Yπεγράφη και ξεκινά το έργο αναβάθμισης του λιμένα Φούρνων

Υπεγράφη και ξεκινά το σημαντικό λιμενικό έργο για την επισκευή, ενίσχυση και διαπλάτυνση του βόρειου προβλήτα του λιμένα Φούρνων. Το έργο στο ακριτικό νησί ανέλαβε η τεχνική εταιρεία SICAP με ποσοστό έκπτωσης 52%. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Αιγαίου

Το αρχικό κόστος του έργου ήταν 6,9εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 5,56εκατ.ευρώ). Ο διαγωνισμός είχε πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2018 και η αποσφράγιση των προσφορών είχε γίνει στις 30 Νοεμβρίου. Συνολικά προσφορά κατέθεσαν 8 σχήματα.

Η διάρκεια της σύμβασης έχει καθοριστεί σε 730 ημέρες (περίπου 24 μήνες). Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η επισκευή / ενίσχυση και διαπλάτυνση αφορά στο εγκάρσιο αρχικό τμήμα τού υφιστάμενου βόρειου προβλήτα μήκους 45 μ. και πλάτους 6,0 μ. Το υφιστάμενο έργο διαπλατύνεται στις 2 πλευρές του και έως συνολικού πλάτους 12,0 μ. περίπου. Η διαπλάτυνση στην εξωτερική του πλευρά, πραγματοποιείται μετά την άρση των υφιστάμενων φυσικών ογκολίθων εξωτερικής θωράκισης, καθώς και τον / την καθαρισμό / εκσκαφή τυχόν υφιστάμενων λιθορριπών φίλτρου ή/και λοιπών υλικών επιχώσεων, έως το όριο καθαίρεσης του υφιστάμενου έργου, που καθορίζεται από τον υφιστάμενο προφυλακτήριο τοίχο, τμήμα του οποίου καθαιρείται.

Αναλυτικότερα, στην περιοχή εξωτερικά του υφιστάμενου πρανούς προστασίας, προβλέπεται η καθαίρεση του υφιστάμενου τοιχίου μέχρι και 10,0 μ. από το σημερινό άκρο του έργου στο σημείο Β14. Ακολουθεί η άρση των υφιστάμενων φυσικών ογκολίθων – λίθων, μέχρι και τη στάθμη ±0,0 (Μ.Σ.Θ.). Η έκταση των εργασιών άρσης – εκσκαφής παρουσιάζεται στο σχ. Λ.03 «Διάγραμμα εκσκαφών – Βόρειος προβλήτας».

Το νέο πρανές επαναδιαμορφώνεται με μόρφωση στρώσης φίλτρου από λίθους 300 έως 500 χγρ., που κατάλληλα συμπληρώνεται, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, που θα συναντηθούν μετά την άρση των υφιστάμενων φυσικών ογκολίθων.

Προ της τοποθέτησης των νέων λίθων διαμόρφωσης του φίλτρου, προβλέπεται η διάστρωση μη υφαντού γεωϋφάσματος, βάρους 500 γρ./μ, για την αποφυγή έκπλυσης πιθανόν λεπτόκοκκων υλικών στο παραμένον τμήμα του πρανούς, από τα διάκενα των μεγάλης διαβάθμισης φυσικών ογκολίθων της στρώσης θωράκισης, που περιγράφεται στη συνέχεια.

Η νέα εξωτερική θωράκιση του έργου διαμορφώνεται από φυσικούς ογκολίθους βάρους 3,0 έως 6,0 τον., με στάθμη στέψης στα +3,50 μ. (από Μ.Σ.Θ.) και ελάχιστου πλάτους στέψης 4,80 μ. στο ευθύγραμμό του τμήμα. Η κλίση του πρανούς προβλέπεται 4:3 (οριζόντια:κατακόρυφα) και διαμορφώνεται από διπλή στρώση φ.ο. της ανωτέρω διαβάθμισης, με συνολικό ελάχιστο πάχος 2,40 μ..

Το νέο προφυλακτήριο τοιχίο κατασκευάζεται όπισθεν της στρώσης θωράκισης και προβλέπεται από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25. Οι διαστάσεις του και οι τεχνικές του λεπτομέρειες παρουσιάζονται στα τεχνικά σχέδια της μελέτης (Λ.07.2. «Τυπικές διατομές – Βόρειος προβλήτας», Λ.15.1 «Οπλισμικές λεπτομέρειες χυτών στοιχείων εκ σκυροδέματος – Προστατευτικά τοιχία βόρειου και νότιου προβλήτα»). Η διατομή του τοιχίου προβλέπεται με διαφορετική στάθμη στέψης στα πρώτα 17,0 μ. (από το σημείο συναρμογής με το παραμένον τμήμα του τοιχίου) και συγκεκριμένα, στα +5,0 μ. (από Μ.Σ.Θ.), ενώ στο υπόλοιπο τμήμα του στα +4,0 μ., αντίστοιχα.

Το παραλιακό πρανές προστασίας διαμορφώνεται, αντίστοιχα, με τη διαφορά ότι δεν προβλέπεται προφυλακτήριος τοίχος. Ήτοι:

Αρχικά, προβλέπεται απομάκρυνση – καθαρισμός των υφιστάμενων λίθων προστασίας, μέχρι τη στάθμη ±0,0 (Μ.Σ.Θ.) και εν συνεχεία, διάστρωση μη υφαντού γεωϋφάσματος, διαμόρφωση στρώσης φίλτρου από λίθους 300 έως 500 χγρ. και τελική στρώση θωράκισης από φ.ο. 3,0 έως 6,0 τον.. Η στέψη του προβλέπεται στα +3,50 μ. (από Μ.Σ.Θ.). Το πλάτος της προβλέπεται μεταβλητό, διαμορφωνόμενο ανάλογα με το σημείο τομής της στέψης με τη στάθμη +3,50 μ. του όπισθεν παραλιακού πρανούς τής οδού.

Όσον αφορά στα Η/Μ, η παρούσα προβλέπει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις:
— φωτισμός χώρου φόρτωσης – εκφόρτωσης και της οδού προσέγγισης,
— δίκτυο ύδρευσης,
— σύστημα πυρόσβεσης.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com