Νίκος
Καραγιάννης

Υπεγράφη και ξεκινά ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής στο χώρο της υγείας. Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο έργο προσθήκης νέας πτέρυγας χειρουργικού και παθολογικού τομέα στο «Μαμάτσειο» Νοσοκομείο Κοζάνης. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η κοινοπραξία ΜΤ Α.Τ.Ε. – ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ με 13,07 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ).  Η υπογραφή του έργου πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2022.

Συγκεκριμένα θα αναγερθεί τετραώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 5400,00 τ.μ. το οποίο θα περιλαμβάνει υπόγειο χώρο βοηθητικής – αποθηκευτικής χρήσης, ισόγειο χώρο για διανυκτέρευση ιατρών, αναμονή επισκεπτών και οδοντιατρείο και δεύτερο και τρίτο όροφο που θα στεγάζει τις κλινικές του παθολογικού και χειρουργικού τομέα του νοσοκομείου.

To κόστος του έργου εκτιμήθηκε σε ποσό με ΦΠΑ 16,3 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 13,14 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου 2021 ενώ στις 26 του ίδιου μήνα αποσφραγίστηκαν οι προσφορές. Συνολικά υποβλήθηκαν 3 προσφορές. Η ολοκλήρωση του έργου ορίστηκε σε 920 ημέρες (περίπου 31 μήνες).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020».

Ταυτότητα του έργου

Το προς κατασκευή έργο συνιστά μια κτιριακή προσθήκη στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Μαμάτσειου Νοσοκομείου με 4 στάθμες, συνολικού εμβαδού 5.390 τ.μ.. Αναλυτικότερα:

1) στάθμη υπόγειου εμβαδού 1.145,00 τ.μ., όπου θα κατασκευαστεί αίθουσα σεμιναρίων – συγκεντρώσεων – πολλαπλών χρήσεων με κυλικείο, αποθήκες – χώροι Η/Μ και αποθήκες – ψυγεία για τα μαγειρεία·

2) στάθμη ισόγειου εμβαδού 1.145,00 τ.μ., όπου θα κατασκευαστεί οδοντιατρείο, χώροι διανυκτέρευσης ιατρών, χώρος αναμονής κλινικών και μαγειρεία·

3) στάθμες 2ου και 3ου ορόφου εμβαδού 3.100,00 τ.μ., όπου θα κατασκευαστούν οι κλινικές του παθολογικού και χειρουργικού τομέα.

Το έργο θα κατασκευαστεί με το σύστημα μελέτη – κατασκευή. Η μελέτη αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:

— εκπόνηση προμελέτης κτιριακού συγκροτήματος και περιβάλλοντος χώρου,

— περιβαλλοντική αδειοδότηση,

— εκπόνηση μελέτης εφαρμογής με παράλειψη της οριστικής κτιριακού συγκροτήματος,

— εκπόνηση μελέτης εφαρμογής περιβάλλοντος χώρου,

— σύνταξη τευχών δημοπράτησης.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV