Υπεγράφη η σύμβαση για έργο αποχέτευσης στο Δήμο Μυλοποτάμου

Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και υπεγράφη το έργο για την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στο Δήμο Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο Κρήτης.

Στις 18 Δεκεμβρίου υπεγράφη η σύμβαση με ανάδοχο την εταιρεία Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες Α.Ε.. Η πρώτη δημοπράτηση έγινε στις 20 Ιουνίου 2017 και προσφορές υπέβαλαν αρκετές εταιρείες. Φορέας Υλοποίησης είναι η Δήμος Μυλοποτάμου.

Το αρχικό κόστοςτης σύμβασης ήταν 7,05εκατ.ευρω (με ΦΠΑ) και η σύμβαση υπεγράφη για 6,21εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 5εκατ.ευρώ). Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες που σημαίνει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2019. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης για τη μεταφορά των λυμάτων των οικισμών: Δαφνέδες, Μουρτζανά, Γαράζον, Κάλυβος, Λιβάδια, Μαρινιανά, Κράνα, Βενί, Κατεριανά, Αξός και Ζωνιανά στη θέση που θα κατασκευαστεί η εγκατάσταση επεξεργσίας λυμάτων (εκτός οικισμού Μουρτζανών). Συνολικά θα κατασκευαστούν αγωγοί PVC Σειράς 41 Φ 200 για 9740 μέτρα, Φ 250 για 5940 μέτρα, Φ 315 για 7230 μέτρα, Φ 355 για 6200 μέτρα και Φ 500 για 285 μέτρα καθώς και αγωγοί πολυαιθυλενίου Φ 225 για 600 μέτρα και Φ 75 για 2090 μέτρα. Το συνολικό μήκος των αποχετευτικών αγωγών είναι 32.085 μέτρα. Το έργο περιλαμβάνει επίσης 2 αντλιοστάσια και την κατασκευή τοιχίου προστασίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με συρματοκιβώτια.

ypodomes.com