Κατερίνα
Παναγέα

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Αναδιαρρύθμιση και Επέκταση Ισογείου ΤΕΠ του Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ”». Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η τελετή υπογραφής της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2024.
Αναθέτουσα Αρχή είναι η Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Το ΤΑΙΠΕΔ είναι η Διενεργούσα Αρχή και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου – Υπουργείου Ευθύνης, ήτοι του Υπουργείου Υγείας και του Δικαιούχου, ήτοι της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες της αρμοδιότητας της Αναθέτουσας Αρχής στο όνομα και για λογαριασμό της μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης.

Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 18 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου με τον ΦΠΑ ήταν 11,75 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 9,48 εκατ. ευρώ), ενώ η αξία όλων των συμβάσεων που ανατέθηκαν ανέρχεται στα 9,45 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έργο δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από τα ταμεία της ΕΕ. Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ).

Το αντικείμενο του έργου

Το έργο αφορά στην αναδιαρρύθμιση και επέκταση ισογείου ΤΕΠ του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» με σκοπό την λειτουργική του αναβάθμιση και την βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει.

Περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

  • Αναδιαρρύθμιση του υφισταμένου ΤΕΠ συνολικής έκτασης 970,00 m2 περίπου.
  • Προσθήκη κτιρίου κατ’ επέκταση του ΤΕΠ του Νοσοκομείου (κτίριο Β), σε άμεση σύνδεση με αυτό. Η προσθήκη κατ’ επέκταση θα στεγάσει την επέκταση του ΤΕΠ στο Ισόγειο που στο συγκεκριμένο σημείο είναι υπερυψωμένο σε σχέση με την οδό πρόσβασης (οδός Αγ. Θωμά) και θα περιλαμβάνει δύο Υπόγεια, όπου προβλέπονται κυρίως χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και διάφοροι βοηθητικοί και αποθηκευτικοί χώροι.

Το Κτίριο Β στο οποίο θα ενταχθεί η επέκταση του ΤΕΠ, θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα καθ’ ύψος προσθηκών 5 επιπλέον του ισογείου ορόφων. Στο υπόστηλο υπερυψωμένο ισόγειο τμήμα της Επέκτασης θα ενταχθεί η ράμπα πρόσβασης των ασθενοφόρων οχημάτων στο ΤΕΠ, χώρος κλπ.

Στόχος της Αναδιαρρύθμισης είναι το Τ.Ε.Π. του Νοσοκομείου να αποκτήσει νέα λειτουργική διάταξη, η οποία θα ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις του Υπουργείου Υγείας.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV