Connect with us

Κτιριακά Έργα

Υπεγράφη σύμβαση για συντήρηση και αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Στροφάδων στη Ζάκυνθο

Δημοσιεύθηκε

στις

Υπεγράφη η σύμβαση για τη συντήρηση και αποκατάσταση του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Στροφάδων στη Ζάκυνθο. Η σύμβαση υπεγράφη στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 στη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ). Ανάδοχος του έργου είναι η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. -ΜΤ Α.Τ.Ε.

Το αρχικό κόστος της σύμβασης με ΦΠΑ είναι 13,9 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 11,2 εκατ. ευρώ). Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμήθηκε σε 1275 ημέρες, από την υπογραφή της. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ιδίους πόρους.

Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου 2021 και η αποσφράγιση των προσφορών έγινε στις 23 του ίδιου μήνα.

Η Μονή Αγ Διονυσίου Στροφάδων και πως φτάσαμε εδώ

Η Ι. Μονή Αγ Διονυσίου Στροφάδων βρίσκεται στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Στροφάδων του Ιονίου Πελάγους και καταλαμβάνει έκταση 1.750 μ2. Έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με ζώνη προστασίας ολόκληρη τη νησίδα, διότι είναι σημαντικότατο και σπανιότατο για τον ελλαδικό χώρο μνημειακό συγκρότημα τής βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής.

Το μνημείο βρίσκεται σε ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή και έχει πληγεί κατά το πέρασμα των αιώνων συχνά από σεισμούς. Μετά από ισχυρή σεισμική δόνηση το 2018, υπήρξαν καταρρεύσεις στα κτίρια των πτερύγων των κελιών και στο στηθαίο του νότιου τοίχου του πύργου, τοπικές αποκολλήσεις παρειών λιθοδομών, ρηγματώσεις, παραμορφώσεις και μικρομετακινήσεις των τοιχοποιιών και θολοδομιών των κτιρίων.

Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών στερέωσης και αποκατάστασης, για την εξασφάλιση τής στατικής επάρκειας της μονής και την πλήρη αρχιτεκτονική ανάδειξη του συγκροτήματος, με στόχο την ασφαλή επαναλειτουργία του ως λατρευτικός χώρος και επισκέψιμο μνημείο.

Ταυτότητα έργου:

Α. Γενικές εργασίες

-Καθαίρεση όλων των νεότερων επιχρισμάτων.

-Διερεύνηση και περιγραφή της κατασκευής των όψεων και των υλικών δόμησης μετά την απομάκρυνση των επιχρισμάτων.

-Χαρτογράφηση των βλαβών και των θέσεων καθαίρεσης επιχρισμάτων.

-Συμπληρωματικές αναλύσεις των δομικών υλικών και προτάσεις νέων συνθέσεων συμβατών με τα αρχικά υλικά δόμησης.

-Πραγματοποίηση ειδικής εδαφοτεχνικής έρευνας για τον ακριβή προσδιορισμό όλων των εδαφικών παραμέτρων και τη σύνταξη σχετικών προτάσεων.

-Τοπικές καθαιρέσεις και ανακατασκευές τοιχοποιιών.

-Κατασκευή λιθοσυρραφών για την αποκατάσταση ρωγμών.

-Κατασκευή νέων αρμολογημάτων.

-Εφαρμογή ενεμάτων .

-Συμπλήρωση των λιθόπλινθων με όμοιους με τους υπάρχοντες.

-Μικρής έκτασης συμπληρώσεις με την χρήση τεχνητού λίθου.

-Αντικατάσταση φθαρμένων θολιτών της ανατολικής πτέρυγας με την χρήση όμοιων φυσικών λίθων ή τεχνητών λίθων.

-Κατασκευή νέων επιχρισμάτων.

Β. Εργασίες ενίσχυσης των κατασκευών του Πύργου:

-Κατασκευή θεμελιολωρίδας από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση μεταλλικού πλαισίου.

-Ενίσχυση παρειάς λιθοδομής με μεταλλικά μέλη.

-Ενίσχυση του διαχωριστικού τοίχου με ινοπλισμένο επίχρισμα.

-Περίδεση της κόγχης του Ιερού του καθολικού με μεταλλικό έλασμα.

-Τοποθέτηση ανοξείδωτων μεταλλικών αγκυρίων, προεντεταμένων τυφλών ή διαμπερών .

-Τοποθέτηση περιμετρικού ελάσματος για την ανάρτηση των ξυλοδοκών σε τοίχους.

-Κατασκευή σύμμικτης πλάκας επί γαλβανισμένων δοκών για την κάλυψη του δώματος.

-Αντικατάσταση παλαιού διαζώματος με νέο.

-Κατασκευή διαζωμάτων.

-Τοποθέτηση δίδυμων πλαισίων.

-Τοποθέτηση μεταλικών θλιπτήρων-ελκυστήρων

-Κατασκευή εξωτερικής μεταλλικής κλίμακας.

Γ. Λοιπές εργασίες:

-Κατασκευή συστήματος αποστράγγισης τόσο περιμετρικά του συγκροτήματος όσο και στην εσωτερική αυλή και στους ισόγειους χώρους προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της ανερχόμενης υγρασίας.

-Επισκευή-ανακατασκευή του συστήματος απορροής των ομβρίων από τις στέγες και το δώμα και αποχέτευσης των ομβρίων είτε στα υπάρχοντα συστήματα δεξαμενών είτε εκτός μονής.

-Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών στοιχείων-βαφές.

-Συντήρηση υπαρχόντων μεταλλικών και ξύλινων ελκυστήρων και αποκατάσταση της έδρασής τους.

-Ενίσχυση θεμελίωσης. Κατασκευή πλαγιοθεμελίωσης και πασσαλώσεως στο βόρειο, δυτικό και ανατολικό τοίχο του βόρειου κτιρίου, κατόπιν των προτάσεων που θα προκύψουν από τη γεωτεχνική έρευνα. Κατασκευή θεμελιολωρίδας έδρασης μεταλλικού πλαισίου του πύργου.

-Κατασκευή επιχρισμάτων στις τοιχοποιίες των εσωτερικών χώρων με τη χρήση κοινών κονιαμάτων.

-Συντήρηση του λίθινου τέμπλου, συγκόλληση των θραυσμένων μελών και συναρμολόγηση στην αρχική θέση τους με την χρήση μεταλλικών ανοξείδωτων συνδέσμων.

-Στερέωση του διακόσμου και της εφυάλωσης των πλακιδίων του δαπέδου και αντικατάσταση των φθαρμένων.

-Καθαρισμός των ξύλινων στοιχείων (δοκίδες, μεσοπατώματα, στέγες κ.λ.π.) και επάλειψή τους με ειδικό συντηρητικό.

-Αντικατάσταση των θυρωμάτων της εισόδου του καθολικού και της μονής με νέα όμοια με τα αυθεντικά.

Δ. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις:

-Η απορροή των λυμάτων γίνεται σε δύο βιολογικούς καθαρισμούς τύπου compact.

-Η ύδρευση θα γίνει από υπάρχον πηγάδι.

-Η ηλεκτροδότηση θα γίνει από ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ηχομονωμένο που εγκαθίσταται στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής.

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">
Advertisement
Advertisement AKSES

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα