραγματοποιηθούν εντός των προτεινόμενων οριογραμμών του υπό διευθέτηση τμήματος του ρέματος.

Το υπόψη έργο προβλέπεται να εκτελεστεί εντός της ΔΕ Ελυμνίων, του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, της Π.Ε. Εύβοιας. Συγκεκριμένα διέρχεται εντός του οικισμού Ρετσινόλακος και στα όρια του οικισμού Σηπιάδα.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV