Νίκος
Καραγιάννης

Ανάδοχος σε δύο μεγάλα κτιρακά έργα είναι η ΕΚΤΕΡ ύψους άνω των 38 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Κέντρο Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης. Πρόκειται για έργα τα οποία αναβαθμίζουν τον ρόλο του ΙΤΕ που είναι και η Αναθέτουσα Αρχή των έργων σε Κρήτη και Ιωάννινα.

Πιο αναλυτικά το πρώτο είναι διπλό έργο προϋπολογισμού με ΦΠΑ 25,8 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 20,81 εκατ. ευρώ) που αφορά στον «Κόμβο Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο Κρήτης» (Υποέργο 13) και την «επέκταση των κτιριακών υποδομών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ στο Ρέθυμνο». Για την υλοποίηση του έργου υπεγράφη προγραμματική σύμβασ μεταξύ του ΙΤΕ και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).

Το έργο για τον Κόμβο Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο Κρήτης έχει προϋπολογισμό με ΦΠΑ 24,97 εκατ. ευρώ και η επέκταση των κτιριακών υποδομών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών ΙΤΕ στο Ρέθυμνο έχει προϋπολογισμό 827 χιλιάδες ευρώ.

Πλέον τα επόμενα βήματα αφορούν στην προσυμβατική περίοδο του έργου καθώς θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα από την ΕΚΤΕΡ, να προχωρήσει η συγγραφή της σύμβασης και να σταλεί προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τέλος να υπογραφεί η σύμβασης δίνοντας σάρκα και οστά στα έργα.

Η διάρκεια των έργων έχει υπολογιστεί σε 21 μήνες απο την υπογραφή της σύμβασης και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με αυτά τα έργα η ΕΚΤΕΡ αγγίζει ένα ανεκτέλεστο που φτάνει περίπου τα 150 εκατ. ευρώ.

Το τρίτο έργο που ανέλαβε η ΕΚΤΕΡ αφορά αφορά στην κατασκευή νέων εργαστηρίων και εγκαταστάσεων του ΙΤΕ στα Ιωάννινα, έργο προϋπολογισμού με ΦΠΑ 12,4 εκατ. ευρώ. Το έργο το ανέλαβε από κοινού με την ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ.

Αντικείμενο των έργων

Σκοπός του υπό ανάθεση έργου είναι η επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών του ΙΤΕ σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου έργου με τίτλο «1. ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) – ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» το οποίο αποτελεί βασική προτεραιότητα και στρατηγική στόχευση του ΙΤΕ, με σκοπό τη δημιουργία ενός διεθνώς αναγνωρισμένου κόμβου που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς, και θα χρησιμεύσει ως πυλώνας για την αειφόρο ανάπτυξη με την προώθηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης σε τεχνολογίες αιχμής και την αναστροφή του «brain drain». Θα αποτελέσει για το ΙΤΕ τεράστιο αναπτυξιακό άλμα ξεκινώντας μεν από την επέκταση και αναβάθμιση του κτιριακού του αποθέματος, θα αποτελέσει ωστόσο και καταλύτη για την περαιτέρω ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητάς του προσελκύοντας επιστήμονες και ερευνητές σε νέα επιστημονικά πεδία.

Το Κέντρο Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης θα αποτελέσει βασικό νέο μοχλό ανάπτυξης για το ΙΤΕ αφού θα διασφαλίσει τις συνθήκες για την ανάπτυξη νέας δραστηριότητας με προφανή spillover effects στην καλλιέργεια ενός δυναμικού οικοσυστήματος, τη δημιουργία, φιλοξενία και υποστήριξη νέων start-up και spin-off εταιρειών και την προσέλκυση ανταγωνιστικής χρηματοδότησης.

Το υπό ανάθεση έργο υποδιαιρείται στα προαναφερόμενα δύο Τμήματα τα οποία ομαδοποιούνται για τους ακόλουθους λόγους: Τα κτήρια του Ηρακλείου που αφορούν στην κατασκευή τεσσάρων νέων κτηρίων αποτελούν ένα ενιαίο και αδιαίρετο λειτουργικά αντικείμενο με όμοια οικονομοτεχνική λειτουργία που θα υλοποιηθεί στον ίδιο ακριβώς ενιαίο χώρο (campus ΙΤΕ).

Στο Ηράκλειο το υποέργο 13 αφορά τα παρακάτω κτήρια:
– Κτήριο 1: «Κατασκευή Κόμβου Εκπαίδευσης (Training Hub)»: Κατασκευή ενός διώροφου κτιρίου συνολικής δόμησης 3.154,20τ.μ. το οποίο θα περιλαμβάνει αίθουσα αμφιθεάτρου 520 θέσεων κατ ́ ελάχιστον, χώρους αιθουσών σεμιναρίων, εργασίας πολλαπλού χαρακτήρα για ανάπτυξη νέων ιδεών και συνεργειών, χώρους υγιεινής και βοηθητικούς χώρους, χώρους υποστήριξης διαδικτυακών υποδομών. Προϋπολογισμός: 6.698.251,03 € (με ΦΠΑ).

– Κτήριο 2: «Κατασκευή Κόμβου Καινοτομίας (Innovation Hub)»: Κατασκευή ενός τριώροφου κτιρίου συνολικής δόμησης 3.419,53τ.μ. το οποίο θα περιλαμβάνει χώρους εργασίας και συσκέψεων, γραφεία, μηχανολογικούς χώρους, βοηθητικούς χώρους και χώρους υγιεινής. Προϋπολογισμός: 10.683.217,02 € (με ΦΠΑ).

– Κτήριο 3: «Κατασκευή κτηρίου για τη φιλοξενία χώρου αλληλεπίδρασης και ζύμωσης νέων ιδεών»: Κατασκευή ενός διώροφου κτιρίου συνολικής δόμησης
1.408,82τ.μ. με υποδομές που θα επιτρέψουν την αλληλεπίδραση των ανθρώπων του ΙΤΕ μεταξύ τους, με την τοπική κοινωνία, με την επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα και θα καταστήσουν δυνατή τη συζήτηση και τη ζύμωση νέων ιδεών. Προϋπολογισμός: 5.958.264,19€ (με ΦΠΑ).

– Κτήριο 4: «Κατασκευή κτηρίου για την στέγαση υποδομής φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του προσωπικού και της κοινότητας του
ΙΤΕ»: Κατασκευή ενός ισογείου κτιρίου συνολικής δόμησης 521,73τ.μ. το οποίο θα περιλαμβάνει υποδομές αποκλειστικής εξυπηρέτησης ερευνητών, συνεργατών και προσωπικού του ΙΤΕ με τη δημιουργία χώρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, γραφεία, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, βοηθητικούς χώρους, παρασκευαστήριο, χώρους υγιεινής, κλπ. Προϋπολογισμός: 1.638.933,75€ (με ΦΠΑ).

Το υποέργο του Ρεθύμνου διαφοροποιείται ως αντικείμενο από το υποέργο του Ηρακλείου που θα υλοποιηθεί σε διαφορετική γεωγραφική θέση, καθώς αφορά στην ανακατασκευή ενός υφιστάμενου κτιρίου στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου και συγκεκριμένα την πλήρη ανακατασκευή των εσωτερικών διαμορφώσεων του κτιρίου με τη δημιουργία χώρων γραφείων, χώρων αιθουσών σεμιναρίων και συσκέψεων και βοηθητικών χώρων. Προϋπολογισμός: 827.688,95 € (με ΦΠΑ).

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV