Βαγγέλης
Θάνος

Προκηρύχθηκε από τη ΡΑΕ ο διαγωνισμός που αφορά το υβριδικό έργο στην Αστυπάλαια. Η προκήρυξη του διαγωνισμού σηματοδοτεί την έναρξη του πρωτοποριακού πρότζεκτ που στοχεύει στην διείσδυση σε ποσοστό μέχρι και 80% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ετήσια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος της νήσου.

Στην προκήρυξη της η Αρχή αναφέρει πως οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο τριών μηνών, από την ημέρα της δημοσίευσης,  να υποβάλλουν φάκελο ενδιαφέροντος. Γεγονός που σημαίνει πως ο διαγωνισμός θα είναι ενεργός μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου.

Στην Αστυπάλαια θα υλοποιηθεί το πρώτο εκ των τριών υβριδικών έργων που δρομολογούνται στην Ελλάδα και αφορούν τρία Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Τα άλλα δύο προβλέπονται για τη Σύμη και τη Μεγίστη.

Η επιλογή του νησιού της Αστυπάλαιας έγινε λόγω ωριμότητας των συνθηκών που συντρέχουν στο νησί, των χαρακτηριστικών του αντίστοιχου Ηλεκτρικού Συστήματος, καθώς και του δεδομένου επενδυτικού ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση σημαντικού καινοτόμου έργου για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στο νησί.

Τεχνική και επαγγελµατική επάρκεια Συµµετεχόντων

Οι συµµετέχοντες στην ανταγωνιστική διαδικασία πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία στην ανάπτυξη και λειτουργία υβριδικών έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που εγκαθίστανται και λειτουργούν σε αυτόνοµα δίκτυα. Ειδικότερα θα πρέπει να ικανοποιείται τουλάχιστον µία εκ των παρακάτω δύο απαιτήσεων:

α. Ανάπτυξη και λειτουργία ενός υβριδικού έργου ΑΠΕ – αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,εγκατεστηµένης ισχύος 1000 kW ή µεγαλύτερης, σε αυτόνοµο ηλεκτρικό σύστηµα.

β. Ανάπτυξη και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθµού εγκατεστηµένης ισχύος 1000 kW ή µεγαλύτερης και ενός ολοκληρωµένου συστήµατος αποθήκευσης τεχνολογίας συσσωρευτών ιόντωνλιθίου, εγκατεστηµένης δυναµικότητας 1000 kW και 1000 kWh κατ΄ ελάχιστον, περιλαµβανοµένου συστήµατος διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας (EMS).

Επιπλέον, για την εξασφάλιση της συμμετοχής του ενδιαφερόμενου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία θα πρέπει να καταβάλει την εγγυητική επιστολή. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, που κατατίθεται για τη συµµετοχή στην Ανταγωνιστική ∆ιαδικασία, ανέρχεται στο ποσό των 50.000€ ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου φτάνει σχεδόν τα 9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των Συµµετεχόντων επιστρέφονται στους αποκλεισθέντες συµµετέχοντες, αµέσως µετά την έκδοση της απόφασης
της ΡΑΕ επί των οριστικών αποτελεσµάτων της Ανταγωνιστικής ∆ιαδικασίας.

Ταυτότητα έργου

Ο υβριδικός σταθμός κατά την πρώτη φάση απαρτίζεται από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος κατ’ ελάχιστον 3 MW, ως μονάδα παραγωγής ΑΠΕ και από σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας καθαρής χωρητικότητας κατ’ ελάχιστον 7,2 MWh.

Το σχέδιο προβλέπει ότι για λόγους ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος της Αστυπάλαιας, οι εγκαταστάσεις του ΥΒΣ και ιδίως τα συστήματα αποθήκευσης του ΕΠΕ είναι προτιμότερο να χωροθετηθούν πλησίον του υφιστάμενου τοπικού σταθμού παραγωγής.

Το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Πρώτη φάση

Κατά την πρώτη φάση θα αναπτυχθούν μονάδες ΑΠΕ, μονάδες αποθήκευσης ενέργειας και συμπληρωματικές υποδομές διαχείρισης. Οι υποδομές θα επιτρέψουν να επιτευχθεί διείσδυση ΑΠΕ κατ’ ελάχιστον ίση με το 50% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Αστυπάλαιας, συνυπολογίζοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ που είναι ήδη εγκατεστημένοι στο νησί και λειτουργούν.

Όσο η πρώτη φάση θα βρίσκεται σε εξέλιξη, οι θερμικές μονάδες της ΔΕΗ θα λειτουργούν παράλληλα , ακόμα κι αν δοθεί η δυνατότητα να σταματήσουν . Η διατήρηση των θερμικών μονάδων στοχεύει να διευκολύνει τη διαχείριση και την ασφάλεια λειτουργίας του τοπικού ηλεκτρικού συστήματος.

Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη φάση το πιλοτικό έργο θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντός είκοσι μηνών από την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού ΥΒΣ ΕΠΕ.

 

Δεύτερη φάση

Η δεύτερη φάση, για το υβριδικό έργο στην Αστυπάλαια,  αποβλέπει στην αύξηση του επιπέδου διείσδυσης ΑΠΕ σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του τοπικού συστήματος, από 50% που προβλέπεται για στην Α’ φάση. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιείται επέκταση του δυναμικού παραγωγής ΑΠΕ και των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας του υβριδικού σταθμού.

Σύμφωνα με το σχέδιο , στη β’ φάση προβλέπεται πλέον η συστηματική διακοπή της λειτουργίας των θερμικών μονάδων υπό την προϋπόθεση, φυσικά , της εξασφάλισης της απρόσκοπτης και ομαλής τροφοδότησης του ηλεκτρικού συστήματος.

Αξίζει να σημειώσουμε πως, η μετάβαση από την α΄ στη β΄ φάση τελεί υπό την αίρεση θετικής αποτίμησης της λειτουργίας του ειδικού πιλοτικού έργου (ΕΠΕ) και του τοπικού ηλεκτρικού συστήματος κατά τη διάρκεια της α’ φάσης.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV