Connect with us

Διαχείριση Απορριμμάτων

Πλησιάζουν οι διαγωνισμοί για τις 3 ΣΔΙΤ απορριμμάτων στην Αττική

Δημοσιεύθηκε

στις

Φωτογραφία Αρχείου-Πηγή: Canva
Φωτογραφία Αρχείου-Πηγή: Canva Pro

Όλο και πιο κοντά έρχεται η ημερομηνία για την υποβολή προσφορών για 3 έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική, εκ των οποίων τα 2 είναι τα μεγαλύτερα σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τα έργα που βρίσκονται σε δημοπράτηση και αφορούν τις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στη Φυλή, το Σχιστό και το Γραμματικό.

Το συνολικό κόστος των έργων ανέρχεται στα 912 εκατομμύρια ευρώ και μέσω αυτών εκτιμάται πως η Αττική θα είναι πιο καθαρή κατά 780.000 τόνους απορριμμάτων σε ετήσια βάση.

Εντός του μήνα αναμένεται η υποβολή των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα 2 ΣΔΙΤ, αυτά της Φυλής και του Σχιστού, ενώ στα τέλη του Οκτωβρίου θα υποβληθούν οι προσφορές για τη ΜΕΑ Γραμματικού.

Τα τρία έργα αναμένεται να “μαγνητίσουν” το ενδιαφέρον των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, ενώ θα απαλλάξουν τη χώρα μας από τα πρόστιμα που καλείται να πληρώνει λόγω της ταφής απορριμμάτων, καθώς και θα βελτιώσουν τη θέση της στη σχετική κλίμακα μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον θα αυξηθεί το ποσοστό ανακύκλωσης απορριμμάτων στην Αττική, καθώς θα υπάρχουν πλέον οι απαραίτητες υποδομές προς τούτο με αποτέλεσμα να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων που θα έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της Περιφέρειας.

Οι διαγωνισμοί για Φυλή και Σχιστό

Χρονολογικά μιλώντας, οι ΜΕΑ σε Φυλή και Σχιστό είναι πιο κοντά στην υποβολή προσφορών εκ μέρους των ενδιαφερομένων, καθώς η καταληκτική ημερομηνία μετατέθηκε από τις 26 Ιουλίου 2021 στις 22 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου ξεκινά η αποσφράγιση των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αυτό συνέβη ύστερα από μία σειρά ερωτημάτων που έχρηζαν διευκρινίσεων με αποτέλεσμα ο ΕΔΣΝΑ, ο οποίος είναι η αναθέτουσα αρχή των δύο έργων, να προχωρήσει στα μέσα Ιουλίου στην απόφαση παράτασης.

Οι διαγωνισμοί για τα δύο αυτά έργα θα “τρέξουν” με τη μέθοδο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) καθώς είχαν λάβει από τις 6 Νοεμβρίου 2020 το πράσινο φως από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ.

Το πρώτο έργο τιτλοφορείται “Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) του Κεντρικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας της Αττικής”. Πρόκειται για την ΜΕΑ που θα κατασκευαστεί στη Φυλή και το κόστος της εκτιμάται στα 478 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (386,2 εκατ. Ευρώ χωρίς ΦΠΑ) και μέσω της οποίας θα γίνεται η επεξεργασία 450.000 τόνων απορριμμάτων ανά έτος που θα προέρχονται από σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) και βιοαπόβλητα.

Advertisement

Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται στα 30 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τα 3 εξ’ αυτών να αφορούν τη μελέτη, την κατασκευή, τη δοκιμαστική και την εμπορική λειτουργία του έργου.

Το δεύτερο έργο φέρει τον τίτλο “Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας του Πειραιά”. Πρόκειται για τον διαγωνισμό που αφορά στην κατασκευή ΜΕΑ στο Σχιστό, η οποία κοστολογείται στα 313 εκατ. Ευρώ σε ποσό με ΦΠΑ ( 253,2 εκατ. Ευρώ σε ποσό χωρίς ΦΠΑ) και εκτιμάται πως θα επεξεργάζεται 250.000 τόνους απορριμμάτων ανά έτος.

Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται στα 29 έτη από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης με τα 2 εξ’ αυτών να αφορούν τη μελέτη, την κατασκευή, τη δοκιμαστική και την εμπορική λειτουργία του έργου.

Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου

Η αναθέτουσα αρχή επισημαίνει πως το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των έργων ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά την περίοδο της πρόσκλησης των ενδιαφερομένων για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών (Στάδιο ΒΙΙ).

Να επισημάνουμε πως έπειτα από την υποβολή των της εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Στάδιο Α), θα ακολουθήσει η περίοδος (Στάδιο ΒΙ) όπου οι ενδιαφερόμενοι θα προχωρήσουν στην υποβολή προσφορών και θα εισέλθουν σε ανταγωνιστικό διάλογο για να καταλήξουν στην υποβολή των δεσμευτικών προσφορών τους (Στάδιο ΒΙΙ).

Βάσει των όσων αναφέρουν και οι δύο προκηρύξεις του ΕΔΣΝΑ με το πέρας της εξέτασης των φακέλων των ενδιαφερομένων (Στάδιο Α) θα προσκληθούν 6 σχήματα για να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές.

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση των έργων θα προέλθει κατά κύριο λόγο από ίδια και δανειακά κεφάλαια του σχήματος που θα αναλάβει το έργο (Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης), ενώ θα μπορεί να συνεισφέρει και ο ΕΔΣΝΑ με δικά του κεφάλαια καλύπτοντας έως το 60% της κατασκευαστικής αξίας του έργου.

Σε περίπτωση που το έργο χρηματοδοτηθεί από τον ΕΔΣΝΑ οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.

Το επόμενο μήνα οι εξελίξεις για το Γραμματικό

Τον ακριβώς επόμενο μήνα και πιο συγκεκριμένα στις 20 Οκτωβρίου λήγει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τη ΜΕΑ Γραμματικού, η οποία κοστολογείται στα 138 εκατ. Ευρώ, εάν λάβουμε υπόψη την πιθανότητα παράτασης ισχύος της σύμβασης κατά 6 έτη, και εκτιμάται πως θα επεξεργάζεται 60000 τόνους ΑΣΑ καθώς και 20.000 τόνους προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος. Να υπενθυμίσουμε, επίσης, πως το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επιχειρησιακού Πλάνου «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ( Ε.Π. ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ)

Συγκεκριμένα, το κόστος του έργου ανέρχεται στα 86,78 εκατ. ευρώ σε ποσό με ΦΠΑ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 69,5 εκατ. ευρώ), ενώ σε περίπτωση ο ΕΔΣΝΑ μπορεί να ασκήσει το μονομερές δικαίωμα παράτασης ισχύος της σύμβασης πέραν των αρχικών 96 μηνών που αφορούν στην κατασκευή, τη μελέτη, τη δοκιμαστική και την εμπορική λειτουργία της μονάδας απορριμμάτων.

Advertisement

Και σε αυτή τη μονάδα είχαμε παράταση της ημερομηνίας υποβολής ενδιαφέροντος, καθώς υπήρξαν 3 προσφυγές από τις ΤΕΡΝΑ, Archirodon και ΗΛΕΚΤΩΡ στην Αρχή Έγκρισης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με αποτέλεσμα ο ΕΔΣΝΑ να απευθυνθεί προς το ΣτΕ και να πετύχει ανάκληση της απόφασης της ΑΕΠΠ.

Η πιο πρόσφατη προσφυγή ήταν αυτή της ΗΛΕΚΤΩΡ στην ΑΕΠΠ, με αποτέλεσμα η αρχική ημερομηνία υποβολής των προσφορών να μετακινηθεί από τις 14 Ιουνίου στις 28 Ιουλίου. Η απόφαση του ΣτΕ δικαίωσε τον ΕΔΣΝΑ και ο διαγωνισμός θα συνεχίσει ως έχει, χωρίς να χρειαστεί να ματαιωθεί και να επαναπροκηρυχθεί και δε φαίνεται πως υπάρχουν αλλά εμπόδια στο ορίζοντα προς το παρόν.

Ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή αποφάσισε να παρατείνει την περίοδο υποβολής προσφορών έως τις 20 Οκτωβρίου, καθώς ήθελε να ενσωματώσει τις παρατηρήσεις του ΣτΕ στους όρους του διαγωνισμού και για αυτό ήταν απαραίτητο να έχει στα χέρια της την καθαρογραμμένη απόφαση, γεγονός και το οποίο έχει πλέον συμβεί.

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα