Connect with us

Εγνατία Οδός

Εγνατία Οδός: Παραδόθηκε η παράκαμψη Θουρίου- Χειμωνίου

Δημοσιεύθηκε

στις

Σημαντικά νέα έχουμε για το σύνολο σχεδόν των οδικών έργων του Νομού Έβρου και κυρίως για τον Κάθετο ¶ξονα Αρδάνιο- Ορμένιο. Αιτία είναι η χτεσινή παράδοση του τμήματος της παράκαμψης Θουρίου- Χειμωνίου μήκους 4,4 που ουσιαστικά ολοκληρώνει το βόρειο τμήμα του άξονα μήκους 72χλμ. Απομένει το υπόλοιπο τμήμα μήκους 52χλμ.

Ο Υφυπουργός αναφερόμενος στο έργο αυτό τόνισε:
«Ο κάθετος άξονας «Αρδάνιο-Ορμένιο» μαζί με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, την Εγνατία Οδό και το δίκτυο του ΟΣΕ, αποτελούν ένα πλέγμα αναπτυξιακών υποδομών, που με την ολοκλήρωση τους, θα δώσουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ο Νομός Έβρου μεγάλα αναπτυξιακά βήματα και ταυτόχρονα να προσελκύσει Έλληνες και ξένους επενδυτές. Η ολοκλήρωση των υποδομών αυτών, θα ενισχύσει γενικότερα το γεωστρατηγικό και γεωοικονομικό ρόλο της Θράκης αλλά και ολόκληρης της χώρας.»

Στην συνέχεια μίλησε για τον άξονα Αρδάνιο ? Ορμένιο αλλά και για άλλα αναπτυξιακά έργα του Νομού Έβρου:

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ «ΑΡΔΑΝΙΟ-ΟΡΜΕΝΙΟ»
Ο Κάθετος ¶ξονας 80 «Αρδάνιο-Ορμένιο» αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού ¶ξονα ΙΧ. Το συνολικό μήκος του άξονα ανέρχεται σε 128 χλμ. Προβλέπεται να λειτουργεί σαν κλειστή οδός ταχείας κυκλοφορίας, με τυπική διατομή πλάτους 12 μ (μία λωρίδα και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση), με παραλλαγές-παρακάμψεις όλων γενικά των οικισμών, με ανισόπεδους κόμβους και παράπλευρο οδικό δίκτυο.

Στο τμήμα Αρδάνιο-Λύρα-Μάνδρα, μήκους 41 χλμ. περίπου, έχουν ολοκληρωθεί οι οριστικές μελέτες, για τη μετατροπή της υφιστάμενης οδού σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με την κατασκευή 10 ανισόπεδων κόμβων, παρακάμψεις δυο οικισμών και παράπλευρο οδικό δίκτυο. Έχουν εγκριθεί οι οριστικές μελέτες Οδοποιίας, Υδραυλικών, γεωλογικών και ηλεκτροφωτισμού δέκα ανισόπεδων κόμβων και είναι σε διαδικασία ελέγχου οι οριστικές μελέτες τεχνικών.

Επίσης έχει εκδοθεί η ΚΥΑ έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 88.100.000 ευρώ. Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης στο ΠΕΠ «Μακεδονία- Θράκη 2010-2013». Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης, θα είναι δυνατή η δημοπράτησή του στα τέλη Νοεμβρίου.

Το τμήμα Μάνδρα-Ψαθάδες μήκους 14 χλμ., είναι υπό κατασκευή από το 2004, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή, πέραν των εργασιών Οδοποιίας (χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, αποχέτευσης-αποστράγγισης), τη κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής (μήκους 13,5 χλμ. περίπου), τις εργασίες σήμανσης, ασφάλειας, ηλεκτροφωτισμού, αποκατάστασης παράπλευρου δικτύου (μήκους 15,6 χλμ. περίπου).

Έχουν εκτελεσθεί χωματουργικές εργασίες εξυγίανσης, απομάκρυνσης φυτικών, κατασκευής επιχωμάτων, εκσκαφής ορυγμάτων και κατασκευής τεχνικών στα πρώτα 9 χλμ. περίπου. Στο υπόλοιπο τμήμα δεν εκτελέστηκαν εργασίες, λόγω εμπλοκής του έργου με την υφιστάμενη Εθνική Οδό και την υφιστάμενη Σιδηροδρομική γραμμή. Υπολείπεται η κατασκευή μιας ¶νω Διάβασης (στον Α/Κ Αμορίου), επτά μικρών τεχνικών και μιας Κάτω Διάβασης.

Σε ότι αφορά τη κατασκευή της Σιδηροδρομικής γραμμής, επί συνόλου 13,5 χλμ., έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες σε όλο το μήκος των 13,5 χλμ. και ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής επιδομής σιδηροδρομικής γραμμής σε μήκος 4,2 χλμ. περίπου, στο τέλος του έργου. Το τμήμα αυτό της Νέας Σιδηροδρομικής γραμμής, έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η απόδοσή του σε χρήση αμέσως μετά τη σχετική διοικητική παραλαβή από τον ΟΣΕ.

Το τμήμα Ψαθάδες-Ορμένιο έχει κατασκευασθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία το βόρειο κομμάτι του μήκους περίπου 63 χλμ. και με την ολοκλήρωση της Παράκαμψης Χειμωνίου αποδόθηκε και το υπόλοιπο κομμάτι, μήκους περίπου 4,4 χλμ. Ο συνολικός προϋπολογισμός κατασκευής ανήλθε σε 13.000.000 ευρώ.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΣΩΣΤΗ & ΑΡΔΑΝΙΟΥ
Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» έχει δημοπρατήσει την ανάθεση δυο Συμβάσεων Παραχώρησης για την «Ανάπτυξη, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση ζεύγους Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Σώστη και Αρδανίου της Εγνατίας Οδού».

Και στους δυο διαγωνισμούς έχουν επιλεγεί οι Προσωρινοί Ανάδοχοι και εκκρεμεί η διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων παραχώρησης με διάρκεια τριάντα χρόνια. Σε αυτό το διάστημα κάθε παραχωρησιούχος θα αναπτύξει τις παραπάνω υποδομές, θα λειτουργεί τους Σταθμούς και θα παρέχει τις υπηρεσίες του στους χρήστες της Οδού για λογαριασμό της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και θα εκμεταλλεύεται τις δραστηριότητες που θα αναπτύξει αποδίδοντας ποσοστό των εσόδων του στην εταιρία.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Η προτεινόμενη εργολαβία θα περιλαμβάνει την Περιφερειακή Οδό Αλεξανδρούπολης συνολικού μήκος 5,7 χλμ (3,3 χλμ. η Ανατολική και 2,4 χλμ η Δυτική).

Για την Περιφερειακή Οδό Αλεξανδρούπολης προβλέπεται διατομή διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας με δύο λωρίδες των 3,25 μ. ανά κατεύθυνση και κεντρική νησίδα πλάτους 4 μ. Λόγω του αστικού χαρακτήρα της οδού προτείνονται πεζοδρόμια πλάτους 1,5 μ. στις περιοχές που η οδός δεν έχει παράπλευρους και 0,75μ. στις περιοχές που η οδός έχει παράπλευρους.

Η Περιφερειακή οδός θα λειτουργεί σαν κλειστός δρόμος με ισόπεδους κόμβους και παράπλευρο δίκτυο. Προβλέπονται 8 ισόπεδοι κόμβοι και 4 γέφυρες. Επίσης προβλέπονται τρεις συνδέσεις της Περιφερειακής, με το λιμάνι μήκους περίπου 1χλμ, με την Εγνατία Οδό μήκους 700 μ. περίπου και με τον οικισμό Παλαγίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, μήκους 2,1 χλμ περίπου.

Έχουν εγκριθεί οι οριστικές μελέτες οδοποιίας, υδραυλικών, οι γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες, οι προμελέτες τεχνικών, οι μελέτες Σήμανσης και Ηλεκτροφωτισμού. Επίσης βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης των οριστικών μελετών των τεσσάρων μεγάλων τεχνικών. Έχει εκδοθεί η Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Π.οικ. 144716/ 23-9-09). Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι πράξεις αναλογισμού από το Δήμο Αλεξανδρούπολης και έχουμε δεσμεύσει τους πόρους στο Τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τη δημοπράτηση του έργου.

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα