Κατερίνα
Παναγέα

Υπεγράφη η σύμβαση για νέο κτιριακό έργο στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Πρόκειται για το έργο «Προσθήκη 2 ορόφων στο κτίριο Τ.Ε.Π. για τη δημιουργία νέων χειρουργείων και κεντρικής αποστείρωσης στο Γ.Ν. Νίκαιας ‘Άγιος Παντελεήμων». Ανάδοχος του έργου είναι η ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. και η τελετή υπογραφής της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2024.

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Το ΤΑΙΠΕΔ είναι η Διενεργούσα Αρχή και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου – Υπουργείου Ευθύνης, ήτοι του Υπουργείου Υγείας και του Δικαιούχου, ήτοι της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες της αρμοδιότητας της Αναθέτουσας Αρχής στο όνομα και για λογαριασμό της μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης.

Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 540 ημέρες (18 μήνες) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου με τον ΦΠΑ ήταν 8,99 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 7,25 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έργο δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από τα ταμεία της ΕΕ. Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ).

Το αντικείμενο του έργου

Το έργο αφορά σε

  1. Προσθήκη καθ’ ύψος 1ου ορόφου, συνολικής μικτής επιφάνειας 1300 μ2 περίπου, που περιλαμβάνει τους βοηθητικούς χώρους των Χειρουργείων (αποδυτήρια, γραφεία, χώροι ανάπαυσης κ.λπ.) επιφάνειας 350 μ2 περίπου, συγκρότημα Κεντρικής Αποστείρωσης επιφάνειας 400 μ2 περίπου και χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων επιφάνειας 550 μ2 περίπου,
  2. Προσθήκη καθ’ ύψος 2ου ορόφου, συνολικής μικτής επιφάνειας 1300 μ2 περίπου, που περιλαμβάνει κυρίως 9 άσηπτες χειρουργικές αίθουσες, μονάδα ανάνηψης, χώρους εισόδου – υποδοχής – παραλαβής ασθενών και μεταφοράς στην άσηπτη ζώνη, χώρους νοσηλευτών, χώρους αποθήκευσης αποστειρωμένου υλικού και συγκέντρωσης ακαθάρτων
  3. Κόμβους οριζόντιας και κατακόρυφης κυκλοφορίας, συνολικής μικτής επιφάνειας 530 μ2 περίπου, για τη διασύνδεση του συγκροτήματος των νέων χειρουργείων και της κεντρικής αποστείρωσης με το κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου και το Τ.Ε.Π., όπου χωροθετούνται νέο κλιμακοστάσιο, νέοι ανελκυστήρες και χώροι αναμονής συνοδών.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV