Connect with us

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τον Σεπτέμβριο ο διαγωνισμός για τη νέα Μονάδα Απορριμμάτων στην Κέρκυρα

Φίλιππος Παναγόπουλος

Δημοσιεύθηκε

στις

Προς πλήρη εκτόνωση οδεύει το χρονίζον πρόβλημα των απορριμμάτων στο νησί της Κέρκυρας μετά από την ένταξη του έργου για την κατασκευή μιας σύγχρονης εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ με 29.132.756,83 ευρώ.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, αυτή την περίοδο τα τεύχη δημοπράτησης βρίσκονται σε στάδιο προέγκρισης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Αυγούστου και αν όλα πάνε καλά, ο διαγωνισμός είναι εφικτό να βγει στον αέρα ήδη από τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, με τη συμβασιοποίηση του έργου να ακολουθεί -καλώς εχόντων των πραγμάτων- την Άνοιξη του 2020, επιτρέποντας την εκκίνηση της 18μηνης κατασκευαστικής περιόδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προ της σύμβασης βρίσκεται και το έργο που αφορά στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών και την διεκπεραίωση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων του νέου ΧΥΤΥ κεντρικής Κέρκυρας, της υποδομής όπου θα καταλήγει το υπόλειμμα της επεξεργασίας από τη νέα μονάδα που θα λειτουργήσει στο νησί, ενός έργου με χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης 12 μηνών.

Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί η αγορά οικοπέδου έκτασης 52 στρεμμάτων στην κεντρική Κέρκυρα (χωροθετημένου πλησίον της υπό ανάπτυξη ΟΕΔΑ) το οποίο θα φιλοξενήσει την προσωρινή διαχείριση κατά τη μεταβατική περίοδο ενώ προωθείται ο σχεδιασμός για την εγκατάσταση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο βόρειο και το νότιο τμήμα του νησιού, οι οποίοι θα διευκολύνουν σημαντικά το έργο της αποκομιδής και μεταφοράς των σκουπιδιών από όλες τις γωνιές της Κέρκυρας στη δρομολογούμενη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων.

Ένας άλλος άξονας του περιβαλλοντικού σχεδιασμού του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας για την επόμενη ημέρα, είναι και η ανάπτυξη «Πράσινων Σημείων» που θα συνεισφέρουν σημαντικά στους στόχους της ανακύκλωσης και της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων.

Ο απαραίτητος «κρίκος» της Λευκίμμης

Αν και οι απαραίτητες υποδομές μπαίνουν η μία μετά την άλλη «στη σειρά», τα προβλήματα στην καθημερινότητα του νησιού απαιτούν την αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών μέχρι να πραγματοποιηθεί η μετάβαση στο νέο μοντέλο διαχείρισης,

Μία από αυτές είναι και ο ΧΥΤΑ της Λευκίμμης, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού, ο οποίος υπέστη εκτεταμένες καταστροφές λόγω πυρκαγιάς το 2016. Ανάδοχος για τη λειτουργία του έχει ήδη αναδειχθεί η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ενώ τα απαραίτητα έργα αποκαταστάσεων βρίσκονται σε στάδιο κατακύρωσης αποτελέσματος, σε μία υποδομή που κρίνεται κρίσιμη για τη «γεφύρωση» της μεταβατικής περιόδου μέχρι τη λειτουργία του ΟΕΔΑ στην κεντρική Κέρκυρα.

Σύμφωνα με πηγές με καλή γνώση των περιβαλλοντικών έργων στο νησί, σε δεύτερο χρόνο, ο ΧΥΤΑ της Λευκίμμης θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού που υλοποιείται.

Η αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου

Εξίσου ενθαρρυντική εξέλιξη για την ομαλοποίηση της κατάστασης είναι και η υπογραφή της σύμβασης για την αποκατάσταση των 3 κυττάρων του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Τεμπλονίου μεταξύ του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας και της Κ/Ξ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε-W.A.T.T. Α.Ε, με 3.478.200 ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός 9 μηνών.

Σε επίπεδο τεχνικών εργασιών, το σημαντικό αυτό έργο περιλαμβάνει χωματουργικά, αντιστηρίξεις, οδοποιία, οικοδομικά, έργα στεγανοποίησης, υδραυλικά έργα, σωληνώσεις, δίκτυα γεωτρήσεων, έργα τελικής κάλυψης, φυτοτεχνική διαμόρφωση καθώς και εργασίες Η/Μ. 

Τα 3 κύτταρα του ΧΥΤΑ θα αξιοποιούνται και ενεργειακά με την εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου για ηλεκτροπαραγωγή, καθιστώντας τη μονάδα αυτάρκη ενώ το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας θα δύναται να διοχετεύεται στο δίκτυο.

Το πολύ θετικό είναι πλέον ότι τα χρονοδιαγράμματα για την ανάπτυξη των ζωτικών αυτών υποδομών για την ποιότητα ζωής στο νησί και την προστασία του πολύτιμου τουριστικού του προϊόντος, δεν είναι πλέον θεωρητικά αλλά έχουν εισέλθει σε μία ρεαλιστική βάση που καθιστά ορατή την αλλαγή του τοπίου με κατεύθυνση μια αποτελεσματική και σύγχρονη διαχείριση απορριμμάτων.

Το αντικείμενο του έργου της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Η πράξη που εντάχθηκε προς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας και υλοποιείται με 4 υποέργα, ως εξής:

Υποέργο 1: Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας

Το υποέργο αφορά στην κατασκευή Εγκατάστασης Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), δυναμικότητας 35.000 τόνων/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και 12.500 τόνων/έτος προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων των Δήμων της Δ.Ε. Κέρκυρας σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων.

Το αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών για την επεξεργασία των αποβλήτων, από τη ζύγιση των οχημάτων που μεταφέρουν τα απόβλητα και εισέρχονται στις εγκαταστάσεις έως και την παραγωγή των τελικών προϊόντων (βιοαέριο, CLO, κομπόστ, ανακτημένα ανακυκλώσιμα υλικά, υπόλειμμα για υγειονομική ταφή)

Συνοπτικά περιλαμβάνει τα κάτωθι:

α) Παραλαβή υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων και πράσινων αποβλήτων (κλαδέματα κ.λπ.)

β) Μηχανική διαλογή των υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων με διαχωρισμό οργανικού κλάσματος και ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικά, μέταλλα)

γ) Αναερόβια βιολογική επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των σύμμεικτων αποβλήτων και των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων σε διακριτές γραμμές

δ) Αερόβια βιολογική επεξεργασία του οργανικού κλάσματος, ανάμειξη με τεμαχισμένα πράσινα απόβλητα, ωρίμανση και ραφιναρία παραγόμενου προϊόντος, αποθήκευση παραγόμενου προϊόντος (κόμποστ και υλικό τύπου κόμποστ)

ε) Ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου (τμήμα πράξης που ενισχύεται υπό τον Κ.651/2014)

Υποέργο 2: Συνδέσεις με Δίκτυα ΟΚΩ

Υποέργο 3: Επίβλεψη από Αρχαιολογία

Υποέργο 4: Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή κατά την εκτέλεση του έργου, δυνάμει του αρ.188 του Ν.4412/2016. Ο ρόλος του βασικού μελετητή αφορά την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην κατασκευή του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας» (Υποέργο 1)

image_printΕκτύπωση

Ηλεκτρική ενέργεια

Άγονος ο διαγωνισμός για την αποεπένδυση της ΔΕΗ

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Χωρίς κατάθεση προσφορών ολοκληρώθηκε σήμερα ο διαγωνισμός για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας της ΔΕΗ.

Όπως ανακοίνωσε η επιχείρηση, ως τις 12 που έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών για την αποεπένδυση των λιγνιτικών μονάδων, δεν κατατέθηκε καμιά προσφορά.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης την Πέμπτη 18 Ιουλίου προκειμένου ο διαγωνισμός να κηρυχθεί άγονος. Πρόκειται για τον δεύτερο κατά σειρά διαγωνισμό για τις μονάδες καθώς και η προηγούμενη φάση κηρύχθηκε άγονη λόγω χαμηλού τιμήματος.

Η πώληση των μονάδων επιβλήθηκε σε εφαρμογή απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το μονοπώλιο της ΔΕΗ στην παραγωγή ρεύματος από λιγνίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

image_printΕκτύπωση
συνέχεια ανάγνωσης

Φυσικό Αέριο-LPG

ΑΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ και Damco στο διαγωνισμό για τις υποδομές LNG στην Κύπρο

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο βήμα της διαγωνιστικής διαδικασίας αναφορικά με τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κύπρο όπως ανακοίνωσε η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «τρεις διεθνείς κοινοπραξίες υπέβαλαν προτάσεις, ως ακολούθως: Στις συμμετοχές ελληνικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται και η GasLog LNG Services του Π. Λιβανού και η κατασκευαστική εταιρεία METRON.

Η διοίκηση της ΔΕΦΑ υποστηρίζει πως «οι πιο πάνω κοινοπραξίες καλύπτουν ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα, αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα του διαγωνισμού σε διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και τη βιωσιμότητα του έργου».

«Το εξαιρετικά επιτυχημένο αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υλοποίηση των υποδομών για έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο καθώς και το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για το μεγάλο αυτό ενεργειακό έργο της Κύπρου από πολύ σημαντικούς παράγοντες της ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου, συνιστά το πρώτο αναπτυξιακό σκαλοπάτι για την υλοποίηση ενός μακρόπνοου έργου που συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας και τον ενεργειακό πλουραλισμό στην Κύπρο», δήλωσε ο Δρ. Συμεών Κασσιανίδης, πρόεδρος της ΔΕΦΑ.

Μετά τις αξιόλογες και δυνατές συμμετοχές που καταγράφηκαν στο διαγωνισμό, «η μεγάλη πρόκληση, για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, είναι να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό η διαδικασία αξιολόγησης και η έναρξη των εργασιών για την άμεση υλοποίηση του έργου. Κυρίαρχος στόχος της ΔΕΦΑ είναι να θέσει τα θεμέλια για μια λειτουργική αγορά φυσικού αερίου στην Κύπρο, η οποία να εξασφαλίζει ασφάλεια εφοδιασμού, αδιάλειπτη και αξιόπιστη παροχή φυσικού αερίου, αρχικά για ηλεκτροπαραγωγή και ακολούθως στις βιομηχανίες, στα ξενοδοχεία, καύσιμο μεταφορών (χερσαίων και θαλάσσιων) και στους οικιακούς καταναλωτές, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος και με τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις».

«Το φυσικό αέριο είναι μια κατεξοχήν οικολογική ενέργεια και το έργο για το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία του Τερματικού υγροποιημένου φυσικού αεριόυ (ΥΦΑ) σε πρώτο χρόνο, θέτει ξεκάθαρα πλέον σε τροχιά ενεργειακής ανάπτυξης την Κύπρο, οδηγώντας την σε μια νέα ενεργειακή εποχή. Πρέπει να τολμήσουμε να διαφοροποιηθούμε ενεργειακά. Μειώνοντας τα κόστη της ενέργειας, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. Μειώνοντας τις εκπομπές CO2 και άλλων ρύπων, συνεισφέρουμε στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων που πηγάζουν από την Ε.Ε.», συμπληρώνει ο κ. Κασσιανίδης.

Υπενθυμίζεται ότι το τερματικό ΥΦΑ θα περιλαμβάνει πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU), προβλήτα για την πρόσδεση της πλωτής μονάδας, αγωγό επί της προβλήτας και άλλες σχετικές υποδομές. Το Τερματικό ΥΦΑ έχει εξασφαλίσει συγχρηματοδότηση της κεφαλαιουχικής δαπάνης, από την ΕΕ και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη (Connecting Europe Facility – CEF).

Πηγή: dealnews.gr

image_printΕκτύπωση
συνέχεια ανάγνωσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χαλκιδική: Ευχαριστήρια Χατζηδάκη για την ταχεία αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Κατόπιν της ταχείας ολοκλήρωσης των έργων αποκατάστασης στα δίκτυα ηλεκτροδότησης στη Χαλκιδική, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης έκανε χθες την ακόλουθη δήλωση:

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τα στελέχη και τους εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ για τις φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλαν για να αποκατασταθούν τα προβλήματα της ηλεκτροδότησης στην Χαλκιδική μετά την προχθεσινή φονική κακοκαιρία.

Με δεδομένο ότι το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα βρίσκεται πλέον σε οριακή κατάσταση οι προσπάθειες που έγιναν από τους εργαζόμενους ήταν πραγματικά υπεράνθρωπες. Γι’ αυτό άλλωστε τελικά τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν νωρίτερα από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Επίσης οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ που έσπευσαν να βοηθήσουν με κάθε τρόπο, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς  ( υπουργεία, τοπικές αρχές ) για τη συνεργασία. Και φυσικά τους κατοίκους της Χαλκιδικής για την υπομονή και την κατανόηση που επέδειξαν. 

Ασφαλώς η σκέψη όλων μας παραμένει στα 7 θύματα αυτής της καταστροφής και γι’ αυτό ακόμα μία φορά εκφράζω τα συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.

image_printΕκτύπωση
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα