Σε διαγωνισμό το έργο αναβάθμισης του Βιολογικού Τολού

Μία ακόμη κρίσιμη παρέμβαση στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Τολού η οποία προωθεί την εύρυθμη λειτουργία όλης της περιοχής.

Το έργο αφορά στην συνολική αντιμετώπιση του συστήματος μεταφοράς και διάθεσης των επεξεργασμένων εκροών από τη δεξαμενή χλωρίωσης της εγκατάστασης έως τον υποθαλάσσιο αγωγό εκβολής καθώς και στην διευθέτηση-βελτίωση του υποθαλάσσιου αγωγού, όπως επίσης και στην κατασκευή φρεατίου φόρτισης από οπλισμένο σκυρόδεμα μεταξύ του υποθαλάσσιου αγωγού και των αγωγών μεταφοράς από την δεξαμενή χλωρίωσης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 110.000€

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος δήλωσε:

«Ο Βιολογικός του Τολού είναι μια εγκατάσταση με πολύ σπουδαίο ρόλο στην πιο τουριστική περιοχή του Δήμου μας. Με συντονισμένες ενέργειες από την αρχή προχωρούμε στην αναβάθμιση του έτσι ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο τα προβλήματα στην λειτουργία του».