Connect with us

Έργα πόλης

Δύο προτάσεις αναπτυξιακών έργων για τα Ιωάννινα

Δημοσιεύθηκε

στις

Πηγή: EUROKINISSI/ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Πηγή: EUROKINISSI/ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τίτλο «Ελλάδα 2.0», φιλοδοξεί να οδηγήσει την χώρα σε μία νέα εποχή, σε ένα πιο ανταγωνιστικό και πράσινο παραγωγικό μοντέλο, με ψηφιοποιημένο κράτος, λιγότερο γραφειοκρατικό και με ένα αποτελεσματικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας για όλους. Το Σχέδιο προβλέπει την δημιουργία 180.000 νέων μόνιμων θέσεων εργασίας μέχρι το 2026 και αύξηση του ΑΕΠ κατά 7%. Οι επενδύσεις και τα δάνεια του Ταμείου ανέρχονται σε 31 δις ευρώ, ενώ οι συνολικά κινητοποιούμενοι πόροι εκτιμώνται σε 57 δις ευρώ, εντός της επόμενης πενταετίας.

Οι τέσσερις βασικοί άξονες του Σχεδίου αφορούν:

Α) Πράσινη μετάβαση: περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, κτιρίων επιχειρήσεων και δημοσίων κτιρίων, προώθηση του πολεοδομικού σχεδιασμού σε όλη τη χώρα, εμβληματικές αναπλάσεις, υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος, ανάπτυξη σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, κλπ.

Β) Ψηφιακή μετάβαση: περιλαμβάνει εγκατάσταση υποδομής οπτικών ινών στα κτίρια, ανάπτυξη διαδρόμων δικτύου 5G στους αυτοκινητοδρόμους, ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων με απόκτηση εξοπλισμού, υπηρεσιών cloud και διαδικτυακών υπηρεσιών.

Γ) Πυλώνας απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής: περιλαμβάνει ενίσχυση της αγοράς εργασίας, ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, μεταρρύθμιση στα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, νέα στρατηγική για την κατάρτιση, κλπ.

Δ) Ιδιωτικές επενδύσεις και θεσμικός μετασχηματισμός: περιλαμβάνει ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων, δράσεις καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, εκσυγχρονισμό του Δημοσίου, κλπ.

Καταθέτω δύο τεκμηριωμένες προτάσεις που αφορούν τα Ιωάννινα, προς ένταξη και χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, και ειδικότερα: την παραχώρηση του στρατοπέδου Βελισσαρίου στην πόλη των Ιωαννίνων προς αξιοποίηση της έκτασής του και την δημιουργία Τεχνόπολης στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Αναλυτικά:

Ι. Αξιοποίηση στρατοπέδου Βελισσαρίου προς όφελος της πόλης των Ιωαννίνων

Στον 1ο άξονα, “Πράσινη μετάβαση”, του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης προτείνω να ενταχθεί η μετεγκατάσταση του στρατοπέδου Βελισσαρίου και η απόδοση της έκτασης που καταλαμβάνει στον Δήμο Ιωαννιτών. Πρόκειται για εμβληματική ανάπλαση. Το μέγεθος του στρατοπέδου, η θέση του μέσα στον αστικό ιστό της πόλης και το γεγονός ότι αποτελεί ενιαία και, στην ουσία, δημόσια έκταση, προσφέρουν μία μοναδική ευκαιρία θεραπείας χρόνιων προβλημάτων του αστικού σχεδιασμού.

Η μετεγκατάσταση του στρατοπέδου Βελισσαρίου σε άλλον χώρο, συζητείται εδώ και τουλάχιστον είκοσι χρόνια αλλά, δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει το παραμικρό για την απομάκρυνση του στρατοπέδου. Επιπλέον, έχουν εκλείψει οι λόγοι διατήρησης του στρατοπέδου, καθώς η ένδοξη VIIη Μεραρχία έχει, από δεκαετίας σχεδόν, αναδιοργανωθεί σε σχηματισμό επιπέδου Ταξιαρχίας.

Η λύση για το στρατόπεδο βρίσκεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων, στο οποίο προβλέπεται η παραχώρηση του συνόλου της έκτασής του στον Δήμο, με σκοπό την δημιουργία, κατόπιν διεθνούς πολεοδομικού διαγωνισμού, Πάρκου Πρασίνου και Πολιτισμού που θα φιλοξενεί και κτίρια Διοίκησης. Ειδικότερα, βάσει του Ρυθμιστικού σχεδίου, στο Πάρκο προβλέπεται να αναπτυχθούν:

Εγκαταστάσεις διοικητικής φύσης που απαιτούν οι περιφερειακές και διαπεριφερειακές υπηρεσίες της πόλης (π.χ. Μέγαρο Περιφέρειας, Διοικητήριο Αστυνομίας, κ.α.).

Κατασκευή Διοικητηρίου στην είσοδο του στρατοπέδου, που θα ενσωματώνει τα ιδιαίτερης αξίας κτήρια ης τέως στρατιωτικής διοίκησης.

Πολιτιστικοί χώροι υποδοχής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και υποστήριξης καλών τεχνών.

Με τον τρόπο αυτό θα λυθεί οριστικά και το θέμα της χωροθέτησης του νέου Δημαρχείου Ιωαννίνων.

Η παραχώρηση και μεταφορά του στρατοπέδου Βελισσαρίου προβλέπεται να γίνει στο πλαίσιο του Ν. 2745/1999 όπως ισχύει, με χρησιμοποίηση των υφιστάμενων στρατοπέδων (π.χ. Περάματος, Καλπακίου), με δυνατότητα οικιστικής ανάπτυξης τμήματος του στρατοπέδου Περάματος ή αντιπαροχής άλλης δημοτικής η δημόσιας έκτασης ή με άλλη, αμοιβαία επωφελή, συμφωνία.

ΙΙ. Δημιουργία Τεχνόπολης

Στον 4ο άξονα, “Ιδιωτικές επενδύσεις και θεσμικός μετασχηματισμός”, του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης, προτείνω να ενταχθεί η δημιουργία Τεχνόπολης Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, το ΕΘΙΑΓΕ, Επιμελητήρια, Τράπεζες, ΟΤΑ, επιχειρήσεις που εκδηλώνουν ενδιαφέρον (P&I Hellas, κλπ).

Η Τεχνόπολη αποτελεί μία από τις μεγάλες καινοτομίες που εισήγαγε το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων. Βάσει των κατευθύνσεων του Ρυθμιστικού, περιλήφθηκε στο εγκεκριμένο Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Μπιζανίου (ΦΕΚ 529ΑΑΠ/2009), η δημιουργία Τεχνόπολης στην Πεδινή, στην οποία προβλέπονται:
Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας συνδεδεμένες με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και έρευνα.
Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.

Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και έρευνας.

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης (ξενοδοχεία, εστίαση, κατοικία).

Αυτές οι χρήσεις εμπλουτίστηκαν με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Ιωαννίνων πριν ένα έτος.

Τονίζεται ότι η ίδρυση Τεχνόπολης προβλέπεται και στο αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 286 ΑΑΠ/2018), σε περιοχή νοτιοανατολικά του Πανεπιστημίου, δηλαδή στην ίδια θέση με την προβλεπόμενη στο Ρυθμιστικό Σχέδιο.

Οι χρήσεις γης για Τεχνόπολη – Τεχνολογικό Πάρκο περιλαμβάνονται πλέον αναλυτικά στο ΠΔ 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ 114Α/2018).
Αυτονόητο είναι ότι στην προτεινόμενη Τεχνόπολη θα χωροθετηθεί και Data Center.

Σύμφωνα με τον Ν. 2545/1997 περί Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών, στις οποίες εντάσσονται οι Τεχνοπόλεις, αλλά και της σχετικής νομοθεσίας που ακολούθησε (Ν. 3982/2011 περί απλοποιήσεως αδειοδότησης Επιχειρηματικών Πάρκων, κλπ), η Τεχνόπολη αποτελεί χώρο ο οποίος οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, με σύσταση Φορέα διαχείρισης και ανάπτυξής της. Αυτός συνεπώς είναι ο τρόπος που πρέπει να ακολουθηθεί για την δημιουργία και ανάπτυξη Τεχνόπολης, βάσει του εγκεκριμένου χωρικού σχεδιασμού.

Σήμερα που ξεκινάει η υλοποίηση των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, η δημιουργία Τεχνόπολης στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων μπορεί και πρέπει να προχωρήσει με μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και να δώσει την σύγχρονη αναπτυξιακή ώθηση που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος. Πρέπει συνεπώς το εγχείρημα να τεθεί εξαρχής σε στέρεες βάσεις, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Οι δύο προαναφερόμενες προτάσεις αποτελούν μοναδική ευκαιρία για επίλυση μείζονος σημασίας αναπτυξιακών, οικιστικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, τα οποία οξύνονται διαρκώς. Προϋποθέτουν πλήρη τεκμηρίωση, τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και της κείμενης νομοθεσίας.

Advertisement
 SINTECNO

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα