Κατερίνα
Παναγέα

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Κατασκευή Υδρευτικού Συγκροτήματος Πικρολίμνης». Ανάδοχος του έργου είναι η «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η τελετή υπογραφής της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2023. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ).
Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2023 και την ίδια μέρα έγινε η αποσφράγιση των προσφορών. Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 30 ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Το αρχικό κόστος του έργου με τον ΦΠΑ ήταν 11,95 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 9.63 εκατ. ευρώ), ενώ το τελικό κόστος με τον ΦΠΑ διαμορφώθηκε στα 11,91 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 9,6 εκατ. ευρώ). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα « ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 80% και Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει:

  • την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της Μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας
  • την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας νερού, δυναμικότητας 300 m3/h
  • την κατασκευή του αγωγού προσαγωγής από το τελικό αντλιοστάσιο εντός της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού έως την κεντρική δεξαμενή Μαυρονερίου, διαμέτρου DN300, μήκους 11.823 m, κατασκευασμένου από ελατό χυτοσίδηρο
  • την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης
  • την δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 156 και 337 ν. 4412/2016. Για τις νέες εργασίες, ορίζεται σταθερός συντελεστής σ=0,90, και εφαρμόζεται τεκμαρτή έκπτωση 10%.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV