Κατερίνα
Παναγέα

Εγκρίθηκε νέα επένδυση ΑΠΕ για αποθήκευση ενέργειας στην Κοζάνη.

Συγκεκριμένα, δόθηκε έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργεις (ΣΑΗΕ) ονομαστικής ισχύος 110MW στη θέση ‘Τρανόβαλτος’, Δ.Ε. Καμβουνίων, Δήμου Σερβίων, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας»

Φορέας του έργου είναι η GREEN PROGRESSIVE ARROW III ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «GREEN STORAGE III»

Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) με την χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης (μπαταρίες τύπου ιόντων λιθίου) με μέγιστη ισχύς έγχυσης 110 MW, διοικητικά υπαγόμενο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου–Δυτ.Μακεδονίας.

Βασική λειτουργία του Σταθμού Αποθήκευσης είναι η απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο για την φόρτιση των συσσωρευτών του σταθμού αποθήκευσης και εν συνεχεία η απόδοσή της στο δίκτυο σε διαφορετικό χρόνο, σύμφωνα με τον ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό (ΗΕΠ).

Για την λειτουργία του έργου θα εγκατασταθούν:

  • 26.838 συσσωρευτές ιόντων λιθίου LFP (διαθέτουν σύστημα ελέγχου BMS) κατανεμημένοι σε 213 containers τύπου LUNA2000- 2.0MWH-1H0/2H0. Το κάθε container περιλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμός για τη προστασία της εγκατάστασης όπως, φωτισμό, κλιματισμό, εξαερισμό, σύστημα πυρόσβεσης, παράλληλα διαθέτει μονάδα διαχείρισης και επικοινωνίας (BMS).
  • 213 αμφίδρομους μετατροπείς από συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα (DC/AC) και διαθέτουν, σύστημα ελέγχου της ενεργού και αέργου ισχύος, σύστημα παραμετροποίησιμης δυνατότητας FRT
  • 36 μετασχηματιστές (Μ/Σ) από χαμηλή τάση σε μέση τάση (0.8/33kV), ενδεικτικού τύπου STS-3000K-H1
  • Ένας οικίσκος ελέγχου όπου θα στεγάζεται ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός Μέσης και Χαμηλής Τάσης, το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της εγκατάστασης (σύγχρονο σύστημα εποπτείας, ελέγχου και διαχείρισης των επιμέρους συνιστωσών έγχυσης/απορρόφησης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο) και οι πίνακες βοηθητικών διανομών Χ.Τ. Το κτίριο ελέγχου θα πληροί όλους τους κανόνες προστασίας και θα διαθέτει βοηθητικούς χώρους (WC, αποθήκη).
  • Οικίσκος- ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την προσωρινή αποθήκευση ελαττωματικών συσσωρευτών
  • Περίφραξη

Ο γενικός σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει συνολικά 36 συστοιχίες εκ των οποίων, οι 35 περιλαμβάνουν έξι (6) μονάδες αποθήκευσης (container συσσωρευτών) έκαστη ενώ η μια (1) τρείς (3) μονάδες αποθήκευσης. Το κάθε container συσσωρευτών συνδέεται με έναν αμφιδρομο μετατροπέα (φόρτιση –εκφόρτιση) και ανά συστοιχία container θα συνδέονται με έναν μετασχηματιστή ΧΤ/ΜΤ. Η έξοδος των μετασχηματιστών ισχύος θα οδηγείται στο κέντρο ελέγχου του έργου (πίνακες ΜΤ) απ’ όπου θα αναχωρεί η υπόγεια διασυνδετική γραμμή με το υφιστάμενο ΚΥΤ.

Χωροθέτηση

Ο ΣΑΗΕ πρόκειται να εγκατασταθεί σε έκταση εμβαδού Ε=27490.83 τ.μ. που χωροθετείται στη θέση ‘Τρανοβάλτου’ εντός της Δ.Ε. Καμβουνίου, Δήμου Σερβίων, Π.Ε. Κοζάνης.

Επίσης, θα απαιτηθεί η διάνοιξη υπόγειων χανδάκων για την διέλευση των καλωδίων που αφορούν: α) καλώδια Μ.Τ. και οπτικών ινών, β) καλώδια ΧΤ, γ) καλώδια ρεύματος λοιπού συνοδού εξοπλισμού (π.χ. κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης τηλεόρασης). Το σύνολο του έργου θα διαθέτει, καλωδιώσεις ασθενών ρευμάτων, σύστημα γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας, σύστημα ασφαλείας, σύστημα περιμετρικού φωτισμού, περίφραξη.

Ο παρών ΣΑΗΕ θα συνδεθεί με το σύστημα μέσω του υφιστάμενου ΚΥΤ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΣ, με υπόγειο καλώδιο ΜΤ συνολικού μήκους 8,84χλμ το οποίο θα ενσωματωθεί σε χάνδακα διαστάσεων 1,00μ x 0,50μ (ΥxΠ) κατά μήκος υφιστάμενου δρόμου.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV