Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας