Παύλος
Ρίζος

Η επόμενη ημέρα μετά την εισαγωγή της Trade Estates στο Χρηματιστήριο βρίσκει την εταιρεία με 4+2 νέες μεγάλες επενδύσεις σε retail parks και logistics και ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα.

Η εικόνα του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο την 31η.12.2023, περιλαμβάνει 13 ακίνητα μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 344.006 τ.μ., δυο υπό ανάπτυξη ακίνητα και δυο ακίνητα εταιρειών που συμμετέχει η Εταιρεία, με συνολική αξία αποτίμησης της εύλογης αξίας αυτών που ανέρχεται στα 484 εκατ. ευρώ.

Η σταθμισμένη μέση διάρκεια των μισθωτικών συμβάσεων βάσει της ελάχιστης συμβατικής λήξης των μισθωτηρίων (WAULT) ανέρχεται στις 31.12.2023 σε 11,0 έτη ενώ το ποσοστό πληρότητας ανέρχεται σε 98,8%.

Σε αυτά τα πλαίσια, η εταιρεία συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα με εστίαση στα εμπορικά πάρκα (και κορωνίδα το νέο brand TOP PARKS) και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής (logistics).

Σύμφωνα με την πρόσφατη εταιρική της παρουσίαση, η Trade Estates εστιάζει στις δύο επενδύσεις για τα retail parks που βρίσκονται ήδη σε υλοποίηση (σε διαφορετικό στάδιο) και τις 4 νέες επενδύσεις στην Αττική.

Τα 4+2 μεγάλα έργα

Ήδη βρίσκεται σε υλοποίηση και βαίνει προς ολοκλήρωση η κατασκευή του εμπορικού πάρκου στην Πάτρα. Παράλληλα, προχωρά η διαδικασία για την έναρξη των έργων για το νέο εμπορικό πάρκο στο Ηράκλειο.

Στα σκαριά βρίσκονται ακόμη 2 μεγάλα έργα για εμπορικά ακίνητα:

  • το νέο retail park στα Σπάτα, σε έκταση 32 στρεμμάτων, με εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 10.700 τ.μ.
  • το νέο retail park στο Ελληνικό, σε έκταση 30 στρεμμάτων, εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 29.000 τ.μ.

Τέλος, η εταιρεία σχεδιάζει και δύο νέες επενδύσεις logistics:

  • στην Ελευσίνα, σε έκταση 106 στρεμμάτων, με εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 58.500 τ.μ.
  • στον Ασπρόπυργο, σε έκταση 111 στρεμμάτων, με εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 51.100 τ.μ.

Τα έργα μέσω Ταμείου Ανάκαμψης

Σημειώνεται ότι για το έργο ανάπτυξης του Εμπορικού Πάρκου στην Πάτρα, άρχισε η σταδιακή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), η οποία θα οδηγήσει σταδιακά στη μείωση του μέσου σταθμικού επιτόκιο.

Εντός του επόμενου διαστήματος, αντίστοιχη χρήση πόρων του RRF θα αξιοποιηθεί και για το έργο ανάπτυξης του Εμπορικού Πάρκου Ηρακλείου Κρήτης, καθώς έχει ληφθεί η σχετική έγκριση ένταξης της χρηματοδότησης της ανάπτυξης από το RRF.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023

Σε εφαρμογή του Οικονομικού Ημερολογίου 2024, ο κος Β. Φουρλής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, ο κος Δ. Παπούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ο κος Α. Σκύρλας, Chief Financial Officer, παρουσίασαν τα ετήσια ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2023 σε αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η TRADE ESTATES ανακοίνωσε αυξημένα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2023 σε σχέση με το 2022. Τα έσοδα από μισθώματα κατά την χρήση 2023 ανήλθαν σε 26,7 εκατ. ευρώ, έναντι 20,8 εκατ. ευρώ κατά την χρήση 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 28,3%.

Η εν λόγω αύξηση προέρχεται από την ενσωμάτωση μισθωμάτων από τις νέες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών (όπως το Εμπορικό Πάρκο Ιωαννίνων και Λάρισας, Logistics Ελευσίνας και SMART PARK), της σύναψης νέων μισθώσεων με βελτιωμένο έσοδο σε σχέση με προγενέστερες καθώς και τη θετική απόδοση των μισθωτών των εμπορικών ακινήτων κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023.

Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Αdjusted EBITDA) την χρήση του 2023 ανήλθαν σε 18,2 εκατ. ευρώ, έναντι 14,8 εκατ. ευρώ την χρήση του 2022, σημειώνοντας αύξηση 23,6%.

Αντίστοιχα, τα Καθαρά Κέρδη 2023 ανήλθαν σε 37,7 εκατ. ευρώ, έναντι 24,1 εκατ. ευρώ κατά την χρήση 2022, επηρεαζόμενα από την υπεραξία της πρόσφατης απόκτησης του εμπορικού πάρκου Smart Park.

Η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) την 31η Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε στα 298,4 εκατ. ευρώ έναντι 210,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 41,3% σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Την 31.12.2023, ο Καθαρός Δείκτης Δανεισμού προς την Αξία Χαρτοφυλακίου Ακινήτων (NLTV) ανήλθε στο 40,7%, η μέση σταθμισμένη διάρκεια δανεισμού ήταν 9,6 έτη ενώ το μέσο σταθμικό επιτόκιο ανήλθε στο 5,40%. Για το 76.7% του υφιστάμενου δανεισμού η Trade Estates έχει προχωρήσει στη σύναψη συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων (Interest Rate Swaps), επιτυγχάνοντας μείωση του τελικού επιτοκίου στο 3,99%.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV