Connect with us

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τον Σεπτέμβριο ο διαγωνισμός για τη νέα Μονάδα Απορριμμάτων στην Κέρκυρα

Φίλιππος Παναγόπουλος

Δημοσιεύθηκε

στις

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων εσωτερικός χώρος

Προς πλήρη εκτόνωση οδεύει το χρονίζον πρόβλημα των απορριμμάτων στο νησί της Κέρκυρας μετά από την ένταξη του έργου για την κατασκευή μιας σύγχρονης εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ με 29.132.756,83 ευρώ.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, αυτή την περίοδο τα τεύχη δημοπράτησης βρίσκονται σε στάδιο προέγκρισης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Αυγούστου και αν όλα πάνε καλά, ο διαγωνισμός είναι εφικτό να βγει στον αέρα ήδη από τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, με τη συμβασιοποίηση του έργου να ακολουθεί -καλώς εχόντων των πραγμάτων- την Άνοιξη του 2020, επιτρέποντας την εκκίνηση της 18μηνης κατασκευαστικής περιόδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προ της σύμβασης βρίσκεται και το έργο που αφορά στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών και την διεκπεραίωση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων του νέου ΧΥΤΥ κεντρικής Κέρκυρας, της υποδομής όπου θα καταλήγει το υπόλειμμα της επεξεργασίας από τη νέα μονάδα που θα λειτουργήσει στο νησί, ενός έργου με χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης 12 μηνών.

Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί η αγορά οικοπέδου έκτασης 52 στρεμμάτων στην κεντρική Κέρκυρα (χωροθετημένου πλησίον της υπό ανάπτυξη ΟΕΔΑ) το οποίο θα φιλοξενήσει την προσωρινή διαχείριση κατά τη μεταβατική περίοδο ενώ προωθείται ο σχεδιασμός για την εγκατάσταση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο βόρειο και το νότιο τμήμα του νησιού, οι οποίοι θα διευκολύνουν σημαντικά το έργο της αποκομιδής και μεταφοράς των σκουπιδιών από όλες τις γωνιές της Κέρκυρας στη δρομολογούμενη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων.

Ένας άλλος άξονας του περιβαλλοντικού σχεδιασμού του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας για την επόμενη ημέρα, είναι και η ανάπτυξη «Πράσινων Σημείων» που θα συνεισφέρουν σημαντικά στους στόχους της ανακύκλωσης και της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων.

Ο απαραίτητος «κρίκος» της Λευκίμμης

Αν και οι απαραίτητες υποδομές μπαίνουν η μία μετά την άλλη «στη σειρά», τα προβλήματα στην καθημερινότητα του νησιού απαιτούν την αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών μέχρι να πραγματοποιηθεί η μετάβαση στο νέο μοντέλο διαχείρισης,

Μία από αυτές είναι και ο ΧΥΤΑ της Λευκίμμης, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού, ο οποίος υπέστη εκτεταμένες καταστροφές λόγω πυρκαγιάς το 2016. Ανάδοχος για τη λειτουργία του έχει ήδη αναδειχθεί η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ενώ τα απαραίτητα έργα αποκαταστάσεων βρίσκονται σε στάδιο κατακύρωσης αποτελέσματος, σε μία υποδομή που κρίνεται κρίσιμη για τη «γεφύρωση» της μεταβατικής περιόδου μέχρι τη λειτουργία του ΟΕΔΑ στην κεντρική Κέρκυρα.

Σύμφωνα με πηγές με καλή γνώση των περιβαλλοντικών έργων στο νησί, σε δεύτερο χρόνο, ο ΧΥΤΑ της Λευκίμμης θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού που υλοποιείται.

Η αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου

Εξίσου ενθαρρυντική εξέλιξη για την ομαλοποίηση της κατάστασης είναι και η υπογραφή της σύμβασης για την αποκατάσταση των 3 κυττάρων του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Τεμπλονίου μεταξύ του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας και της Κ/Ξ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε-W.A.T.T. Α.Ε, με 3.478.200 ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός 9 μηνών.

Σε επίπεδο τεχνικών εργασιών, το σημαντικό αυτό έργο περιλαμβάνει χωματουργικά, αντιστηρίξεις, οδοποιία, οικοδομικά, έργα στεγανοποίησης, υδραυλικά έργα, σωληνώσεις, δίκτυα γεωτρήσεων, έργα τελικής κάλυψης, φυτοτεχνική διαμόρφωση καθώς και εργασίες Η/Μ. 

Τα 3 κύτταρα του ΧΥΤΑ θα αξιοποιούνται και ενεργειακά με την εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου για ηλεκτροπαραγωγή, καθιστώντας τη μονάδα αυτάρκη ενώ το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας θα δύναται να διοχετεύεται στο δίκτυο.

Το πολύ θετικό είναι πλέον ότι τα χρονοδιαγράμματα για την ανάπτυξη των ζωτικών αυτών υποδομών για την ποιότητα ζωής στο νησί και την προστασία του πολύτιμου τουριστικού του προϊόντος, δεν είναι πλέον θεωρητικά αλλά έχουν εισέλθει σε μία ρεαλιστική βάση που καθιστά ορατή την αλλαγή του τοπίου με κατεύθυνση μια αποτελεσματική και σύγχρονη διαχείριση απορριμμάτων.

Το αντικείμενο του έργου της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Η πράξη που εντάχθηκε προς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας και υλοποιείται με 4 υποέργα, ως εξής:

Υποέργο 1: Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας

Το υποέργο αφορά στην κατασκευή Εγκατάστασης Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), δυναμικότητας 35.000 τόνων/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και 12.500 τόνων/έτος προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων των Δήμων της Δ.Ε. Κέρκυρας σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων.

Το αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών για την επεξεργασία των αποβλήτων, από τη ζύγιση των οχημάτων που μεταφέρουν τα απόβλητα και εισέρχονται στις εγκαταστάσεις έως και την παραγωγή των τελικών προϊόντων (βιοαέριο, CLO, κομπόστ, ανακτημένα ανακυκλώσιμα υλικά, υπόλειμμα για υγειονομική ταφή)

Συνοπτικά περιλαμβάνει τα κάτωθι:

α) Παραλαβή υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων και πράσινων αποβλήτων (κλαδέματα κ.λπ.)

β) Μηχανική διαλογή των υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων με διαχωρισμό οργανικού κλάσματος και ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικά, μέταλλα)

γ) Αναερόβια βιολογική επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των σύμμεικτων αποβλήτων και των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων σε διακριτές γραμμές

δ) Αερόβια βιολογική επεξεργασία του οργανικού κλάσματος, ανάμειξη με τεμαχισμένα πράσινα απόβλητα, ωρίμανση και ραφιναρία παραγόμενου προϊόντος, αποθήκευση παραγόμενου προϊόντος (κόμποστ και υλικό τύπου κόμποστ)

ε) Ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου (τμήμα πράξης που ενισχύεται υπό τον Κ.651/2014)

Υποέργο 2: Συνδέσεις με Δίκτυα ΟΚΩ

Υποέργο 3: Επίβλεψη από Αρχαιολογία

Υποέργο 4: Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή κατά την εκτέλεση του έργου, δυνάμει του αρ.188 του Ν.4412/2016. Ο ρόλος του βασικού μελετητή αφορά την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην κατασκευή του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας» (Υποέργο 1)

image_pdfimage_print

Facebook

ΕτικέτεςError, no Ad ID set! Check your syntax!

δημοφιλη θεματα