Κατερίνα
Παναγέα

Εγκρίθηκε νέα επένδυση για αποθήκευση ενέργειας στην Κοζάνη.

Εκτενέστερα, δόθηκε έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) ονομαστικής ισχύος 200 MW στη θέση ‘Αγροτεμάχιο 448 Ολυμπιάδος’ Δ.Ε. Πτολεμαΐδας, Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας».

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία WATTCROP HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με δ.τ. «WATTCROP HELLAS ΜIKE».

Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά, στην εγκατάσταση και λειτουργία ενός Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) μέγιστης ισχύος έγχυσης και απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας 200 MW σε αγροτεμάχιο στην Ολυμπιάδα του δήμου Εορδαίας, διοικητικά υπαγόμενα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου–Δυτ.Μακεδονίας.

Βασική λειτουργία του Σταθμού Αποθήκευσης είναι η απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο, για την φόρτιση των συσσωρευτών του σταθμού αποθήκευσης και εν συνεχεία η απόδοσή της στο δίκτυο σε διαφορετικό χρόνο, σύμφωνα με τον ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό (ΗΕΠ).

Για την λειτουργία του έργου θα εγκατασταθούν:

  • Δεκαεννέα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα οχτώ (19488) μπαταρίες της εταιρείας CATL, τύπου LFP-280LC, LFP και ισχύος 10.85kW έκαστη
  • Χίλιοι διακόσιοι έξι (1206) Κύβοι (Cubes) της εταιρίας Fluence
  • Πενήντα οκτώ (58) Πυρήνες (Cores) της εταιρίας Fluence
  • Πενήντα οκτώ (58) μετατροπείς Freemaq PCSK 690 V – Frame 2 της εταιρείας Power Electronics, με προ-εγκατεστημένο σύστημα Wi Fi το οποίο παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης με οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή μέσω της εφαρμογής Freesun app για τον έλεγχο και παρακολούθηση των μετατροπέων. Οι πληροφορίες που παρέχονται, τόσο από τη πλευρά του ΕΡ όσο και του ΣΡ, είναι: Δεδομένα μετατροπέων (Τάσεις, Ρεύματα, Ισχύ, Θερμοκρασίες, κ.α.), Συνθήκες καιρού, Σφάλματα και προειδοποιήσεις, Καταχωρήσεις Ενέργειας
  • Πενήντα οκτώ (58) MVSKID μετασχηματιστές της εταιρείας Power Electronics, τύπου MVS 3670 για την ανύψωση τάσης (0.690/33kV), ο κάθε Μ/Σ περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό όπως, Μ/Σ ανύψωσης, διακόπτη Μέσης Τάσης, δεξαμενή λαδιού, φίλτρο και ενσωματωμένο σύστημα εύκολης και γρήγορης σύνδεσης με οποιοδήποτε μετατροπέα PCSK.
  • Τέσσερις (4) Οικίσκοι που περιλαμβάνουν τους κεντρικούς διακόπτες για την διασύνδεση των ομάδων με το δίκτυο καθώς επίσης όλα τα βοηθητικά υποσυστήματα για την λειτουργία – έλεγχο του έργου

Επίσης, ο σταθμός θα διαθέτει συστήματα, ελέγχου και ασφαλείας, αντικεραυνικής προστασίας με αλεξικέραυνο τύπου Tesla και απαγωγείς υπερτάσεων, γείωσης, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, συναγερμού και περιμετρικής κάλυψης, περίφραξη κλπ .

Ο γενικός σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει δύο συστήματα αποθήκευσης της Fluence Gridstack, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο διάγραμμα κάλυψης της ΜΠΕ, όπου το κάθε ένα προσφέρει oνομαστική iσχύ 100MW για χρονική διάρκεια τεσσάρων ωρών και συνολική εκμεταλλεύσιμη χωρητικότητα 400 MWh. Το σύστημα Gridstack έρχεται πλήρως εξοπλισμένο με ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας για όλο τον εξοπλισμό, το λογισμικό και την μεταφορά πληροφοριών

Συγκεκριμένα, οι μπαταρίες, θα σχηματίζουν ανά οκτάδες μια συστοιχία μπαταριών (Battery rack) με μέγιστη τάση ΣΡ 1500V, ισχύ 86.8kW και ονομαστική χωρητικότητα 372.74kWh, ενώ οι δυο συστοιχίες μπαταριών αποτελούν ένα κύβο (cube). Στη συνέχεια κάθε μετατροπέας και μετασχηματιστής συνδέεται με εικοσιένα κύβους που αποτελούν έναν πυρήνα (core) ονομαστικής ισχύος 3549.257kW. Οπότε, το κάθε σύστημα αποθήκευσης αποτελείται από, 9744 μπαταρίες, 603 κύβους (Cubes) μπαταριών, 29 πυρήνες, 29 μετατροπείς, 29 μετασχηματιστές.

Οι Μ/Σ MVSKID ανά δυο ομάδες συνολικής ονομαστικής ισχύος 2 Χ 30.4MW συνδέονται στους τέσσερις οικίσκους με υπόγεια καλωδίωση ΜΤ και στη συνέχεια πραγματοποιείται υπόγεια διασύνδεση ΜΤ με το δίκτυο μέσω του υπό σχεδιασμό ιδιωτικού Υ/Σ ανύψωσης τάσης (ΜΤ/ΥΤ).

Ο ΣΑΗΕ πρόκειται να εγκατασταθεί σε έκταση εμβαδού Ε=58750.00 τ.μ. που χωροθετείται στη θέση ‘Αγροτεμάχιο 448 Ολυμπιάδας’ του αναδασμού Ολυμπιάδας έτους 1965 εντός της Δ.Ε. Πτολεμαΐδας, Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης.

Επίσης, θα απαιτηθεί η διάνοιξη υπόγειων χανδάκων για την διέλευση των καλωδίων που αφορούν: α) καλώδια Μ.Τ. και οπτικών ινών, β) καλώδια ΧΤ, γ) καλώδια ρεύματος λοιπού συνοδού εξοπλισμού (π.χ. κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης τηλεόρασης). Το σύνολο του έργου θα διαθέτει, καλωδιώσεις ασθενών ρευμάτων, σύστημα γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας, σύστημα ασφαλείας, σύστημα περιμετρικού φωτισμού, περίφραξη.

Ο Σταθμός Αποθήκευσης πρόκειται να διασυνδεθεί με το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Ιδιωτικού Υποσταθμού ο οποίος προτείνεται να κατασκευαστεί πλησίον του Σταθμού Αποθήκευσης, σύμφωνα με τη τελική προσφορά του Διαχειριστή του Συστήματος ανάλογα με τις ανάγκες του δικτύου. Ο Υποσταθμός εκτιμάται να εγκατασταθεί σε όμορο γήπεδο σε απόσταση το πολύ 0.5 χιλιομέτρων από τον ΣΑΗΕ.

Δεν θα απαιτηθεί διάνοιξη δρόμων πρόσβασης δεδομένου ότι η αυτή θα επιτυγχάνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV