Connect with us

Λιμάνια-Μαρίνες

Yπεγράφη και ξεκινά το έργο αναβάθμισης του λιμένα Φούρνων

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Υπεγράφη και ξεκινά το σημαντικό λιμενικό έργο για την επισκευή, ενίσχυση και διαπλάτυνση του βόρειου προβλήτα του λιμένα Φούρνων. Το έργο στο ακριτικό νησί ανέλαβε η τεχνική εταιρεία SICAP με ποσοστό έκπτωσης 52%. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Αιγαίου

Το αρχικό κόστος του έργου ήταν 6,9εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 5,56εκατ.ευρώ). Ο διαγωνισμός είχε πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2018 και η αποσφράγιση των προσφορών είχε γίνει στις 30 Νοεμβρίου. Συνολικά προσφορά κατέθεσαν 8 σχήματα.

Η διάρκεια της σύμβασης έχει καθοριστεί σε 730 ημέρες (περίπου 24 μήνες). Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η επισκευή / ενίσχυση και διαπλάτυνση αφορά στο εγκάρσιο αρχικό τμήμα τού υφιστάμενου βόρειου προβλήτα μήκους 45 μ. και πλάτους 6,0 μ. Το υφιστάμενο έργο διαπλατύνεται στις 2 πλευρές του και έως συνολικού πλάτους 12,0 μ. περίπου. Η διαπλάτυνση στην εξωτερική του πλευρά, πραγματοποιείται μετά την άρση των υφιστάμενων φυσικών ογκολίθων εξωτερικής θωράκισης, καθώς και τον / την καθαρισμό / εκσκαφή τυχόν υφιστάμενων λιθορριπών φίλτρου ή/και λοιπών υλικών επιχώσεων, έως το όριο καθαίρεσης του υφιστάμενου έργου, που καθορίζεται από τον υφιστάμενο προφυλακτήριο τοίχο, τμήμα του οποίου καθαιρείται.

Αναλυτικότερα, στην περιοχή εξωτερικά του υφιστάμενου πρανούς προστασίας, προβλέπεται η καθαίρεση του υφιστάμενου τοιχίου μέχρι και 10,0 μ. από το σημερινό άκρο του έργου στο σημείο Β14. Ακολουθεί η άρση των υφιστάμενων φυσικών ογκολίθων – λίθων, μέχρι και τη στάθμη ±0,0 (Μ.Σ.Θ.). Η έκταση των εργασιών άρσης – εκσκαφής παρουσιάζεται στο σχ. Λ.03 «Διάγραμμα εκσκαφών – Βόρειος προβλήτας».

Το νέο πρανές επαναδιαμορφώνεται με μόρφωση στρώσης φίλτρου από λίθους 300 έως 500 χγρ., που κατάλληλα συμπληρώνεται, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, που θα συναντηθούν μετά την άρση των υφιστάμενων φυσικών ογκολίθων.

Προ της τοποθέτησης των νέων λίθων διαμόρφωσης του φίλτρου, προβλέπεται η διάστρωση μη υφαντού γεωϋφάσματος, βάρους 500 γρ./μ, για την αποφυγή έκπλυσης πιθανόν λεπτόκοκκων υλικών στο παραμένον τμήμα του πρανούς, από τα διάκενα των μεγάλης διαβάθμισης φυσικών ογκολίθων της στρώσης θωράκισης, που περιγράφεται στη συνέχεια.

Η νέα εξωτερική θωράκιση του έργου διαμορφώνεται από φυσικούς ογκολίθους βάρους 3,0 έως 6,0 τον., με στάθμη στέψης στα +3,50 μ. (από Μ.Σ.Θ.) και ελάχιστου πλάτους στέψης 4,80 μ. στο ευθύγραμμό του τμήμα. Η κλίση του πρανούς προβλέπεται 4:3 (οριζόντια:κατακόρυφα) και διαμορφώνεται από διπλή στρώση φ.ο. της ανωτέρω διαβάθμισης, με συνολικό ελάχιστο πάχος 2,40 μ..

Το νέο προφυλακτήριο τοιχίο κατασκευάζεται όπισθεν της στρώσης θωράκισης και προβλέπεται από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25. Οι διαστάσεις του και οι τεχνικές του λεπτομέρειες παρουσιάζονται στα τεχνικά σχέδια της μελέτης (Λ.07.2. «Τυπικές διατομές – Βόρειος προβλήτας», Λ.15.1 «Οπλισμικές λεπτομέρειες χυτών στοιχείων εκ σκυροδέματος – Προστατευτικά τοιχία βόρειου και νότιου προβλήτα»). Η διατομή του τοιχίου προβλέπεται με διαφορετική στάθμη στέψης στα πρώτα 17,0 μ. (από το σημείο συναρμογής με το παραμένον τμήμα του τοιχίου) και συγκεκριμένα, στα +5,0 μ. (από Μ.Σ.Θ.), ενώ στο υπόλοιπο τμήμα του στα +4,0 μ., αντίστοιχα.

Το παραλιακό πρανές προστασίας διαμορφώνεται, αντίστοιχα, με τη διαφορά ότι δεν προβλέπεται προφυλακτήριος τοίχος. Ήτοι:

Αρχικά, προβλέπεται απομάκρυνση – καθαρισμός των υφιστάμενων λίθων προστασίας, μέχρι τη στάθμη ±0,0 (Μ.Σ.Θ.) και εν συνεχεία, διάστρωση μη υφαντού γεωϋφάσματος, διαμόρφωση στρώσης φίλτρου από λίθους 300 έως 500 χγρ. και τελική στρώση θωράκισης από φ.ο. 3,0 έως 6,0 τον.. Η στέψη του προβλέπεται στα +3,50 μ. (από Μ.Σ.Θ.). Το πλάτος της προβλέπεται μεταβλητό, διαμορφωνόμενο ανάλογα με το σημείο τομής της στέψης με τη στάθμη +3,50 μ. του όπισθεν παραλιακού πρανούς τής οδού.

Όσον αφορά στα Η/Μ, η παρούσα προβλέπει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις:
— φωτισμός χώρου φόρτωσης – εκφόρτωσης και της οδού προσέγγισης,
— δίκτυο ύδρευσης,
— σύστημα πυρόσβεσης.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

image_pdfimage_print

Λιμάνια-Μαρίνες

Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΟΛΘ και China Merchants Port Holdings

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Υπογραφή συμφωνίας στον ΟΛΘ με την China Merchants Port Holdings Co Ltd.

Στην υπογραφή διμερών συνεργασιών προχώρησε η ΟΛΘ Α.Ε. με την China Merchants Port Holdings Co., Ltd. (CMPort) και τη θυγατρική της China Merchants Holdings Information Technology Co., Ltd. (CMHIT).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής της ΟΛΘ Α.Ε., Franco Nicola Cupolo, υπέγραψε με τον Γενικό Διευθυντή της CMPort, Dr. Bai Jingtao, Συμφωνία Αμοιβαίας Συνεργασίας μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε. και της CMPort και με τον Γενικό Διευθυντή της CMHIT, Wang Pei, Συμφωνία Συνεργασίας για το Λειτουργικό Σύστημα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΘ Α.Ε.

Πρόκειται για μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της CMPort και της ΟΛΘ Α.Ε., επωφελή και για τα δύο μέλη, δίνοντας τη δυνατότητα και στις δύο εταιρείες να προωθηθούν δυναμικά στις αγορές της Ευρώπης και της Ασίας αντίστοιχα.

Η ΟΛΘ Α.Ε. και η CMPort συμφώνησαν να προχωρήσουν σε όλες τις απαιτούμενες εμπορικές και επιχειρησιακές ενέργειες προκειμένου να προωθηθεί το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην αγορά της Κίνας, ως ένα κύριο λιμάνι εισόδου στην Ευρώπη.

Από την πλευρά της ΟΛΘ Α.Ε., ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας, Θάνος Λιάγκος, δήλωσε:

«Η υπογραφή της παρούσας συμφωνίας σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης καθώς είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τη δέσμευση της ΟΛΘ Α.Ε. για την ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτόμων και βιώσιμων στρατηγικών, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και της αναβάθμισης της αλυσίδας των διαμεταφορών στη νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής της ΟΛΘ Α.Ε., Franco Nicola Cupolo, συμπλήρωσε:

«Η ΟΛΘ Α.Ε. εφαρμόζει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων, με βασικό σημείο την επέκταση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει Ultra Large Container Vessels, χωρητικότητας 24,000 TEUs. Παράλληλα, η αναβάθμιση του Λειτουργικού Συστήματος του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων μέσω της συνεργασίας μας με την CMHIT θα δώσει προστιθέμενη αξία στην επένδυση και θα στηρίξει ουσιαστικά την προσπάθεια μας για τη δημιουργία ενός Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων διεθνών προδιαγραφών».

O Γενικός Διευθυντής της CMPort, Dr. Bai Jingtao, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει μακρά ιστορία, εξαιρετική θέση σε ότι αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές και δεν είναι μόνο η κύρια πύλη μεταφοράς εμπορευμάτων για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και ένας σημαντικός κόμβος στην αλυσίδα των διαμεταφορών που συνδέει την Ευρώπη και την Ασία. Πιστεύουμε ότι η επιτυχής συνεργασία των δύο εταιρειών δε θα περιοριστεί στην μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά θα προωθήσει τις δραστηριότητες των δύο εταιρειών στις αγορές της Ευρώπης και της Ασίας και θα καταγραφεί σαν μία ακόμη επιτυχημένη πρακτική στο πλαίσιο του «Δρόμου του Μεταξιού – Belt and Road».

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Λιμάνια-Μαρίνες

Υπό διευθέτηση χρόνια προβλήματα στο λιμάνι της Αλέξανδρούπολης

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Οι υπουργοί, Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Υποδομών & Μεταφορών Κώστας Καραμανλής και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης εξέφρασαν σήμερα με κοινή τους δήλωση την απόλυτη ικανοποίησή τους για τις συντονισμένες και ταχύτατες ενέργειες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Ένα προς ένα λύνονται τα χρόνια προβλήματα που κρατούσαν τον λιμένα Αλεξανδρούπολης καθηλωμένο και αναποτελεσματικό και εμπόδιζαν παράλληλα την ανάπτυξη του Έβρου, στο σύνολό του.

Οι υπουργοί, Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Υποδομών & Μεταφορών Κώστας Καραμανλής και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης εξέφρασαν σήμερα με κοινή τους δήλωση την απόλυτη ικανοποίησή τους για τις συντονισμένες και ταχύτατες ενέργειες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, με σκοπό ο Λιμένας της Αλεξανδρούπολης αλλά και οι υπόλοιποι 9 Περιφερειακοί Λιμένες της χώρας, να αξιοποιηθούν και να αποτελέσουν μηχανές ανάπτυξης, της τοπικής και της εθνικής οικονομίας.

Τα εν λόγω υπουργεία επιλύουν ένα προς ένα τα χρόνια ζητήματα, που επί δεκαετίες δημιουργούσαν εμπόδια στην ανάπτυξη των λιμένων και στην προκειμένη περίπτωση του λιμένα Αλεξανδρούπολης, ενός λιμένα με εξαιρετική γεωστρατηγική θέση και σημασία στο παγκόσμιο εμπόριο. Η συντονιστική αυτή διαδικασία ενέπλεξε πάρα πολλές υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, οι οποίες ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στη δύσκολη αυτή άσκηση, εν μέσω μάλιστα και πανδημίας.

Συγκεκριμένα, δύο από τα βασικότερα προβλήματα του λιμένα – η λύση των οποίων θα επιτρέψει την αξιοποίησή του και θα δώσει την αναπτυξιακή ώθηση που επιζητεί όλη η ευρύτερη περιοχή – ήταν:

α) Η απαλλοτρίωση 195 στρεμμάτων, εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα και

β) Η διευθέτηση της ζώνης της ΓΑΙΑΟΣΕ που βρίσκεται και αυτή εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα.

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά την απαλλοτρίωση, η ιστορία της οποίας ξεκινάει πριν από 30 χρόνια, το Υπουργείο Ναυτιλίας με δημόσια ανακοίνωσή του στις 19.06.2020, όπως απαιτεί ο νόμος, και με την ταυτόχρονη δέσμευση πόρων από το υπουργείο Οικονομικών προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες για ελεύθερη εξαγορά των ακινήτων τους.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα εκδοθεί η προβλεπόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας για την κήρυξη της Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης. Επίσης, σχετικά με τη διευθέτηση των ακινήτων κυριότητας του ΟΣΕ και διαχείρισης ΓΑΙΑΟΣΕ, το Υπουργείο Οικονομικών προώθησε νομοθετική ρύθμιση, ώστε η διαχείριση και η εκμετάλλευση των εν λόγω εκτάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης να μην κατακερματίζεται.

Έτσι, το δικαίωμα αυτό περιέρχεται στον οικείο Οργανισμό Λιμένος Α.Ε., χωρίς να θίγεται ωστόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΟΣΕ. Σημειώνουμε ότι η διάταξη αυτή αφορά, εκτός από τον Λιμένα της Αλεξανδρούπολης και τον Λιμένα του Βόλου.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Αεροδρόμια

Υπογράφηκε η σύμβαση παραχώρησης για το Υδατοδρόμιο του Λιμένα Πατρών

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Υδατοδρόμιο

Ένα ακόμη βήμα για την ανάπτυξη του Λιμένα Πατρών έγινε σήμερα με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος της διαχείρισης και λειτουργίας των υποδομών και υπηρεσιών υδατοδρομίου.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ ΑΕ, κ. Παναγιώτης Τσώνης, και οι εκπρόσωποι της ΙΚΕ «Υδατοδρόμιο Λιμένος Πατρών», κ.κ. Αναστάσιος Γκόβας (Πρόεδρος της «Ελληνικά Υδατοδρόμια ΙΚΕ») και Νικόλας Χαραλάμπους (Πρόεδρος & CEO της «Υδροπλάνα Ελλάδας ΑΕ»).

Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν και οι: κ. Ειρηναίος Πελέχρας (Διευθυντής Ανάπτυξης «Υδροπλάνα Ελλάδας ΑΕ»), κ. Χαράλαμπος Γαργαρέτας (Strategic Planning & Water Airports Development Director της «Υδροπλάνα Ελλάδας ΑΕ»), Κωνσταντίνος Βρης (Station Manager του «Υδατοδρομίου Λιμένος Πατρών»).

Με την υπογραφή της σύμβασης ο ΟΛΠΑ ΑΕ, ως κάτοχος άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου Πατρών, παραχωρεί στην «Υδατοδρόμιο Λιμένος Πατρών ΙΚΕ» τη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση του υδατοδρομίου. Το εταιρικό σχήμα θα εκτελεί τις δραστηριότητες παραχώρησης, σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί, παρέχοντας το απαιτούμενο επίπεδο εξυπηρέτησης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης.

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης είναι δώδεκα χρόνια. Το αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο του ΟΛΠΑ ΑΕ βρίσκεται στη χερσαία περιοχή του Βόρειου Λιμένα (στον προβλήτα Άστιγγος, στην επέκταση της οδού Νόρμαν).

Για τη λειτουργία του υδατοδρομίου ο ΟΛΠΑ ΑΕ θα διαθέσει στο φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, και για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πτήσεων του μέγιστου αριθμού υδροπλάνων ένα οίκημα για την εξυπηρέτηση των επιβατών που βρίσκεται στην προβολή της οδού Νόρμαν, κοντά στον προβλήτα της Άστιγγος (περίπου 61,00 τ.μ).

Στο οίκημα υπάρχουν χώροι έκδοσης και ελέγχου εισιτηρίων, check in, χώροι αναμονής με τον απαραίτητο ξενοδοχειακό εξοπλισμό (καθίσματα, κ.λπ.), χώροι ελέγχου επιβατών και αποσκευών, καθώς και γραφείο διοίκησης και ασφάλειας εξοπλισμένο (γραφείο, ηλεκτρονικός υπολογιστής, τηλέφωνο κ.ά.). Επίσης, θα διαθέσει πλωτό προβλήτα που έχει κατασκευαστεί για την ασφαλή πρόσδεση των υδροπλάνων στο κρηπίδωμα Νο11 της οδού Άστιγγος καθώς και για την πρόσδεση του σκάφους υπηρεσίας του υδατοδρομίου.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ ΑΕ, κ. Παναγιώτης Τσώνης, δήλωσε:

«Κάναμε σήμερα άλλο ένα σημαντικό βήμα για να καταστεί η πόλη και το λιμάνι της Πάτρας, κεντρικός κόμβος ενός πρώτου στοιχειώδους δικτύου υδατοδρομίων στη Δυτική Ελλάδα, συμβάλλοντας έτσι στην τουριστική και γενικότερη οικονομική αναπτυξιακή δυναμική της ευρύτερης περιφέρειας. Το πιστέψαμε και το πετύχαμε.

Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους του εταιρικού σχήματος για τη συνεργασία και να απευθύνω ιδιαίτερες ευχαριστίες στο προσωπικό του Οργανισμού μας που συνέβαλε για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο να υπογράψουμε τη σύμβαση παραχώρησης για τη διαχείριση και λειτουργίας των υποδομών και υπηρεσιών του Υδατοδρομίου στο Λιμάνι της Πάτρας».

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα