Βάσω
Βελίκοβα

Υπεγράφη η σύμβαση για νέο κτιριακό έργο στην Λάρισα.

Πρόκειται για το έργο «Ανέγερση Κτιριακού Συγκροτήματος ΙΒΟ (IBO HIVE, Μεζούρλο Λάρισας)». Ανάδοχος του έργου είναι η ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε. ενώ οι υπεργολάβοι του νικητή είναι οι εξής:  ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΙΚΕ ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΟΣ – ΑΝΘΗ ΤΣΙΤΣΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (ΦΟΡΕΑΣ Ε.Ε.) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ. Αναθέτουσα αρχή είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

Η επιλογή του νικητή έγινε στις 22 Φεβρουαρίου 2024 και η τελετή υπογραφής της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2024.

Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 21 μήνες, με ημερομηνία έναρξης τις 14 Μαρτίου 2024.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία του έργου με τον ΦΠΑ ήταν 3.789.439 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 3.055.999 ευρώ), ενώ η αξία όλων των συμβάσεων που ανατέθηκαν ανέρχεται στα 3. 055.393 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά ένα μέρος από το έργο με τίτλο «Υποέργο 4. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΚΕΤΑ 2.0», το οποίο εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο της Δράσης «Δημιουργία – Επέκταση- Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ» [Project title: Creation – Expansion -Upgrading of the Infrastructures of research centers supervised by the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI)] του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση -Next Generation EU μέσω του ΠΔΕ, κατά ένα μέρος από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 από τη ΣΑΕ 013/2 (ως τροποποίηση 01 της ΣΑΕ 013/2) του έργου (δυνάμει της  απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) και κατά ένα μέρος από ιδίους πόρους.

Περιγραφή του έργου

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου (μελετοκατασκευή) με τίτλο «Y.Ε.11: Ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος ΙΒΟ (Μεζούρλο Λάρισας)».

Η εργολαβία έχει σαν αντικείμενο την πλήρη κατασκευή ενός σύγχρονου κτιριακού συγκροτήματος εργαστηρίων και γραφείων υψηλών προδιαγραφών με ενεργειακή κατάταξη Α+ ακολουθώντας τις προδιαγραφές του Κ.ΕΝ.Α.Κ. όπως και το να προσαρμοστεί στις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων.

Τέλος, το σύνολο των μελετών σε όλα τους τα στάδια θα ακολουθήσουν τις προδιαγραφές και απαιτήσεις όλων των Κανονισμών (Οικοδομικός, Κτιριοδομικός, ΕΤΕΠ, Ευρωκώδικες κ.λπ.) όπως αυτοί ισχύουν σήμερα.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV