Newsroom

Ένα σημαντικό έργο που υποδομής που αφορά στις κοινότητες Αρτεσιανού και Καρδιτσομαγούλας προωθεί άμεσα η ΔΕΥΑΚ καθώς υπογράφτηκε η σύμβαση για την κατασκευή του. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.890.164,08€ με Φ.Π.Α. Ειδικότερα πρόκειται για το έργο βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του συστήματος ύδρευσης των δ.δ. Καρδιτσομαγούλας και Αρτεσιανού. Τη σύμβαση για το έργο υπέγραψε ο Δήμαρχος Καρδίτσας και πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ. Βασίλης Τσιάκος, παρουσία του Τεχνικού Δ/ντη της επιχείρησης κ. Αχιλλέα Ζαγορίτη και του αναδόχου.

Οι αγωγοί ύδρευσης που προτείνονται περιλαμβάνουν:

 • Εσωτερικά δίκτυα διανομής στους δύο προαναφερόμενους οικισμούς καθώς και αντικατάστασης του συνόλου των παροχών των δύο Κοινοτήτων.
 • Εξωτερικοί αγωγοί σύνδεσης των ανωτέρω οικισμών με την Καρδίτσα, με προβλέψεις σύνδεσης κατά το μήκος τοποθέτησής τους, με μονό ή διπλό αγωγό.

Πιο αναλυτικά:

Ο αγωγός διασύνδεσης θα συνδέσει το εσωτερικό δίκτυο της Καρδίτσας με τους δύο γειτονικούς της πόλης οικισμούς. Η σύνδεση θα γίνει σε κόμβο του εσωτερικού δικτύου της Καρδίτσας επί της οδού Τρικάλων. Ο αγωγός θα διακλαδωθεί στη θέση της διασταύρωσης με την οδό Τρικάλων-Καρδίτσας, και θα συνεχιστεί προς το Αρτεσιανό στα βόρεια και την Καρδιτσομαγούλα στα ανατολικά. Ο αγωγός θα περιλαμβάνει πρωτεύοντα και δευτερεύοντα κλάδο σε όλο του το μήκος.

Στην περιοχή του Αρτεσιανού η τροφοδοσία θα γίνεται από τον υδατόπυργο που βρίσκεται στην κεφαλή του δικτύου, χωρητικότητας 200 κ.μ., με μέγιστη παροχή προς το εσωτερικό δίκτυο 11,62 λ/δλ. Επιπλέον, το δίκτυο κατά την ωριαία αιχμή τροφοδοτείται με 7,91 λ/δλ από το συνδετικό αγωγό. Περιλαμβάνει αγωγούς συνολικού μήκους 20.034 μ:

 • Υφιστάμενους πλαστικούς αγωγούς σε συνολικό μήκος 8.954 μ
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων πλαστικών αγωγών με αγωγούς πολυαιθυλενίου σε συνολικό μήκος 2.265 μ
 • Νέοι αγωγοί πολυαιθυλενίου σε μήκος 8.815 μ

Το δίκτυο διανομής του οικισμού έχει σημαντικά μήκη νεώτερων αγωγών που δεν απαιτείται να αντικατασταθούν, είναι όμως σκόπιμη η πρόβλεψη επέκτασής του και διαμόρφωσης κλειστών βρόχων.

Στην περιοχή της Τ.Κ. Καρδιτσομαγούλας η τροφοδοσία γίνεται από υδατόπυργο που βρίσκεται στην κεφαλή του δικτύου, χωρητικότητας 300 κ.μ., με μέγιστη παροχή προς το εσωτερικό δίκτυο 27,62 λ/δλ. Επιπλέον, το δίκτυο κατά την ωριαία αιχμή τροφοδοτείται με 4,93λ/δλ από το συνδετικό αγωγό. Περιλαμβάνει αγωγούς συνολικού μήκους 31.870 μ:

 • Υφιστάμενους πλαστικούς αγωγούς σε συνολικό μήκος 14.750 μ
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων πλαστικών αγωγών με αγωγούς πολυαιθυλενίου σε συνολικό μήκος 6.340 μ
 • Νέοι αγωγοί πολυαιθυλενίου σε μήκος 10.780 μ

Το δίκτυο της Καρδιτσομαγούλας έχει μεγάλο μήκος σε σχέση με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό, λόγω της αραιότητας της κατοίκησής του. Έχει σημαντικά μήκη νεώτερων αγωγών δικτύου, απαιτείται όμως η κατασκευή μεγάλων μηκών νέου δικτύου και αντικατάσταση των παλαιότερων, μορφώνοντας κλειστό δίκτυο με βρόγχους. Ο υδατόπυργος βρίσκεται στα δυτικά και νότια του χωριού.

Δήλωση του Δημάρχου και προέδρου της ΔΕΥΑΚ κ. Β. Τσιάκου

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης για το έργο ο Δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ. Β. Τσιάκος δήλωσε: «Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής που αφορά σε δύο μεγάλους οικισμούς του Δήμου Καρδίτσας. Το έργα αφορά στην κατασκευή νέων αγωγών στις Κοινότητες Καρδιτσομαγούλας και Αρτεσιανού. Με την κατασκευή του νέου δικτύου στους οικισμούς:

 • θα περιοριστούν δραστικά οι απώλειες λόγω κακής κατάστασης και παλαιότητας του υφιστάμενου δικτύου.
 • θα ελεγχθεί η λειτουργία του με ακρίβεια, χάρις στις εγκαταστάσεις μετρήσεων που προβλέπονται.
 • θα περιοριστεί η σπατάλη, μέσω της εξασφάλισης σωστής πίεσης λειτουργίας στις βρύσες του καταναλωτή.

Είναι όμως πολύ σημαντική και η λειτουργική δυνατότητα που θα δοθεί στη ΔΕΥΑΚ, καθώς:

 • θα είναι δυνατός ο αποτελεσματικός αποκλεισμός μικρών περιοχών του δικτύου για εργασίες, χωρίς να διακόπτεται όλο το δίκτυο.
 • θα είναι δυνατή η αξιολόγηση των διαρροών του δικτύου, μέσω τεχνικών παρακολούθησης στις ζώνες ή σε όλο τον οικισμό, παρακολουθώντας τις ζητήσεις κατά τις βραδινές ώρες, με ελεγχόμενες εισόδους τροφοδοσίας.
 • θα ελέγχεται το επίπεδο των φορτίων του δικτύου στις διακυμάνσεις της ζήτησης και τέλος θα είναι δυνατή η βελτιστοποίηση της ρύθμισης των συσκευών πιεζόθραυσης.

Ήδη έχουμε δώσει κατευθύνσεις στον ανάδοχο για έγκαιρη έναρξη των εργασιών ώστε σύντομα να έχουμε την ολοκλήρωσή του και οι τελικοί χρήστες του έργου, οι κάτοικοι των δύο χωριών, να απολαμβάνουν πλέον των αναβαθμισμένων υπηρεσιών της επιχείρησης» κατέληξε στη δήλωση του ο Δήμαρχος.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV