Νίκος
Καραγιάννης

Νέα παράταση έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από το ανάδοχο σχήμα Hellenic Train-Damco στον διαγωνισμό για το Θριάσιο ΙΙ καθώς υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες που πρέπει να λυθούν. Την παράταση ζήτησε το ανάδοχο σχήμα προκειμένου να ολοκληρώσει την συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου ΥΠΟΜΕ, δόθηκε νέα παράταση στην ισχύ της προσφοράς του ανωτέρου σχήματος προκειμένου ννα ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων και ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός του χρόνου ισχύος της προσφοράς του αναδόχου. Η νέα προθεσμία για το σχήμα είναι μέχρι τις 31 Οκτωβριου 2024.

Όπως αναφέρει στην απόφαση, η διαδικασία οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων έχει προχωρήσει και σε σύντομο χρονικό διάστημα τα τελικά σχέδια αναμένεται να υποβληθούν από τον ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση, προκειμένου στη συνέχεια να υποβληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο. Στα τέλη Οκτωβρίου επεκτάθηκε και η ισχύς των εγγυητικών επιστολών του σχήματος.

Στη συνέχεια και εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος, θα πρέπει να λάβει και την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η σύμβαση παραχώρησης θα πάρει το δρόμο προς την Βουλή προκειμένου να κυρωθεί και στη συνέχεια να υπογραφεί για να τεθεί σε ισχύ. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε πως τα όποια έργα και επενδύσεις θα ξεκινήσουν σε εύλογο χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης, όπως γίνεται σε κάθε έργο παραχώρησης.

Το σχήμα Hellenic Train- Damco αναλάμβάνει τις τύχες του νέου εμπορευματικού κέντρου στον Ασπρόπυργο, γνωστότερο ως Θριάσιο ΙΙ το ακίνητο του οποίου θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα ακίνητα στην Αττική. Βρίσκεται δίπλα ακριβώς από το Θριάσιο Ι, (Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο) το οποίο είναι υπό το σχήμα ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ-GOLDAIR.

Τα βήματα που μας έφεραν μέχρι εδώ

Για να φτάσουμε εδώ, στις 10-01-2023 υπήρξε αναλυτική τεχνική Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης παρουσιάστηκε, κατόπιν σχετικής χρηματοοικονομικής ανάλυσης, το εύρος των τιμών μιας οικονομικής προσφοράς, η οποία κατ’ αντικειμενικό λόγο δύναται να θεωρηθεί ως οικονομικά εύλογη και ανταποκρινόμενη στις συνθήκες αγοράς στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Στις 23-02-2023 υπήρξε επιστολή του Χρηματοοικονομικoύ Συμβούλου προς την Αναθέτουσα Αρχή με θέμα την αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

Τέλος η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τον έλεγχο και την αξιολόγηση τωνδικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, έκρινε ότι αυτά είναι πλήρη και παραδεκτά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων άρθρων της Διακήρυξης

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 696 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 561,04 εκατ. ευρώ). Το έργο διεξάγεται στα πλαίσια του ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης για τη Λειτουργία, Συντήρηση, Εκμετάλλευση, ολοκλήρωση μελετών, κατασκευής έργων και προμήθεια εξοπλισμού του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. Θριασίου Πεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4413/2016.

Εφόσον ο διαγωνισμός ολοκληρωθεί επιτυχώς, εκτιμάται πως θα απογειώσει τον χώρο των logistics στην περιοχή της Αττικής. Να θυμίσουμε πως ο πρώτος διαγωνισμός επιχειρήθηκε το 2019 και ο δεύτερος ξεκίνησε το 2021. Αμφότεροι κατέληξαν άγονοι παρά την φημολογία για ενδιαφέρον σημαντικών εταιρειών κυρίως του ναυτιλιακού αλλά και του σιδηροδρομικού κλάδου. Το πρόβλημα και στους δύο διαγωνισμούς ήταν πως παρά το αρχικό ενδιαφέρον που εκδήλωναν πολλοί επενδυτικοί φορείς, στην κρίσιμη στιγμή δηλαδή στην φάση των προσφορών, δεν υπήρχε συμμετοχή καθώς κρίνονταν ασύμφορο το έργο.

Στο ακίνητο έχουν επενδυθεί πολλές δεκάδες εκατομμύρια για την δημιουργία σιδηροδρομικής υποδομής αλλά και κτίρια, δρόμοι κ.λπ. και προορίζεται να μεταβληθεί σε ένα σύγχρονο logistics park.

Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ακίνητο στην περιοχή της Αττικής , πίσω μόνο από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος. Είναι έκτασης περίπου 1.450 στρεμμάτων, κυριότητας ΟΣΕ, στο οποίο έχουν κατασκευασθεί και υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και γραφείων, καθώς και χώροι αποθήκευσης και άλλα κτίρια υποστηρικτικών υπηρεσιών

Το προφίλ του έργου

Ο διαγωνισμός, αφορά στη λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, ολοκλήρωση των μελετών, κατασκευής έργων και προμήθεια εξοπλισμού για τον Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής Θριασίου Πεδίου (ΕΣΣΣΔΙ).

Η σύμβαση παραχώρησης έχει διάρκεια 360 μήνες (30 χρόνια) από την ημερομηνία υπογραφής της. Σε αυτή περιλαμβάνεται και ένα διάστημα (που θα καθοριστεί) για τις απαιτούμενες εργασίες.

Σε σχέση ειδικότερα με το Θριάσιο ΙΙ, οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τούδε επιτρέπουν τη βασική λειτουργία του. Πιο συγκεκριμένα, κατά την α΄ φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν βασικές εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού, ενώ κατά τη β΄ φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού, ενώ επιπλέον υλοποιήθηκαν και κτιριακά έργα σιδηροδρομικής υποδομής, εργασίες σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης.

Για την ολοκλήρωση του συνόλου του Θριασίου ΙΙ εκκρεμούν εργασίες κατασκευής κτιρίων και προμήθειας και εγκατάστασης ειδικού εξοπλισμού τις οποίες θα αναλάβει να εκτελέσει ο Παραχωρησιούχος στο πλαίσιο εκτέλεσης του Τεχνικού Έργου.

Επί του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι έχουν μέχρι σήμερα κατασκευασθεί έργα και εκτελεσθεί εργασίες, με στόχο τη δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου συγκροτήματος εγκαταστάσεων εμπορευματικού σταθμού συνδυασμένων μεταφορών στην Ελλάδα και τη συγκέντρωση σε αυτό διάσπαρτων σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων της Αττικής.

Οι σχετικές ενέργειες των αρμοδίων φορέων για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου εκκίνησαν ήδη κατά τη δεκαετία του 1970, ενώ κατά τη δεκαετία του 1980 εκπονήθηκε η πρώτη μελέτη γενικής διάταξης. Οι μέχρι σήμερα εκτελεσθείσες εργασίες ανάπτυξης του ως άνω Συγκροτήματος υλοποιήθηκαν σε δύο φάσεις και συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά τις περιόδους 1994-1999, 2000-2006 (α΄ φάση ανάπτυξης) και 2007-2013 (β΄ φάση ανάπτυξης).

Ο «Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι.» είναι ο Εμπορευματικός Σιδηροδρομικός Σταθμός και Σταθμός Διαλογής Θριασίου Πεδίου, κυριότητας της Ο.Σ.Ε. Α.Ε., στον οποίον έχουν κατασκευαστεί και υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και γραφείων και άλλα κτήρια υποστηρικτικών υπηρεσιών και είναι χωροθετημένος σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως του Θριασίου Πεδίου του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.

Επισημαίνεται, ότι εντός του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι., έχουν κατασκευαστεί και υφίστανται τα κτίρια Κ1, Κ2 και Κ3, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Παραχώρηση.

Το έργο

Στο Θριάσιο ΙΙ που οδεύει στο σχήμα Hellenic Train-Damco για να γίνει ένα ολοκληρωμένο Logistics Park θα χρειαστούν εργασίες κατασκευής κτιρίων και προμήθειας και εγκατάστασης ειδικού εξοπλισμού τις οποίες θα αναλάβει να εκτελέσει ως Παραχωρησιούχος στο πλαίσιο εκτέλεσης του Τεχνικού Έργου.

Στην πλήρη διαμόρφωσή του, στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπό ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης, ο Χώρος Παραχώρησης αναμένεται να αποτελείται από τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες/περιοχές λειτουργίας:

α) Σιδηροδρομικό Σύστημα

β) Χώρος Μεταφόρτωσης Συνδυασμένων Μεταφορών (ΧΜΣΜ)

γ) Χώρος Εξυπηρέτησης Ε/Κ (ΧΕΕΚ)

δ) Χώρος Μεταφόρτωσης Φορτίου Βαγονιών (ΧΜΦΒ)

ε) Χώροι Μεταφόρτωσης Γενικού Φορτιού (ΧΜΓΦ)

στ) Χώρος Μεταφόρτωσης Οχημάτων (ΧΜΟ)

ζ) Οδικό Σύστημα

η) Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου (ΚΔΕ)

θ) Χώρος Μεταφόρτωσης Υγρών Φορτίων (ΧΜΥΦ)

Βάσει των ανωτέρω υποδομών και της διεθνούς πρακτικής αντίστοιχων εμπορευματικών σταθμών, στον Χώρο Παραχώρησης αναμένεται να προσφέρονται υπηρεσίες σε συρμούς, σε βαγόνια και σε φορτία. Οι σχετικές υπηρεσίες σε συρμούς και βαγόνια αφορούν γενικά στη διευθέτηση και στάθμευση αυτών στο σταθμό και λοιπές υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και πλύσης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες φορτίων (εμπορευματοκιβωτίων και λοιπού φορτίου) περιλαμβάνουν κυρίως τη μεταφόρτωση και αποθήκευση αυτών, καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε εμπορευματοκιβώτια (πλήρωσης-κένωσης, επισκευής, πλύσης κ.λπ.).

Τέλος, στον Χώρο Παραχώρησης θα λειτουργεί τελωνείο για τα εισαγόμενα εμπορεύματα που δεν έχουν υποστεί εκτελωνισμό.

Εντός του Χώρου Παραχώρησης υπάρχει και λειτουργεί Σιδηροδρομική Υποδομή και θα παρέχονται υπηρεσίες σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV