Connect with us

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ευρωπαϊκή Ένωση: ενδιαφέρον για τις θαλάσσιες πηγές ενέργειας

Δημοσιεύθηκε

στις

Μπαρόζο: «οι θάλασσες και οι ωκεανοί μπορούν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης

Οι θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η υδατοκαλλιέργεια, η θαλάσσια βιοτεχνολογία, ο παράκτιος τουρισμός και η υποθαλάσσια εξόρυξη είναι οι τομείς στους οποίους η ΕΕ θα επικεντρώσει τα επόμενα χρόνια την προσοχή της, με βάση το λεγόμενο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ανάπτυξη και την απασχόληση στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας το οποίο εγκρίθηκε πριν λίγες μέρες, στη Λεμεσό, από τους ευρωπαίους υπουργούς θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία εκπροσώπησε ο πρόεδρος Ζοζέ Μπαρόζο και η Επίτροπος Μαρία Δαμανάκη.

Οι υπουργοί ζήτησαν επίσης από τα κράτη μέλη και από τα Ευρωπαϊκά Όργανα να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε η λεγόμενη γαλάζια οικονομία να έχει ως αποτέλεσμα: τη στήριξη στην έρευνα και στις γνώσεις για τη θάλασσα, τη ναυτική εκπαίδευση, την αποδοτική ως προς το κόστος θαλάσσια επιτήρηση, τον καλύτερο σχεδιασμό του θαλάσσιου χώρου και την προώθηση της εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπαρόζο, δήλωσε: «οι θάλασσες και οι ωκεανοί μπορούν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. Η σημερινή δήλωση στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι πρέπει να υιοθετήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει η γαλάζια οικονομία της Ευρώπης.

Η Επίτροπος Μαρία Δαμανάκη, αρμόδια για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την Αλιεία, τόνισε ότι «για να πραγματοποιηθούν οι τάσεις και οι δυνατότητες ανάπτυξης στη θαλάσσια οικονομία, χρειαζόμαστε τη συμμετοχή όλων των θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών και περιφερειών, της βιομηχανίας, των ΜΜΕ και της κοινωνίας των πολιτών. Η ικανότητα συνεργασίας για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων είναι δείγμα ωριμότητας και η θαλάσσια πολιτική είναι το ιδανικό μέσο για την ενίσχυση της γαλάζιας οικονομίας στην Ευρώπη».

Σημειώνεται ότι, όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή της η Επιτροπή, η γαλάζια οικονομία είναι σημαντική για την Ευρώπη. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της εκτιμάται σε περίπου 500 δισεκ. Ευρώ, με αύξηση περίπου 600 δισεκ. το 2020.

Κατά την ίδια περίοδο, οι εργαζόμενοι στη γαλάζια οικονομία αναμένεται να αυξηθούν από 5,4 εκατ. σε 7 εκατ. Σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί ότι το 75% του εξωτερικού ευρωπαϊκού εμπορίου και το 37% του ενδοευρωπαϊκού εμπορίου είναι θαλάσσιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι διαμόρφωσε ολοκληρωμένη εικόνα του οικονομικού μεγέθους και του μεγέθους της απασχόλησης των τομέων της θάλασσας και της ναυτιλίας στην Ευρώπη, και διερεύνησε επίσης τις κατευθύνσεις που θα μπορούσαν ρεαλιστικά να ακολουθήσουν οι εν λόγω τομείς κατά τα προσεχή έτη και το πού υπάρχει ιδιαίτερο δυναμικό για καινοτομία και νέες θέσεις εργασίας.

Από τη μελέτη αυτή προκύπτει ότι ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός είναι ο μεγαλύτερος θαλάσσιος τομέας όσον αφορά την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και την απασχόληση και αναμένεται να μεγεθυνθεί κατά 2 έως 3% έως το 2020, ενώ ο τουρισμός με κρουαζιερόπλοια αναμένεται να δημιουργήσει 100.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2020 σε σύγκριση με το 2010. Δεδομένου ότι η παγκόσμια εγκατεστημένη παραγωγική ικανότητα στον τομέα της ενέργειας των ωκεανών αναμένεται να διπλασιάζεται σε ετήσια βάση στο εγγύς μέλλον, η οικονομική εκμετάλλευση των τεχνολογιών ενέργειας από τα κύματα και την παλίρροια θα ενισχυθεί μέσω της μείωσης του τεχνολογικού κόστους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών της θαλάσσιας εξόρυξης ορυκτών αναμένεται να αυξηθεί από σχεδόν μηδέν σε 5 δισ. ευρώ κατά τα 10 επόμενα έτη και σε έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2030. Η υδατοκαλλιέργεια της ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στην υγιεινή διατροφή εάν ο ρυθμός μεγέθυνσης φτάσει αυτόν που υπάρχει εκτός της ΕΕ. Έλος κατά την επόμενη δεκαετία, ο τομέας της γαλάζιας βιοτεχνολογίας αναμένεται ότι θα καταστεί προμηθευτής των μαζικών αγορών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των καλλυντικών, των προϊόντων διατροφής, των φαρμακευτικών προϊόντων, των χημικών προϊόντων και των βιοκαυσίμων.

Πηγή:express.gr

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα