Βαγγέλης
Θάνος

Το πρόβλημα των απορριμμάτων επιζητεί λύση το συντομότερο δυνατό. Σε ορισμένες περιοχές της χώρας, όπως είναι οι τουριστικές, το συγκεκριμένο ζήτημα οξύνεται ακόμα περισσότερο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, με την αθρόα προσέλευση τουριστών. Το γεγονός οδηγεί στον πολλαπλασιασμό του όγκου απορριμμάτων και θέτει το σύστημα συλλογής τους στα κόκκινα.

Η μοναδική λύση στο γρίφο των απορριμμάτων είναι η κατασκευή νέων υποδομών επεξεργασίας απορριμμάτων, που θα επεξεργάζονται τα συλλεχθέντα, με στόχο να ακολουθούν το δρόμος της παραδοσιακής ταφής όλο και λιγότερες ποσότητες.

Άλλη μια τέτοια μονάδα δρομολογείται και στη Σαντορίνη. Το νησί αποτελεί πόλο έλξης για εκατομμύρια τουρίστες και αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα πως και ο όγκος των απορριμμάτων αυξάνεται με μαθηματική πρόοδο.

Σε αυτά το πλαίσιο προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου “Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος επεξεργασίας στερεών αποβλήτων νησιού Θήρας”. Το έργο έχει προϋπολογισμό 52,9 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 42,7 εκατ.). Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το πρότζεκτ θα υλοποιηθεί υπό το μορφή ΣΔΙΤ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 14/10/2022, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες αργότερα, στις 19/10/2022. Τέλος η σύμβαση του έργου θα έχει διάρκεια 27 χρόνια.

Ταυτότητα έργου

Το αντικείμενο της Σύμπραξης συνίσταται στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών του έργου της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αποβλήτων της Νήσου Θήρας για χρονικό διάστημα έως 27 έτη, με σκοπό την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από την εθνική νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων. Το ακριβές χρονικό διάστημα της σύμβασης σύμπραξης θα καθοριστεί ειδικότερα στο πλαίσιο της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Η συνολική ετήσια δυναμικότητα της Ο.Ε.Δ.Α. Θήρας έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε 27.226 τόνους, ωστόσο η ακριβής ποσότητα θα προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Το έργο ΣΔΙΤ, αποτελείται, μεταξύ άλλων, από:
• Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) που περιλαμβάνει:
-Επεξεργασία των σύμμεικτων υπολειμματικών Απορριμμάτων
-Επεξεργασία των Ανακυκλώσιμων Υλικών από προγράμματα χωριστής συλλογής
• Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών.
• Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.).

Ο ανάδοχος  θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του αντικειμένου της Σύμπραξης.

Τα οφέλη του έργου

Σύμφωνα με το ΦΟΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου, η κατασκευή και λειτουργία έργων Διαχείρισης & Επεξεργασίας των Στερεών Αποβλήτων για το σύνολο του Νησιού κρίνεται απολύτως επείγουσα και επιβεβλημένη. Η κατασκευή της μονάδας θα οδηγήσει στην παύση λειτουργίας του υφιστάμενου Χ.Α.Δ.Α. και παράλληλα θα σηματοδοτήσει την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου.

Επιπλέον η νέα υποδομή αναμένεται να συμβάλει:

• Στην ανάκτηση αξιοποιήσιμων προϊόντων και υλικών, επιπρόσθετα της δυναμικότητας του ήδη λειτουργούντος Κ.Δ.Α.Υ.
• στην παραγωγή και αξιοποίηση δευτερογενών προϊόντων ή/ και ενέργειας
• στην εκτροπή βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων (ΒΑΑ) από ταφή.
• Στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.
• Στην ελαχιστοποίηση των υλικών που θα οδηγούνται στον Χ.Υ.Τ.Υ., με την εναπόθεση σε αυτόν μόνο των υπολειμμάτων των επιμέρους παραγωγικών διεργασιών
• Στην εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και ιδιαίτερα με τους στόχους του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
• Στην εναρμόνιση με τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Κυκλικής Οικονομίας.
• Στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Το έργο θα συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την κλιμακούμενη χρονικά εκτροπή σημαντικής ποσότητας βιοαποδομήσιμου κλάσματος από το Χ.Υ.Τ.Υ.. Σύμφωνα με τους στόχους του Ε.Σ.Δ.Α. θα πρέπει μέχρι το έτος 2030 η μείωση να φθάσει το 10%. Συνοπτικά και βάσει των παραπάνω, με το προτεινόμενο έργο, εξασφαλίζονται τα εξής:

• Μείωση του δυναμικού εκπομπής ρυπαντών των απορριμμάτων πριν οδηγηθούν σε υγειονομική ταφή, ήτοι μείωση του ρυπαντικού φορτίου των στραγγισμάτων και των εκπομπών βιοαερίου στους Χ.Υ.Τ.Υ.
• Μείωση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος που οδηγείται στους Χ.Υ.Τ.Υ., προκειμένου να συμβάλλει η Περιφέρεια στους στόχους μείωσης που τίθενται στον Ε.Σ.Δ.Α.
• Αύξηση της διάρκειας ζωής του προς κατασκευή Χ.Υ.Τ. μέσω μείωσης των υπολειμμάτων που οδηγούνται προς ταφή.
• Παραγωγή ανακυκλώσιμων προϊόντων, ενέργειας και compost.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV