Νίκος
Καραγιάννης

Με τις διαδικασίες να προχωρούν στο θέμα της χρηματοδότησης το μεγάλο έργο που αφορά στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, πάμε ένα βήμα μπρος. Όπως έγινε γνωστό πρώτα το ΥΠΕΝ έβγαλε μια απόφαση στις 17 Φεβρουαρίου πρόθεσης χρηματοδότησης του έργου με 115 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2.11 «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)» του ΤΠΑ/ΠΠΑ.

Το επόμενο βήμα είναι η από 19 Μαρτίου έγκριση του Δήμου Αθηναίων στην υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης του ΥΠΕΝ. Αυτό ουσιαστικά μας βάζει στον προθάλαμο της εξασφάλισης των χρημάτων για να μπορέσει να κατασκευαστεί το νέο γήπεδο των πρασίνων. Να θυμίσουμε πως ακόμα 5 εκατ. ευρώ έχουν προβλεφθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης για συνοδά έργα του γηπέδου.

Παράλληλα γίνεται ένα ακόμα βήμα μπρος με αντίστοιχη απόφαση χρηματοδότησης από το ΥΠΕΝ για χωματουργικές εργασίες για την απομάκρυνση πάσης φύσεως υλικών στο υπό κατασκευή γήπεδο ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στην περιοχή Βοτανικού- Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων» διάρκειας 4 μηνών (η διάρκεια εκτέλεσης του κύριου έργου κατασκευής είναι 36 μήνες), συνολικού προϋπολογισμού 6.863.881,99€ με συμμετοχή στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 6.863.881,99 €, (έργο που υλοποιείται από την Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής)”.

Αυτές οι δύο αποφάσεις ανοίγουν περισσότερο την πόρτα υλοποίησης του έργου για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό το οποίο υπεγράφη πέρυσι τον Μάιο. Να θυμίσουμε πως ανάδοχο είναι το σχήμα ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤΩΡ-ΜΕΤΚΑ και ο προϋπολογισμός του έργου είναι 121 εκατ. ευρώ.

To προφίλ του έργου

Το αντικείμενο του έργου αφορά στη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Ειδικότερα, σημειώνονται τα κάτωθι:

• Το προς υλοποίηση έργο συνίσταται στην κατασκευή του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου τουΠαναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού. Το γήπεδο χωρητικότητας τουλάχιστον 38.500 θεατών και Κατηγορίας 4 (Category 4) κατά UEFA και συνολικής δόμησης περίπου 33.677,48 τ.μ, (σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη) κατασκευάζεται στην περιοχή Ανάπλασης ΙΙ (τομέας Ανάπλασης Α) του Π.Δ. του 2013 και συγκεκριμένα σε 178 περίπου στρέμματα του ενοποιημένου ΟΤ 45-46-50 και 45α, του Βοτανικού, όπου εκτός του γηπέδου με τον άμεσα περιβάλλοντα χώρο θα κατασκευασθούν σε δεύτερη
φάση τα υπόλοιπα προβλεπόμενα έργα (Ελεύθεροι χώροι πρασίνου, αναψυχής, αθλητισμού, λοιπές εγκαταστάσεις).

• Ο τομέας Ανάπλασης Α’ σε μεγάλο τμήμα του διασπάται από το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ και τη σχεδιαζόμενη Λεωφόρο Προφήτη Δανιήλ. Αξιοποιήσιμο τμήμα για τη χωροθέτηση του συμπλέγματος του ποδοσφαιρικού γηπέδου και των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και του Δήμου Αθηναίων είναι το δυτικό τμήμα, ενώ για τη χρήση του πάρκου και των χώρων αναψυχής και αθλητισμού, καθώς και των υποστηρικτικών αυτών εγκαταστάσεων είναι το ανατολικό συμπεριλαμβανομένου και του ρέματος. Ειδικότερα η περιοχή κατασκευής τουγηπέδου οριοθετείται από τις οδούς Αγ. Άννης στα δυτικά και Αγ. Πολυκάρπου στα Βόρεια, στα Νοτιοανατολικά συνορεύει με το ρέμα Προφήτη Δανιήλ και Νότια από ανώνυμη οδό. Το σύνολο του έργου εντάσσεται στο ενιαίο ΟΤ 45- 46-50 που επεκτείνεται και ανατολικά του ρέματος.

• Στα πλαίσια κατασκευής του γηπέδου, κατασκευάζονται και υπόγειοι χώροι στάθμευσης 325 θέσεων, ενώ προβλέπονται χρήσεις όπως:
-Κύριες αθλητικές δραστηριότητες και βοηθητικές αυτών συμπληρωματικές
-Χώροι ιατρικής υποστήριξης και αποκατάσταση αθλητών
-Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων πολιτισμού και αναψυχής
-Χώροι εστίασης
-Εμπορικές χρήσεις
-Πολυλειτουργικοί χώροι άθλησης και υγιεινής
-Αθλητικοί Ξενώνες και χώροι φιλοξενίας
-Χώροι συνάθροισης κοινού
-Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
-Χώροι εξυπηρέτησης τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης

Για την πρόσβαση στους υπόγειους χώρους στάθμευσης του γηπέδου προβλέπεται η κατασκευή συνδετήριας οδού μεταξύ των οδών Αγ. Άννης και Λ. Προφ. Δανιήλ, στα δύο άκρα της οποίας διαμορφώνονται τρισκελείς ισόπεδοι κόμβοι, που εξυπηρετούν μόνο κινήσεις εισόδου από τους δύο άξονες προς τον υπόγειο χώρο στάθμευσης του γηπέδου. Για το λόγο αυτόν η συνδετήρια οδός είναι στο μεγαλύτερο τμήμα της μονοδρομημένη, με φορά από τα άκρα της προς τον σταθμό.

Το συνολικό μήκος της οδού είναι 396,00 μ. και αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,0 μ. η κάθε μία, το δε συνολικό πλάτος της διατομής είναι 8,00 μ. Από την Χ.Θ.0+071,60 και για συνολικό μήκος 230,55 μ. η οδός διέρχεται ως cut and cover με ελάχιστο ελεύθερο ύψος 4,70 μ.

Η μέγιστη κατά μήκος κλίση είναι 2,49% ενώ η ελάχιστη (στην περιοχή του cut and cover) είναι 0,5 τοις χιλίοις. Στη περιοχή του cut and cover προβλέπονται τρείς είσοδοι – έξοδοι προς τις υπόγειες εγκαταστάσεις του γηπέδου ποδοσφαίρου και μία προς τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Το μεγαλύτερο τμήμα της παραπάνω οδού και πάντως το υπόγειο τμήμα του που κατασκευάζεται σαν Cut& Cover θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας.
Στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας θα υλοποιηθούν επίσης και ορισμένες προσβάσεις προς τον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου.

Επίσης προβλέπεται δικαίωμα Προαίρεσης υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής για την κατασκευή Πεζογέφυρας.

Συνοπτικά τα προς μελέτη και κατασκευή έργα είναι:
(α) Το γήπεδοαυτό καθαυτό (θεμελίωση, σκυροδέματα κλπ)
(β) Ο αρχιτεκτονικός και όχι μόνο εξοπλισμός του γηπέδου (στέγαστρο, περιμετρικό κέλυφοςκλπ).
(γ) Οι Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του γηπέδου (ύδρευση, αποχέτευση, ασθενή και ισχυρά ρεύματα, λοιπός ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ)
(δ) Η κατασκευή της οδού πρόσβασης (ανοιχτό τμήμα και cut & cover με όλον τον εξοπλισμό τους), προς τον υπόγειο χώρο στάθμευσης του γηπέδου, καθώς και ορισμένες προσβάσεις στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου
(ε) Οι τυχόν αναγκαίες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων.

Στο Αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:
• Οι περαιτέρω έρευνες και μελέτες προκειμένου ο Ανάδοχος να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματατων διαθέσιμων ερευνών και μελετών, να συμπληρώσει όσες έρευνες / μελέτες χρήζουν ολοκλήρωσης και να συντάξει την Οριστική Μελέτη και τη Μελέτη Εφαρμογής του Έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Μελετών και Ερευνών Έργου (ΚΜΕ) και τωνσυμβατικών τευχών της Υπηρεσίας καθώς και
τη Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς του.
• Ο εντοπισμός, η καταγραφή, η ανάλυση και η διαχείριση των κινδύνων του Έργου, καθώς και όλες οι σχετικές εργασίες σε επίπεδο Μελέτης και Κατασκευής για την αντιμετώπισή τους.
• Οι όποιες προσαρμογές κατά την εκπόνηση των διαφόρων σταδίων μελετών απαιτηθούν, λόγω διαφοράς μεταξύ των προβλεπόμενων συνθηκών και των πραγματικών συνθηκών κατασκευής του Έργου.
• Η γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση του Έργου
• Λοιπές εργασίες:
– Διερεύνηση κάθε είδους υφιστάμενων συνθηκών που δεν περιγράφηκαν ανωτέρω όπως αστικών, περιβαλλοντικών, μετεωρολογικών, κυκλοφοριακών, χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή του Έργου, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την κατασκευή και λειτουργία του.
– Έκδοση κάθε είδους αδειών.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV