Νίκος
Καραγιάννης

Νέα μονάδα απορριμμάτων στη Νάξο προβλέπει ο διαγωνισμός που ξεκινά από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού προβλέπεται μια νέα Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας 5.300 tn/έτος σύμμεικτων απορριμμάτων και μια Μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.

Το κόστος του έργου με τον ΦΠΑ ανέρχεται σε 19,76 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 15,93 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου ύστερα από παρατάσεις έχει οριστεί για τις 17 Νοεμβρίου και η αποσφράγιση των προσφορών για τις 21 Νοεμβρίου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ογδόντα επτά (87) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι πρώτοι δεκαπέντε (15) μήνες αφορούν στην κατασκευή, την προμήθεια του εξοπλισμού και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι εβδομήντα δύο (72) μήνες την κανονική λειτουργία του έργου. Παράλληλα προβλέπεται ως προαίρεση και η επέκταση των υπηρεσιών λειτουργίας για επιπλέον έξι έτη.

Δεύτερη προαίρεση αποτελεί το έργο για εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, με σκοπό η εγκατάσταση να συνεισφέρει στην σταδιακή επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ για το 2030.

Το έργο έχει ενταχθεί Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)», και αποτελεί υποέργο της Πράξης “Επεξεργασία υπολλειμματικών σύμμεικτων Α.Σ.Α. και Προδιαλεγμενων Βιοαποβλήτων Νήσου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων”.

Το προφίλ του έργου

Η νέα μονάδα απορριμμάτων στη Νάξο θα κατασκευαστεί στη θέση Κορφή Ξύδι. Σημειώνεται ότι κύριος του έργου είναι ο ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ενώ Φορέας κατασκευής και υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, βάσει Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των δύο φορέων.

Το έργο αφορά την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) για την επεξεργασία με μηχανική διαλογή και κομποστοποίηση 5.300 τν/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων από τη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες καθώς και την κομποστοποίσηση σε διακριτή γραμμή 850 τν/έτος χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων (τροφίμων και πρασίνων-κλαδεμάτων) από τη νήσο Νάξο.

Το έργο θα χωροθετηθεί εντός του οικοπέδου του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Νάξου, συνολικής έκτασης 170.000 m2 περίπου. Μετά την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας ο ΧΥΤΑ θα μετατραπεί σε ΧΥΤ Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) για τη διάθεση υπολειμματικών απορριμμάτων.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn