Newsroom

Σε δημοπράτηση είναι τα κατασκευαστικά έργα για τη βιομηχανία πετρελαίου και αερίου στη Ρεβυθούσα. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο «Λεπτομερής σχεδιασμός, προμήθεια και κατασκευή νέου προβλήτα small scale LNG, στον τερματικό σταθμό Υ.Φ.Α. Ρεβυθούσας». Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) Α.Ε.

Το κόστος του έργου εκτιμήθηκε σε 15.5 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 12.5 εκατ.ευρώ). Η δημοπράτηση της εργολαβίας θα πραγματοποιηθεί την 30η Νοεμβρίου 2020 και την ίδια ημέρα θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη.

Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επανεκ 2014-2020 και του Π.Ε. ΠΔΕ.

Ταυτότητα του Έργου

Η σύμβαση αφορά στον λεπτομερή σχεδιασμό, την προμήθεια και την κατασκευή νέου προβλήτα small scale LNG στον τερματικό σταθμό Υ.Φ.Α. Ρεβυθούσας.

Συγκεκριμένα το φυσικό αντικείμενο το έργου αφορά:

Την ανάπτυξη εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης βυτίων ΥΦΑ στην εγκατάσταση της Ρεβυθούσας. Ο σταθμός φόρτωσης θα αποτελείται από μια θέση παροχής 100m3/hr. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται επίσης
– Σύστημα μέτρησης της ποσότητας, με χρήση γεφυροπλάστιγγας επί της οποίας θα φορτώνονται τα βυτιοφόρα
– Σύνδεση του σταθμού φόρτωσης με το δίκτυο Πληροφορικής του ΔΕΣΦΑ για την έκδοση τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων
– Κυκλοφορικές ρυθμίσεις τόσο εντός της ιδιοκτησίας ΔΕΣΦΑ όσο και επί της διαδρομής πρόσβασης στη Ρεβυθούσα
– Προσαρμογή του υφιστάμενου πορθμείου στις απαιτήσεις μεταφοράς βυτιοφόρων ΥΦΑ ή εφόσον απαιτηθεί, μίσθωση νέου.

Ενώ ως παραδοτέα ορίζονται τα εξής:

Yποέργο 1: Ο Λεπτομερής Σχεδιασμός, η Προμήθεια Υλικών και η Κατασκευή του Σταθμού Φόρτωσης Βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας (Προσωρινή Παραλαβή Εργολαβίας)
Υποέργο 2:Οι Υπηρεσίες ελέγχου Λεπτομερούς Σχεδιασμού και Επίβλεψης κατασκευής του Σταθμού Φόρτωσης Βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας (Περάτωση της Σύμβασης)
Υποέργο 3: Οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Εξοπλισμού και Κατασκευής του Σταθμού Φόρτωσης Βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας (Περάτωση της Σύμβασης)

Συμμετέχοντες και τεχνικές προϋποθέσεις

Για να συμμετάσχει μία εταιρία ή μία κοινοπραξία στο διαγωνισμό θα πρέπει να τηρεί μία σειρά από τεχνικές προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούν την αποδεδειγμένη ισχύ της σε σχετικά έργα εντός οκταετίας. Πιο συγκεκριμένα, κάθε συμμετέχουσα στον διαγωνισμό επιχείρηση ή στην περίπτωση κοινοπραξίας, κάθε μέλος, πρέπει να υποβάλει:

1) έγγραφα που να αποδεικνύουν το προφίλ, τη δομή, την οργάνωση, και την υποδομή της· πληροφορίες και τεχνικά δεδομένα εξοπλισμού και μηχανημάτων, κατάλογο συμβάσεων για τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια, καθώς και κατάλογο συμβάσεων που βρίσκονται υπό εκτέλεση, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της διακήρυξης·
2) επί ποινή αποκλεισμού, κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση στον διαγωνισμό πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς (τουλάχιστον μέχρι το στάδιο της μηχανικής ολοκλήρωσης), αυτοτελώς ή ως μέλος αναδόχου ένωσης / κοινοπραξίας / σύμπραξης με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής στην ένωση / κοινοπραξία / σύμπραξη 50 %, κατά την τελευταία οκταετία, τουλάχιστον:
1) 1 έργο EPC (λεπτομερής σχεδιασμός, προμήθεια και κατασκευή) που αφορά:
α) σε κρυογενικές εγκαταστάσεις (ή επέκταση κρυογενικών εγκαταστάσεων) σε τερματικό σταθμό παραλαβής LNG, με τελική παροχετευτική δυναμικότητα (SMSR) τουλάχιστον 1.400 m3/h LNG
ή
β) σε δεξαμενή LNG, με ελάχιστη συνολική καθαρή χωρητικότητα 60.000 m3 LNG
Και
2) 1 έργο που αφορά σε κατασκευή 1 προβλήτας (jetty or qaywall), με πλατφόρμα φόρτωσης ελάχιστων διαστάσεων 20m x 20m (μήκος x πλάτος).

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ