Νίκος
Καραγιάννης

Ακόμα ένα μεγάλο έργο ξεκινά στο κέντρο της Αθήνας και αυτή τη φορά αφορά στην ανάπλαση πεζοδρόμων και πεζοδρομίων στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Το έργο έχει κόστος 8,96 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ (7,22 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αθηναίων. Πρόκειται για συνέχεια του έργου του Δήμου για την αλλαγή της εικόνας της πόλης τόσο στο κέντρο όσο και στις γειτονιές προκειμένου -πέρα από τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό τους- να γίνουν πιο φιλικοί και εύκολα προσβάσιμοι προς τους πολίτες.

Το έργο αφορά στην ανάπλαση της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Αθηνάς, Σοφοκλέους, Αιόλου, Γεωργίου Σταύρου, Σταδίου, Χρ. Λαδά, Ανθίμου Γαζή, Κολοκοτρώνη, Βουλής, Καρ. Σερβίας, Περικλέους, Αθηναΐδος και Αγίας Ειρήνης στην 1η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων. Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων πεζοδρόμων και πεζοδρομίων για την ανάδειξη του εμπορικού κέντρου της πόλης που τα τελευταία χρόνια ανακάμπτει σημαντικά.

Με βιοκλιματικά στοιχεία

Οι πεζόδρομοι και τα πεζοδρόμια θα κατασκευαστούν με νέα, ανθεκτικά υλικά, τα οποία έχουν ψυχρό υπόστρωμα ώστε να μειώνεται η θερμοπερατότητα, άρα και το φαινόμενο της “θερμικής νησίδας”. Στις πλατείες θα γίνει νέα δαπεδόστρωση με τα ίδια υλικά και θα προστεθεί αστικός εξοπλισμός (λ.χ. παγκάκια), φυτεύσεις (θάμνοι ή δέντρα) και κάποια μικρά υδάτινα στοιχεία.

Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουλίου 2022 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 8 του ίδιου μήνα. Η διάρκεια των έργων ορίστηκε σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται για το 2025. Το έργο χρηματοδοτείται από τον πρόγραμμα έργων του Δήμου Αθηναίων.

Συνολικά θα αναπλαστεί επιφάνεια περίπου 195 στρεμμάτων και προβλέπει επισκευές και τοπικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στους πεζόδρομους και επικεντρώνεται στην ανακατασκευή – συντήρηση πεζοδρομίων, στις επισκευές και τοπικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε πεζόδρομους, στην ανακατασκευή και επανασχεδιασμό πεζόδρομου καθώς και στη δημιουργία νέων πεζόδρομων.

Επιπλέον προβλέπεται και ο εκσυγχρονισμός του πεπαλαιωμένου παντορροϊκού δικτύου αποχέτευσης σε διαχωριστικό (ομβρίων και λυμάτων). Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εργασίες πρασίνου, μικροκατασκευές απο οπλισμένο σκυρόδεμα κ.α.

Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν

Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: εκσκαφές, αποξήλωση των υφιστάμενων πλακοστρώσεων, υποβάσεων, μπετοστρώσεων, κρασπέδων, κλπ, κατασκευή βάσης 15 εκ. από σκυρόδεμα C16/20, με ταυτόχρονη τοποθέτηση όπου κρίνεται αναγκαίο πάσης φύσεως σωληνώσεων, αποστραγγιστικών καναλιών κλπ, επίστρωση με διάφορα κάθε φορά υλικά, διαμόρφωση όδευσης τυφλών και ραμπών για ΑΜΕΑ, τοποθέτηση νέων χυτών δαπέδων σκυροδέματος με εμφανείς ψηφίδες, μαρμάρινα στοιχεία διαφόρων διαστάσεων.

Επίσης θα γίνει ανακατασκευή ρείθρων, αντικατάσταση φθαρμένων φρεατίων ή εσχάρων, με ταυτόχρονη υψομετρική προσαρμογή τους, επιφανειακός διαχωρισμός των ομβρίων υδάτων με κατασκευή ξεχωριστού δικτύου σε μικρό βάθος, εγκατάσταση υποδομής για την διέλευση καλωδίων ηλεκτροφωτισμού, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εργασίες πρασίνου, διάφορες μικροκατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 κ.ά.

Όσον αφορά τα σημεία όπου θα υπάρξει φθορά στο οδόστρωμα λόγω των επικείμενων εργασιών, οι εργασίες που θα γίνουν για την ανακατασκευή περιλαμβάνουν διάστρωση υλικού 3Α ελαχίστου πάχους 0,10m, επάλειψη της στρώσης υποδοχής με ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 5cm, ισχυρή συγκολλητική επάλειψη με κατιονικό γαλάκτωμα, και επίστρωση αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα πάχους 4 cm.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ