Κατερίνα
Παναγέα

Εγκρίθηκε νέα επένδυση για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στις Σέρρες.

Αναλυτικά, δόθηκε έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 203,2MW με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης, στη θέση “1362,1363 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”, των Δημοτικών Ενοτήτων Πρώτης και Ροδολίβος, του Δήμου Αμφίπολης, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προτάθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και των γνωμοδοτήσεων των Φορέων και Υπηρεσιών.

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΜΑΓΚΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) ισχύος 203,2MW με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης, στη θέση “1362,1363 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”, των Δημοτικών Ενοτήτων Πρώτης και Ροδολίβος, του Δήμου Αμφίπολης, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο προβλέπεται να εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφανείας 9492,45 m2.

Συνοπτικά, ο σταθμός αποθήκευσης θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

  • Πλατεία εγκατάστασης containers, μετατροπέων και συσσωρευτών
  • Κτίριο κέντρου Ελέγχου, συστήματα τηλεπαρακολούθησης – τηλεελέγχου
  • Σύστημα πυρασφάλειας – κλιματισμού
  • Δίκτυο ισχύος μέσης τάσης διασύνδεσης του σταθμού με το κέντρο ελέγχου
  • Διακριτή διάταξη αμφίδρομης μέτρησης
  • Βελτίωση οδοποιίας όπου απαιτηθεί

Η μέγιστη ισχύς έγχυσης ενέργειας στο δίκτυο είναι 203,2 MW και η μέγιστη ισχύς απορρόφησης από το δίκτυο είναι 254,735 MW. Παράλληλα, η αρχική εγγυημένη χωρητικότητα της εγκατάστασης είναι 369,30 MWh και η αρχική εγκατεστημένη χωρητικότητα συστημάτων αποθήκευσης είναι 456,58 MWh.

Συνολικά, o κύριος εξοπλισμός του σταθμού θα αποτελείται από 63 μονάδες αποθήκευσης (ESS Units) ισχύος 2,795 MW έκαστη και 11 μονάδες αποθήκευσης ισχύος 2,465 MW έκαστη. Οι 63 μονάδες αποθήκευσης του συστήματος των 2,795MW αποτελούνται από δύο υποσυστήματα, το EnergyPool C20 και το σύστημα PCS στο οποίο περιλαμβάνονται οι μετασχηματιστές. Συνολικά, το σύστημα αποτελείται από 3 container, εκ των οποίων τα 2 είναι EnergyPool C20 (μπαταρίες) και το τρίτο είναι το σύστημα PCS.

Κάθε C20 σύστημα φέρει χωρητικότητα μπαταρίας 2.538 kWh, ενώ ο μετασχηματιστής έχει ισχύ εξόδου 1,3975 MW. Κάθε σύστημα C20 αποτελείται από 9 βάσεις μπαταριών, με ισχύ 282 kWh για κάθε βάση μπαταρίας. Η πλευρά AC του συστήματος PCS συνδέεται απευθείας με τον υψηλό ζυγό τάσης μέσω ενός σετ μετασχηματιστή ανύψωσης ξηρού τύπου.

Τα ίδια ισχύουν και για τη μονάδα αποθήκευσης του συστήματος των 2,465MW. Κάθε C20 σύστημα φέρει χωρητικότητα μπαταρίας 2.538 kWh, ενώ ο μετασχηματιστής έχει ισχύ εξόδου 1,2325 MW. Κάθε σύστημα C20 αποτελείται από 9 βάσεις μπαταριών, με ισχύ 282 kWh για κάθε βάση μπαταρίας. Η πλευρά AC του συστήματος PCS συνδέεται απευθείας με τον υψηλό ζυγό τάσης μέσω ενός σετ μετασχηματιστή ανύψωσης ξηρού τύπου.

Για τη διασύνδεση του σταθμού με το Εθνικό Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) προβλέπεται να κατασκευαστεί νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ), σε σημείο πλησίον του γηπέδου εγκατάστασης του ΣΑΗΕ, κάτω από τη ζώνη όδευσης παρακείμενης γραμμής Υψηλής Τάσης (ΥΤ). Η διασύνδεση του ΣΑΗΕ με το νέο ΚΥΤ θα γίνει μέσω υπόγειας γραμμής μεταφοράς Μέσης Τάσης (ΜΤ), μήκους περίπου 19,60 m.

Η πρόσβαση στα έργα και η μεταφορά του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί μέσω του υπάρχοντος οδικού δικτύου. Συνεπώς, δεν απαιτούνται εργασίες διάνοιξης νέας οδοποιίας.

Για τις ανάγκες της φάσης κατασκευής δεν θα απαιτηθούν υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, όπως αποθεσιοθάλαμοι, δανειοθάλαμοι και εργοτάξια.

Το έργο υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, στο Δήμο Αμφίπολης.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV