Νίκος
Καραγιάννης

Σε δημοπράτηση βγαίνει μεγάλο έργο βελτίωσης των μεγάλων αξόνων της Αθήνας που θα έχει ως στόχο την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, την αντιμετώπιση αστοχιών που έχει καταγραφεί ή θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των εργασιών. Άναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα η εργολαβία έχει ως αντικείμενο τη συντήρηση-βελτίωση-ανακατασκευή του οδοστρώματος, την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση των οδικών αξόνων της Λ. Συγγρού, Λ. Πειραιώς, Βασ. Σοφίας, Φειδιπίδου & Μεσογείων αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ Περιφέρειας Αττικής.

Η δημοπράτηση της εργολαβίας θα πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου ενώ στις 19 του ίδιου μήνα θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορων. Η διάρκεια των εργασιών εκτιμήθηκε σε εννέα μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Αντικείμενο των εργασιών

Αντικείμενο του έργου είναι η συστηματική συντήρηση –ανακατασκευή τμημάτων της επιφάνειας κυκλοφορίας των οδικών αξόνων της Λ. Συγγρού, Λ. Πειραιώς, Βασ. Σοφίας, Φειδιπίδου & Μεσογείων αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ Περιφέρειας Αττικής, η αντιμετώπιση κάθε αστοχίας που έχει καταγραφεί ή θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, αναβαθμίζοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης των εποχούμενων στους πλέον σημαντικούς και επιβαρυμένους άξονες της μελέτης και ειδικότερα:

1. Η συντήρηση και βελτίωση και ανακατασκευή τμημάτων του οδοστρώματος.

2. Η συντήρηση και βελτίωση της οριζόντιας (διαγράμμιση) και κατακόρυφης σήμανσης κατά μήκος των αξόνων.

3. Η τροποποίηση της στάθμης των στομίων των φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής όπου αυτά παρατηρείται να είναι βυθισμένα είτε υπερυψωμένα, σε σχέση με την επιφάνεια του οδοστρώματος καθώς και η επισκευή όπου απαιτείται.

Οι εργασίες αυτές, οι οποίες αφορούν την τροποποίηση της στάθμης των φρεατίων επισκέψεως αγωγών αποχέτευσης λυμάτων ή όμβριων, που προκαλούν κινδύνους στην κυκλοφορία των οχημάτων, επιβάλλεται να γίνουν κυρίως επειδή είτε υποχώρησαν οι απολήξεις των φρεατίων είτε λόγω οποιασδήποτε άλλης αστοχίας.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn