Κατερίνα
Παναγέα

Ξεκινούν δυο έργα επεξεργασίας λυμάτων στην Χαλκιδική, αμφότερα με Αναθέτουσα Αρχή τον Δήμο Νέας Προποντίδας.

Το πρώτο έργο

Υπεγράφη η σύμβαση για τα «Έργα αποκατάστασης – ολοκλήρωσης – αναβάθμισης & Εκσυγχρονισμού των Ε.Ε.Λ. των Δ.Κ. Μουδανιών και Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας». Ανάδοχος του έργου είναι η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ και η τελετή υπογραφής της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου 2023.

Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2022 και στις 12 Δεκεμβρίου 2022 έγινε η αποσφράγιση των προσφορών. Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 24 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, δηλαδή τον Ιούλιο του 2025.

Το κόστος του έργου με τον ΦΠΑ είναι 16.050.369,50 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 12.943.846,33 ευρώ).

Το έργο αφορά:

 • Στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση της υφιστάμενης ΕΕΛ Ν. Μουδανιών, την κατασκευή νέου κεντρικού αντλιοστασίου, νέων αγωγών προσαγωγής και απαγωγής από και προς την ΕΕΛ καθώς και την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού επεξεργασμένων λυμάτων.
 • Στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων αντλιοστασίων τροφοδοσίας της ΕΕΛ Καλλικράτειας καθώς και την αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό του Η/Μ εξοπλισμού της ΕΕΛ Ν. Καλλικράτειας.

Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά τα έργα αποκατάστασης – ολοκλήρωσης – αναβάθμισης & εκσυγχρονισμού της ΕΕΛ Μουδανιών, αναφέρεται ότι για τις ανάγκες εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης ΕΕΛ, θα χρειαστεί μέρος του υφιστάμενου εξοπλισμού να αντικατασταθεί, μέρος να αναβαθμιστεί και τέλος να τοποθετηθεί επιπρόσθετος εξοπλισμός. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή νέου κεντρικού αντλιοστασίου.

Επιπλέον και όσον αφορά τα έργα αποκατάστασης – ολοκλήρωσης – αναβάθμισης & εκσυγχρονισμού της ΕΕΛ Καλλικράτειας, προβλέπεται να γίνουν έργα εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων αντλιοστασίων τροφοδοσίας της ΕΕΛ καθώς και έργα αναβάθμισης – εκσυγχρονισμού του Η/Μ εξοπλισμού της ΕΕΛ, ο οποίος εξαιτίας της παρέλευσης 20 ετών από την έναρξη λειτουργίας της ΕΕΛ, χρήζει αντικατάστασης καθώς κάποια τμήματα υπολειτουργούν.

Το δεύτερο έργο

Επιπροσθέτως, ο Δήμος Νέας Προποντίδας υπέγραψε σύμβαση για την «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αγ. Μάμα». Ανάδοχος του έργου είναι η ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. και η τελετή υπογραφής της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2023.

Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2023 και στις 3 Απριλίου 2023 έγινε η αποσφράγιση των προσφορών. Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 24 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2025.

Το κόστος του έργου με τον ΦΠΑ είναι 5.000.946,18 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 4.033.021,11 ευρώ).

Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων της ΕΕΛ περιλαμβάνει:

 • την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
 • την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
 • την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
 • τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,
 • τη λειτουργία και συντήρηση του έργου για πλέον 18 μήνες από την έναρξη λειτουργίας του μέχρι την ολοκλήρωση της παραλαβής του έργου,
 • την κανονική λειτουργία και συντήρηση του έργου για πέντε έτη από την ολοκλήρωση της παραλαβής του έργου

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στην κανονική λειτουργία και συντήρηση του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών (δικαίωμα προαίρεσης).

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV