Connect with us

Κτιριακά Έργα

Υπεγράφη το έργο για το Πανεπιστημιακό κτίριο στην οδό Πειραιώς

Δημοσιεύθηκε

στις

Υπεγράφη το σημαντικό κτιριακό έργο για την αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου στο Πανεπιστήμιο επί της οδού Πειραιώς. Το έργο ανέλαβε η Μ.Τ. ΑΤΕ> Αναθέτουσα Αρχή είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Το κόστος του έργου ανέρχεται με την έκπτωση σε 7,01 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 5,65εκατ.ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 6 Ιουλίου 2020. Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια κατασκευής, το έργο θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2022.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ04600018). Τίτλος έργου: «Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς, για το ΠΑ.Δ.Α.».

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν έργο αφορά στην «Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου επί της οδού Πειραιώς 52, για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» και την αλλαγή χρήσης από βιοτεχνικό κτίριο σε εκπαιδευτικό, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το ανωτέρω κτίριο βρίσκεται στον Δήμο Μοσχάτου, επί της οδού Πειραιώς αρ. 52.

Επισημαίνεται ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τής σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 Ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156, Ν. 4412/2016.

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

Advertisement

— δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης,

— δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα τού έργου,

— δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,

— δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε (αθροιστικά) ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) της δαπάνης τής αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μια ομάδα εργασιών σε άλλη.

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20 % ή και 10 %), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών», απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση τού φορέα υλοποίησης.

Ο προϋπολογισμός των έργων, στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή, αναλύεται σε ομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα τού τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους.

Με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων.

Advertisement

Advertisement
 SINTECNO
Advertisement
Advertisement

Facebook

Advertisement

Ετικέτες

Advertisement

δημοφιλη θεματα