Κατερίνα
Παναγέα

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Προστασία Παράκτιας Ζώνης Πλατάνας Κύμης». Ανάδοχος του έργου είναι η ΕΡΓΟΜΑΡΕ Α.Ε. και η τελετή υπογραφής της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου 2024. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 27 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου με τον ΦΠΑ ήταν 5,45 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 4,4 εκατ. ευρώ), ενώ η αξία όλων των συμβάσεων που ανατέθηκαν ανέρχεται στα 4,4 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έργο δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από τα ταμεία της ΕΕ.

Το αντικείμενο του έργου

Το έργο χωροθετείται επί του Παραλιακού δρόμου του οικισμού Πλατάνας του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, ο οποίος αποτελεί και τμήμα της επαρχιακής οδού Επ.Ο. 8 Αυλωνάρι – Οξύλιθος – Πλατάνα – Παραλία Κύμης, στην Εύβοια.

Το έργο προσβλέπει στην ανακατασκευή και προστασία από τη διάβρωση του Παραλιακού δρόμου από την κυματική δράση, με το φυσικό αντικείμενο αυτού να περιλαμβάνει:

 1. την κατασκευή νέου παραλιακού τοιχίου έμπροσθεν του υφιστάμενου, το οποίο θα αποτελέσει και το νέο παραλιακό μέτωπο του οικισμού,
 2. εργασίες διαμόρφωσης της παραλιακής ζώνης με πλήρη ανακατασκευή οδοστρωσίας και λοιπών υποδομών, καθώς και παραλιακό πεζόδρομο με αισθητικές παρεμβάσεις και
 3. θαλάσσια έργα ακτομηχανικής προστασίας, με την κατασκευή έξαλλων κυματοθραυστών, εγκάρσιων προβόλων και ανακατασκευή του νότιου προβλήτα.

Εκτενέστερα, η δημοπρατούμενη σύμβαση έργου περιλαμβάνει την κατασκευή των κάτωθι τεχνικών έργων και υποδομών:

 • κατασκευή νέου προστατευτικού τοιχείου εκ σκυροδέματος κατά μήκος της ακτογραμμής, που οριοθετεί και το θαλάσσιο μέτωπο του οικισμού, μήκους 516 m, εδραζομένου επί αλληλοτεμνόμενων πασσάλων,
 • ανακατασκευή με εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης και σήμανσης της παραλιακής οδού, η οποία θα διαπλατυνθεί και θα αποκτήσει στο μεγαλύτερο τμήμα της πλάτος 12 m. Το πλάτος αυτό θα επιτρέπει την διέλευση δύο λωρίδων κυκλοφορίας (μία ανά κατεύθυνση) πλάτους 3,75 m έκαστη, καθώς τη δημιουργία εσοχών στα πλάγια για ασφαλή στάση και στάθμευσης,
 • υποδομή διαχείρισης ομβρίων για την ορθή και ταχεία απαγωγή τους από το οδόστρωμα,
 • κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου, με δημιουργία πρόσθετου χώρου προς άρση της έως σήμερα στενότητας λειτουργίας της οδού (πλακοστρώσεις με αισθητικές παρεμβάσεις, πρόβλεψη όδευσης τυφλών και εξασφάλισης κίνησης των ΑΜΕΑ, προστατευτικά κιγκλιδώματα, φωτισμό, σήμανση, δίκτυα κλπ.), τόσο για την ασφαλή διέλευση έμπροσθεν του επαρχιακού δρόμου, όσο και την παραμονή αναψυχής στο θαλάσσιο μέτωπο.

Αναπόσπαστο κομμάτι αυτών για την προστασία του δρόμου αποτελούν τα συνοδά έργα ακτομηχανικής προστασίας για την ενίσχυση, διατήρηση και αναβάθμιση των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος, με την κατασκευή:

 • τεσσάρων αποσπασμένων κυματοθραυστών εκ λιθορριπής, με τους οποίους θα προστατεύεται ο παραλιακός δρόμος από τους προσπίπτοντες κυματισμούς,
 • ενδιάμεσων εγκάρσιων στο τοιχείο προβόλων, αποξήλωση τμήματος βόρειου κυματοθραύστη και ανακατασκευή νότιου προβλήτα στα επί μέρους άκρα, για την ανάσχεση της διάβρωσης στον πόδα του τοιχείου και τη σταθεροποίηση της ακτογραμμής.

 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV