Κατερίνα
Παναγέα

Υπεγράφη η σύμβαση για νέο μεγάλο κτιριακό έργο στον Βόλο και συγκεκριμένα για τη «Δημιουργία Μουσείου για την Αξιοποίηση της «ΑΡΓΟΥΣ»».

Ανάδοχος του έργου είναι η SOLIS AΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ο νικητής επιλέχθηκε στις 7 Αυγούστου 2023 και η τελετή υπογραφής της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2024. Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Βόλου.

Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 28 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου με τον ΦΠΑ ήταν 17 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 13,7 εκατ. ευρώ), ενώ η αξία όλων των συμβάσεων που ανατέθηκαν ανέρχεται στα 13,9 εκατ. ευρώ. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Πρόκειται για έργο δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από τα ταμεία της ΕΕ [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027», Προτεραιότητα «Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις»]. Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ). Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά (άρθρο 8 διακήρυξης).

Το αντικείμενο του έργου

Οι εργασίες αφορούν σε οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές και εργασίες πρασίνου για την κατασκευή συγκροτήματος μουσείου. Η κατασκευή πρόκειται να στεγάσει μέσα σε Μουσείο την “ΑΡΓΩ” η οποία θα εκτίθεται υπερυψωμένη σε επιφάνεια νερού, χωρίς να βρέχεται, στηριγμένη σε κατάλληλη κλίνη η οποία κινείται σε σιδηροτροχιές.

Οι δημιουργούμενοι δύο κτιριακοί όγκοι που περικλείουν το έκθεμα παραπέμπουν στις Συμπληγάδες και αποτελούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις του συγκροτήματος και περιλαμβάνουν χώρους Εισόδων, Αίθουσα Διαλέξεων και Σεμιναρίων, Αίθουσα Υποδοχής, Θεματικοί Χώροι μουσείου, γραφεία προσωπικού, βοηθητικοί χώροι, πωλητήριο – κυλικείο, κλίμακες, ανελκυστήρες, ράμπες, LIFT ατόμων, κ.λ.π.

Το έργο συμπληρώνεται από έργα περιβάλλοντα χώρου και βοηθητικών εγκαταστάσεων με στοιχείο νερού (δεξαμενές, ράμπες, χώροι στάθμευσης, πλατεία, προσπελάσεις κλίμακες εξόδου και διαφυγής κ.λπ.).

Τα κατασκευαζόμενα κτίρια έχουν κάλυψη 2.695,00m2 και συνολική δόμηση 3.670,0 m2 και αποτελούν πέντε (5) στατικά ανεξάρτητα κτίρια τριών και δύο ορόφων αντίστοιχα με ενδιάμεση κάλυψη με μεταλλική στέγη που συνθέτουν τους κτιριακούς όγκους των συμπληγάδων (κτίρια Α και Β).

  • Το κτίριο Α χωρίζεται σε τρία (3) στατικά ανεξάρτητα κτίρια Α1, Α2 και Α3
  • Το κτίριο Β χωρίζεται σε δύο (2) στατικά ανεξάρτητα κτίρια Β1 (Β1α και Β1β) και Β2
  • Η δεξαμενή της ΑΡΓΟΥΣ αποτελεί ξεχωριστό ανεξάρτητο φέρον σύστημα όπως και ο χώρος μηχανοστασίου με την δεξαμενή υπερχείλισης.
  • Η ράμπα ανόδου στο κτίριο και το κεντρικό εξωτερικού κλιμακοστασίου

Το έργο χωροθετείται σε επίμηκες οικόπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Βόλου επί της οδού Αθηνών, στη θέση Πεδίο Άρεως, και εκτείνεται μεταξύ του κτιρίου του Εκθεσιακού Κέντρου και του Πάρκου Νεαπόλεως.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV