Connect with us

Λοιπά Έργα

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες» αναπτύσσει το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης Καλοχωρίου

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

Σημαντικά βήματα για την εξυγίανση, τον εκσυγχρονισμό και την χωροταξική/πολεοδομική αναδιάταξη στην Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση Καλοχωρίου (ΑΒΣ Καλοχωρίου) πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα, καθώς το πρώην Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης (νυν υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων), έχοντας επίγνωση των σοβαρών χρόνιων περιβαλλοντικών και λειτουργικών προβλημάτων που υφίστανται στην περιοχή, ανέλαβε την πρωτοβουλία να διαμορφώσει τις απαραίτητες βάσεις για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Καλοχωρίου (ΕΠΕ Καλοχωρίου) κατά τον Ν.3982/2011.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή λειτουργούν περίπου 450 επιχειρήσεις, που εκτιμάται ότι παράγουν το 10-15% του βιομηχανικού ΑΕΠ της χώρας σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ενώ διαθέτει στρατηγική θέση σε σχέση με τους υφιστάμενους και προγραμματιζόμενους συνδυασμένους κόμβους μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, ανατέθηκε στη «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», η εκπόνηση της απαιτούμενης μελέτης τεκμηρίωσης, προκειμένου η ΑΒΣ Καλοχωρίου να αναγνωρισθεί θεσμικά ως περιοχή, που χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης, με σκοπό να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3982/2011 για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης.

Για την ανάπτυξη, δηλαδή, ενός σύγχρονου Οργανωμένου Υποδοχέα Μονάδων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, όπου οι επιχειρήσεις θα λειτουργούν υπό σαφείς και περιοριστικούς όρους, κανόνες και διαδικασίες ελέγχου και με σύγχρονα έργα υποδομής, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση της προστασίας-εξυγίανσης του περιβάλλοντος, την αειφορική ανάπτυξη, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών των γειτονικών περιοχών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», Δημήτρης Σαμαράς αναφέρει σχετικά με τη μελέτη και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της: «Η εταιρεία μας, έχοντας εμπεριστατωμένη γνώση σχετικά με τα λειτουργικά προβλήματα των επιχειρήσεων της ΑΒΣ Καλοχωρίου και των ζητημάτων περιβαλλοντικής όχλησης που επικρατούν, θα παραδώσει μέχρι αρχές Σεπτέμβρη την ως άνω Μελέτη».

Ο ίδιος συμπληρώνει σχετικά με το στοίχημα, που αποτελεί το συγκεκριμένο έργο: «Μέσω των εργασιών της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» θα επιβεβαιωθεί και θα τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης της ΑΒΣ Καλοχωρίου και θα διαμορφωθεί το αναγκαίο υπόβαθρο πληροφοριών και τεχνικών στοιχείων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο επόμενο στάδιο από τον Φορέα Ανάπτυξης του ΕΠΕ Καλοχωρίου, προκειμένου να ληφθούν οι κατάλληλες στρατηγικές αποφάσεις για την πολεοδομική οργάνωση και ανάπτυξη του Πάρκου.

Εξάλλου, αξιοποιώντας την εμπειρία της περίπτωσης των Οινοφύτων η νυν πολιτική ηγεσία και οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορεί να προχωρήσουν πιο άμεσα και αποτελεσματικά στην υλοποίηση του ΕΠΕ Καλοχωρίου, που αναμφίβολα θα αποτελέσει ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την ευρύτερη περιοχή της ΠΕ Θεσσαλονίκης».

Πιο αναλυτικά, το έργο αυτό θα συμβάλλει:

– Στην Πολεοδομική εξυγίανση / οργάνωση και ορθολογική χωροταξία,

– Στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κινδύνων,

– Στη διασφάλιση στο ακέραιο των περιβαλλοντικών παραμέτρων του έργου μέσω της εφαρμογής και παρακολούθησης συγκεκριμένων κανόνων λειτουργίας των επιχειρήσεων,

– Στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας,

– Στη μείωση της ανεργίας και ενίσχυση της απασχόλησης,

– Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της παραγωγικότητας και

– Στη διαμόρφωση ενός πόλου οικονομικής ανάπτυξης με εθνικό και διευρωπαϊκό αντίκτυπο.

Στη Θεσσαλονίκη, πέραν της ΒΙΠΕΘ (Σίνδος), του ΒΙΠΑΘΕ και της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ, δεν υπάρχει Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης, το οποίο να έχει τα ευεργετήματα του οργανωμένου υποδοχέα (όπως μεγάλος συντελεστής κάλυψης, δόμησης, χρήσεις γης και υποδομές, bonus αναπτυξιακού νόμου). Υπάρχουν, όμως, πολλές άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, όπως αυτή των Καλοχωρίου, Ωραιοκάστρου, Νεοχωρούδας, Θέρμης, για τις οποίες προβλέπονται μόνο χρήσεις γης.

Επισημαίνεται ότι σε 1ο Στάδιο, η μελέτη επικεντρώνεται στη βιομηχανική περιοχή του Καλοχωρίου νοτίως της ΠΑΘΕ, σε έκταση (περιοχής μελέτης) περίπου 7.500 στρ. Ωστόσο, ας σημειωθεί, ότι η εισήγηση της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», καθώς και η βούληση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, αφορούν στην υλοποίηση αντίστοιχων ενεργειών και για την περιοχή βόρεια της ΠΑΘΕ, όπου εντοπίζονται χρόνια προβλήματα αντίστοιχου είδους και μεγέθους, καθώς και στις λοιπές ΑΒΣ που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή (Ωραιόκαστρο, Αγ.Αθανάσιος, Νεοχωρούδα, κ.ά.).

Άλλωστε, σε συνέχεια της δημοσίευσης του Ν.4605/2019 και των βελτιωτικών αλλαγών που αυτός επέφερε στο θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων (Ν.3982/2011), έχουν πλέον διαμορφωθεί οι κατάλληλες συνθήκες για την επίσπευση των διαδικασιών ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων και την αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και είναι σε θέση να συνδράμει κάθε Φορέα -ιδιωτικό ή δημόσιο- παρέχοντας τις απαιτούμενες υπηρεσίες και εκπονώντας όλες τις απαραίτητες μελέτες, για την επιτυχή οργάνωση και διαχείριση όλων των πολύπλοκων διαδικασιών, που αφορούν στην ωρίμανση, έγκριση, αδειοδότηση και υλοποίηση επιχειρηματικών/επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης και λειτουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων.

image_pdfimage_print

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υπεγράφη η σύμβαση εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης της Αμμουδάρας

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Το κτίριο που στεγάζεται το Δημαρχείο στο Μαλεβίζι

Τη σύμβαση εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης της Αμμουδάρας (Π.Ε. 29), αρχικού προϋπολογισμού 668.753,53 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης.

Πρόκειται για την μελέτη που περιλαμβάνει την Πολεοδομική Ενότητα της Αμμουδάρας, με όρια από τον βορά το Κρητικό πέλαγος, από τον νότο την λ. Α. Παπανδρέου, ανατολικά τον Ξηροπόταμο στα σύνορα με τον Δήμο Ηρακλείου και δυτικά τον Αλμυρό ποταμό. Στην περιοχή υπάρχει έντονη τουριστική ανάπτυξη με πολλές ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα, οικείες και επιχειρήσεις.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η κτηματογραφική αποτύπωση, οι γεωλογικές έρευνες, η περιβαλλοντική και η πολεοδομική μελέτη της περιοχής, ενώ μετά και από αυτή την έγκριση, ανοίγει ο δρόμος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο.

Σε δηλώσεις του ο Κώστας Μαμουλάκης ανέφερε: «Μια ακόμη πολεοδομική μελέτη, ξεκινάει στην περιοχή μας, καλύπτοντας μια τεράστια περιοχή και δίνοντας λύση σε ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Είναι γνωστή η σπουδαιότητα κάθε πολεοδομικής μελέτης και είμαι πραγματικά υπερήφανος που πλέον το Μαλεβίζι έχει δρομολογήσει με μια σειρά μελετών, τις λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Γι’ αυτό και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συνεργάτες μου, αιρετούς και υπηρεσιακούς, για το εξαιρετικό αποτέλεσμα».

Παρών στην υπογραφή της σύμβασης ήταν οι Αντιδήμαρχοι Άρης Σαλούστρος, Θανάσης Κύρκος και Δράκος Μαρής, καθώς και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Επικαιρότητα

Πιερρακάκης: «Πυξίδα» μας η απλοποίηση και η βελτίωση της ζωής των πολιτών

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Κινητό τηλέφωνο 112

«Το σύστημα “112” θα είναι διαθέσιμο στην ολότητά του στο τέλος του τρέχοντος έτους», τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης πως «πυξίδα» της κυβέρνησης όσον αφορά την ψηφιακή πολιτική είναι γίνει η ζωή των πολιτών ευκολότερη και καλύτερη.

Όσον αφορά το «112», εξήγησε ότι «η βασική υποδομή του συστήματος είναι ήδη λειτουργική, ωστόσο υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες, οι οποίες απαιτούν σειρά ενεργειών από τη μεριά μας. Ένα τέτοιο παράδειγμα αφορά τη δυνατότητα των μηνυμάτων ειδοποίησης CBS να εμφανίζονται σε όλες τις συσκευές».

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «σε συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, αναπτύξαμε μέσα σε λίγες εβδομάδες, τη λεγόμενη “ενδιάμεση λύση”, που αφορά τη δυνατότητα αποστολής SMS σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές».

Ωστόσο, τονίζει ο υπουργός, αυτό είναι το πρώτο βήμα. «Σε ό,τι αφορά το πλήρες σύστημα “112”, να τονίσουμε ότι θα έχει δυνατότητα ενημέρωσης των πολιτών σε πολύ μικρότερες γεωγραφικές περιοχές, πολύ πιο στοχευμένα και γρήγορα. Αυτή θα είναι η “εξερχόμενη διάσταση” του “112”».

Εξάλλου ο υπουργός επανέλαβε ότι δεν προκύπτει κάποιο κόστος για το κράτος ή για τους πολίτες από την αποστολή των μηνυμάτων αυτών.

Σε ερώτηση για τη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά το συγκεκριμένο κλάδο, ο κ. Πιερρακάκης είπε: «Από την πρώτη κιόλας ημέρα τονίσαμε πως δεν έχουμε έρθει με την παραμικρή διάθεση ρεβανσισμού. Προφανώς έχουμε σημαντικές αποκλίσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση σε σχέση με το πώς αντιλαμβανόμαστε την ψηφιακή στρατηγική της χώρας. Η δομή του νέου υπουργείου αποτελεί μια πρώτη τέτοια απόκλιση». Ωστόσο ο υπουργός ξεκαθάρισε πως «σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά έργα που βρήκαμε σε εξέλιξη, θέλω να τονίσω ότι οι όποιες παρεμβάσεις μας θα είναι στην κατεύθυνση βελτιστοποιήσεων και όχι ακύρωσης».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Πιερρακάκης είπε πως η Ελλάδα δεν πρέπει να αντιγράψει άλλα κράτη αλλά να αναπτύξει το δικό της διακριτό μοντέλο. «Εμείς», εξήγησε ο υπουργός «έχουμε μια μεγάλη και δυσλειτουργική γραφειοκρατία η οποία πρέπει ταυτόχρονα να απλοποιηθεί και να ψηφιοποιηθεί και αυτό μας κάνει να μοιάζουμε περισσότερο με περιπτώσεις κρατών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, παρά η Εσθονία, η οποία δομήθηκε εξ αρχής ψηφιακά».

Καταλήγοντας ο υπουργός δήλωσε πως «”πυξίδα” μας είναι το να κάνουμε τη ζωή των πολιτών απλούστερη και καλύτερη».

 

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Λοιπά Έργα

Χανιά: Συμβάσεις 2,79 εκατ. ευρώ υπέγραψε ο Αρναουτάκης για αποκαταστάσεις καταστροφών

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη συμβάσεις για οκτώ σημαντικά έργα προϋπολογισμού 2.790.000 ευρώ που αφορούν την αποκατάσταση των υποδομών οι οποίες καταστράφηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου Χειμώνα στην ΠΕ Χανίων.

Συγκεκριμένα οι συμβάσεις αφορούν τα παρακάτω έργα:

– Το πρώτο έργο αφορά το τμήμα Βρύσες-Ασκύφου-Χώρα Σφακίων καθώς και το τμήμα Ίμβρος-Ασφένδου-Καλλικράτης, έργο προϋπολογισμού 600.000 ευρώ που υλοποιείται στην περιοχή του Δήμου Σφακίων.

– Το δεύτερο έργο αφορά την άμεση αποκατάσταση προσβασιμότητας στο δρόμο Δρομόνερο-Κακόπετρος-Μεσαύλια και στους συνδεόμενους δρόμους με προϋπολογισμό 245.000 ευρώ.

– Το τρίτο έργο αφορά την άμεση αποκατάσταση προσβασιμότητας στο δρόμο Μεγάλα Χωράφια-Νέο Χωριό-Φρές-Βρύσες και στους συνδεόμενους δρόμους προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

– Το τέταρτο έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση της προσβασιμότητας στο δρόμο Χλιαρό-Λαγγός-Νέα Ρούματα και στους συνδεόμενους δρόμους προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.

– Το πέμπτο έργο αφορά την αποκατάσταση στο δρόμο Μάλεμε-Ντερές-Νέα Ρούματα και στους συνδεόμενους δρόμους με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ.

– Το έκτο έργο αφορά την αναβάθμιση και βελτίωση κατά τμήματα της επαρχιακής οδού Χανίων-Αλικιανού και αφορά το τμήμα της δεύτερης φάσης του δρόμου Χανιά-Αλικιανός με προϋπολογισμό 245.000 ευρώ.

Στα παραπάνω έργα προστίθενται συμπληρωματικές συμβάσεις σε προγραμματισμένα έργα συνολικού προϋπολογισμού 400.000, για την συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Χανίων.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα