Κατερίνα
Παναγέα

Υπεγράφη η σύμβαση για το μεγάλο έργο «Ολοκληρωμένη Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Οικισμών Καραβόμυλου, Αχινού, Παραλίας Ραχών, Ραχών – Δ.Δ. Αυλακίου και ΕΕΛ Δήμου Στυλίδας» στην Φθιώτιδα.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Στυλίδας.

Ανάδοχοι του έργου είναι οι ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Η επιλογή του νικητή έγινε στις 5 Δεκεμβρίου 2023 και η τελετή υπογραφής της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2024.

Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 60 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου με τον ΦΠΑ ήταν 27,39 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 22,09 εκατ. ευρώ). Προβλέπεται ρήτρα αναπροσαρμογής κατά την κύρια σύμβαση για το Τμήμα 2 ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000 €) και για το Τμήμα 3 πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€). Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 22,28 εκατ. ευρώ προ του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Τέλος, η αξία όλων των συμβάσεων που ανατέθηκαν ανέρχεται στα 21,88 εκατ. ευρώ. Κριτήριο ανάθεσης ήταν η βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Πρόκειται για έργο δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από τα ταμεία της ΕΕ. Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ).

Το αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο του έργου στην Φθιώτιδα περιλαμβάνει:

  • την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
  • την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
  • τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης
  • τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,
  • την κανονική λειτουργία από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα τρία (3) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον τρία (3) έτη.

Ως προς το Τμήμα 3 της σύμβασης που αφορά στην κανονική λειτουργία του έργου, ο Δήμος Στυλίδας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Σε αυτήν την περίπτωση ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 180.000,00 €, πλέον πρόβλεψης αναπροσαρμογής τιμής 5.000€, πλέον ΦΠΑ 24% για το χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Η προαίρεση μπορεί να ασκηθεί το αργότερο μέχρι το πέρας της κανονικής λειτουργίας του έργου.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV