Connect with us

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τον Σεπτέμβριο ο διαγωνισμός για τη νέα Μονάδα Απορριμμάτων στην Κέρκυρα

Φίλιππος Παναγόπουλος

Δημοσιεύθηκε

στις

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων εσωτερικός χώρος

Προς πλήρη εκτόνωση οδεύει το χρονίζον πρόβλημα των απορριμμάτων στο νησί της Κέρκυρας μετά από την ένταξη του έργου για την κατασκευή μιας σύγχρονης εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ με 29.132.756,83 ευρώ.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, αυτή την περίοδο τα τεύχη δημοπράτησης βρίσκονται σε στάδιο προέγκρισης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Αυγούστου και αν όλα πάνε καλά, ο διαγωνισμός είναι εφικτό να βγει στον αέρα ήδη από τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, με τη συμβασιοποίηση του έργου να ακολουθεί -καλώς εχόντων των πραγμάτων- την Άνοιξη του 2020, επιτρέποντας την εκκίνηση της 18μηνης κατασκευαστικής περιόδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προ της σύμβασης βρίσκεται και το έργο που αφορά στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών και την διεκπεραίωση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων του νέου ΧΥΤΥ κεντρικής Κέρκυρας, της υποδομής όπου θα καταλήγει το υπόλειμμα της επεξεργασίας από τη νέα μονάδα που θα λειτουργήσει στο νησί, ενός έργου με χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης 12 μηνών.

Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί η αγορά οικοπέδου έκτασης 52 στρεμμάτων στην κεντρική Κέρκυρα (χωροθετημένου πλησίον της υπό ανάπτυξη ΟΕΔΑ) το οποίο θα φιλοξενήσει την προσωρινή διαχείριση κατά τη μεταβατική περίοδο ενώ προωθείται ο σχεδιασμός για την εγκατάσταση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο βόρειο και το νότιο τμήμα του νησιού, οι οποίοι θα διευκολύνουν σημαντικά το έργο της αποκομιδής και μεταφοράς των σκουπιδιών από όλες τις γωνιές της Κέρκυρας στη δρομολογούμενη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων.

Ένας άλλος άξονας του περιβαλλοντικού σχεδιασμού του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας για την επόμενη ημέρα, είναι και η ανάπτυξη «Πράσινων Σημείων» που θα συνεισφέρουν σημαντικά στους στόχους της ανακύκλωσης και της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων.

Ο απαραίτητος «κρίκος» της Λευκίμμης

Αν και οι απαραίτητες υποδομές μπαίνουν η μία μετά την άλλη «στη σειρά», τα προβλήματα στην καθημερινότητα του νησιού απαιτούν την αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών μέχρι να πραγματοποιηθεί η μετάβαση στο νέο μοντέλο διαχείρισης,

Μία από αυτές είναι και ο ΧΥΤΑ της Λευκίμμης, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού, ο οποίος υπέστη εκτεταμένες καταστροφές λόγω πυρκαγιάς το 2016. Ανάδοχος για τη λειτουργία του έχει ήδη αναδειχθεί η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ενώ τα απαραίτητα έργα αποκαταστάσεων βρίσκονται σε στάδιο κατακύρωσης αποτελέσματος, σε μία υποδομή που κρίνεται κρίσιμη για τη «γεφύρωση» της μεταβατικής περιόδου μέχρι τη λειτουργία του ΟΕΔΑ στην κεντρική Κέρκυρα.

Σύμφωνα με πηγές με καλή γνώση των περιβαλλοντικών έργων στο νησί, σε δεύτερο χρόνο, ο ΧΥΤΑ της Λευκίμμης θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού που υλοποιείται.

Η αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου

Εξίσου ενθαρρυντική εξέλιξη για την ομαλοποίηση της κατάστασης είναι και η υπογραφή της σύμβασης για την αποκατάσταση των 3 κυττάρων του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Τεμπλονίου μεταξύ του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας και της Κ/Ξ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε-W.A.T.T. Α.Ε, με 3.478.200 ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός 9 μηνών.

Σε επίπεδο τεχνικών εργασιών, το σημαντικό αυτό έργο περιλαμβάνει χωματουργικά, αντιστηρίξεις, οδοποιία, οικοδομικά, έργα στεγανοποίησης, υδραυλικά έργα, σωληνώσεις, δίκτυα γεωτρήσεων, έργα τελικής κάλυψης, φυτοτεχνική διαμόρφωση καθώς και εργασίες Η/Μ. 

Τα 3 κύτταρα του ΧΥΤΑ θα αξιοποιούνται και ενεργειακά με την εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου για ηλεκτροπαραγωγή, καθιστώντας τη μονάδα αυτάρκη ενώ το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας θα δύναται να διοχετεύεται στο δίκτυο.

Το πολύ θετικό είναι πλέον ότι τα χρονοδιαγράμματα για την ανάπτυξη των ζωτικών αυτών υποδομών για την ποιότητα ζωής στο νησί και την προστασία του πολύτιμου τουριστικού του προϊόντος, δεν είναι πλέον θεωρητικά αλλά έχουν εισέλθει σε μία ρεαλιστική βάση που καθιστά ορατή την αλλαγή του τοπίου με κατεύθυνση μια αποτελεσματική και σύγχρονη διαχείριση απορριμμάτων.

Το αντικείμενο του έργου της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Η πράξη που εντάχθηκε προς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας και υλοποιείται με 4 υποέργα, ως εξής:

Υποέργο 1: Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας

Το υποέργο αφορά στην κατασκευή Εγκατάστασης Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), δυναμικότητας 35.000 τόνων/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και 12.500 τόνων/έτος προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων των Δήμων της Δ.Ε. Κέρκυρας σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων.

Το αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών για την επεξεργασία των αποβλήτων, από τη ζύγιση των οχημάτων που μεταφέρουν τα απόβλητα και εισέρχονται στις εγκαταστάσεις έως και την παραγωγή των τελικών προϊόντων (βιοαέριο, CLO, κομπόστ, ανακτημένα ανακυκλώσιμα υλικά, υπόλειμμα για υγειονομική ταφή)

Συνοπτικά περιλαμβάνει τα κάτωθι:

α) Παραλαβή υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων και πράσινων αποβλήτων (κλαδέματα κ.λπ.)

β) Μηχανική διαλογή των υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων με διαχωρισμό οργανικού κλάσματος και ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικά, μέταλλα)

γ) Αναερόβια βιολογική επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των σύμμεικτων αποβλήτων και των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων σε διακριτές γραμμές

δ) Αερόβια βιολογική επεξεργασία του οργανικού κλάσματος, ανάμειξη με τεμαχισμένα πράσινα απόβλητα, ωρίμανση και ραφιναρία παραγόμενου προϊόντος, αποθήκευση παραγόμενου προϊόντος (κόμποστ και υλικό τύπου κόμποστ)

ε) Ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου (τμήμα πράξης που ενισχύεται υπό τον Κ.651/2014)

Υποέργο 2: Συνδέσεις με Δίκτυα ΟΚΩ

Υποέργο 3: Επίβλεψη από Αρχαιολογία

Υποέργο 4: Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή κατά την εκτέλεση του έργου, δυνάμει του αρ.188 του Ν.4412/2016. Ο ρόλος του βασικού μελετητή αφορά την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην κατασκευή του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας» (Υποέργο 1)

image_pdfimage_print

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ενεργειακή αναβάθμιση των κεντρικών της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, με την επίβλεψη του ΚΑΠΕ

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Αναβάθμιση ενεργειακής κλάσης κτιρίου

Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας του Ευρωπαϊκού έργου QualitEE “DRIVING INVESTMENT IN ENERGY EFFICIENCY SERVICES THROUGH QUALITY ASSURANCE”-HORIZON 2020 (www.qualitee.eu), στο οποίο συμμετέχει το ΚΑΠΕ, υπέγραψαν η εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών HELESCO A.E. (www.helesco.gr) και ο πάροχος ενέργειας «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας».

Το έργο αφορά στην υλοποίηση μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λ. Κηφισίας και θα χρηματοδοτηθεί στο σύνολό του από την HELESCO ΑΕ. Σύμφωνα με τη ΣΕΑ, η συνολική επένδυση θα αποπληρωθεί μέσω της μείωσης του κόστους της καταναλισκόμενης ενέργειας που θα προκύψει από την εξοικονόμηση ενέργειας σε τρία έτη. Ο χώρος των γραφείων καταλαμβάνει έναν όροφο περίπου 1800 τ.μ. και θερμαίνεται–ψύχεται, στο μεγαλύτερο τμήμα του, από το κεντρικό σύστημα του κτηρίου.

Οι χώροι που επηρεάζονται από την επέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας είναι περίπου 1150τ.μ. και τα μέτρα/επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αφορούν μόνο στον εξοπλισμό που λειτουργεί εντός αυτών. Πιο συγκεκριμένα, αφορούν στη ζωνοποίηση του ενιαίου χώρου, λόγω διαφορετικού προσανατολισμού και σε ένα σύστημα ελέγχου της λειτουργίας των τερματικών μονάδων ανεμιστήρων – στοιχείων (Fan Coil Units) με προκαθορισμένα σημεία ελέγχου της λειτουργίας για θέρμανση – ψύξη.

Με αυτή την επέμβαση, η HELESCO εκτιμά ότι θα προκύψει ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 20% για τη θέρμανση και 8% για την ψύξη, ενώ σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το αναμενόμενο όφελος κατά τη διάρκεια της τριετίας, η οικονομική διαφορά θα επιβαρύνει αποκλειστικά την HELESCO.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Εταιρικά Nέα

Συνεργασία Data Communication με τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρία Ενέργειας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ο μεγαλύτερος και ιστορικότερος πάροχος στην Ελλάδα, εμπιστεύτηκε την Data Communication ως στρατηγικό συνεργάτη στον συνεχή ψηφιακό του μετασχηματισμό. Με πολύχρονη εμπειρία, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και συνεχή ανοδική ανάπτυξη στο χώρο της Παροχής Ολοκληρωμένης Ενέργειας, το Φυσικό Αέριο επέλεξε την Data Communication για το σχεδιασμό και τη δημιουργία μιας mobile εφαρμογής, προσαρμοσμένης σε Android & iOS λειτουργικά συστήματα καθώς και σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες.

Στόχοι του έργου τέθηκαν η αναβάθμιση της διαδικτυακής παρουσίας του οργανισμού μέσα από τη χρήση τεχνολογίας αιχμής και η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης μέσα από ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Η mobile λύση της Data Communication, στρατηγικού συνεργάτη της Microsoft με εκτενή εμπειρία σε υλοποιήσεις έργων Dynamics 365, βασίζεται και αξιοποιεί την πρωτοποριακή πλατφόρμα Xamarin Forms της Microsoft, ένα προηγμένης τεχνολογίας ολοκληρωμένο πλαίσιο εργαλείων για ανάπτυξη native ή web-based εφαρμογών.

Μέσα από τη mobile εφαρμογή, το Φυσικό Αέριο θα διασφαλίσει μια αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης για το εκτεταμένο δίκτυο των πελατών του, δίνοντας τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης στους πελάτες του, που μπορούν πλέον να έχουν πλήρη εικόνα των λογαριασμών σε φορητές συσκευές, να ενημερώνονται για υπόλοιπα και να εκτελούν ενέργειες, όπως η πληρωμή λογαριασμών ή η λήψη ebill.

Επιπλέον, το Φυσικό Αέριο θα βελτιώσει σημαντικά τη δυνατότητά του να ανταποκρίνεται άμεσα και στοχευμένα στα αιτήματα των πελατών του μέσα από την αποστολή και λήψη ειδοποιήσεων προς και από κινητές συσκευές.

Τέλος, θα είναι σε θέση να παρέχει ένα ισορροπημένο μείγμα αυτοματοποιημένης και προσωποποιημένης εξυπηρέτησης, καθώς οι εκπρόσωποί της θα μπορούν να επικοινωνούν με τους χρήστες μέσω live chat, ενώ η εφαρμογή θα παρέχει χρήσιμες συμβουλές σε θέματα που αφορούν στην κατανάλωση.

Με την ευκαιρία έναρξης της συνεργασίας των δύο εταιρειών, ο κ. Αλέξανδρος Στεργίου, Διευθυντής Πληροφορικής, στο Φυσικό Αέριο δήλωσε: «Στο Φυσικό Αέριο επενδύουμε διαρκώς σε νέες τεχνολογίες και υποδομές, προκειμένου να προσφέρουμε ένα μοναδικό ταξίδι και εμπειρία εξυπηρέτησης στους πελάτες μας. Η mobile λύση της Data Communication συμβάλλει στην έγκαιρη και ουσιαστική ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας ενισχύοντας τη προστιθέμενη αξία που λαμβάνουν από το εύρος των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις Ενεργειακές Κοινότητες

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Σωκράτης Φάμελλος Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ

Ερώτηση κατέθεσαν πενήντα ένα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την εξέλιξη του χρηματοδοτικού προγράμματος ενίσχυσης των Ενεργειακών Κοινοτήτων (ΕΚΟΙΝ). Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τα κίνητρα που προβλέφθηκαν στο Νόμο 4513/2018, εξασφάλισε 25 εκατ. ευρώ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας των ΕΚΟΙΝ.

Ο νόμος των ΕΚΟΙΝ αποτέλεσε μία θεσμική τομή της προηγούμενης κυβέρνησης, ένα εργαλείο καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας, αλλά και ένα αναπτυξιακό εργαλείο για τις τοπικές κοινωνίες. Οι τεχνολογικές εξελίξεις που επιτρέπουν πλέον την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας, δημιουργούν χώρο για έναν «νέο» παίκτη στην οικονομία.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν την Αυτοδιοίκηση, τους παραγωγούς όλων των τομέων της οικονομίας και κάθε πολίτη, ώστε η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας να μην αφορά μόνο τους «ειδικούς». Στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας νέας μορφής οικονομίας και παραγωγής που θέλει την κοινωνία συμμέτοχο στην ανάπτυξη, πολλαπλασιαστή μιας πλουραλιστικής επιχειρηματικότητας, και όχι απλό παρατηρητή της οικονομικής λειτουργίας λίγων και εκλεκτών.

Δεδομένου ότι, από την πρώτη στιγμή ψήφισης του νόμου, εκδηλώθηκε τεράστιο ενδιαφέρον για τις ΕΚΟΙΝ σε ολόκληρη τη χώρα, ο θεσμός γνωρίζει ήδη μεγάλη κοινωνική αποδοχή, όλο και περισσότερες αρχές της αυτοδιοίκησης και τοπικές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε ίδρυση ενεργειακής κοινότητας (π.χ. ήδη υπάρχουν 25 ενεργειακές κοινότητες στην Κεντρική Μακεδονία και 5 στη Δυτική Μακεδονία), ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

– Πότε αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης για το πρόγραμμα των ενεργειακών κοινοτήτων και με ποιες ενδεχόμενες τροποποιήσεις;

– Τι περαιτέρω μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υποστήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων;

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα