Connect with us

Φυσικό Αέριο-LPG

ΥΠΕΚΑ: Εντυπωσιακή η ανταπόκριση για την αντικατάσταση πετρελαίου με φυσικό αέριο

Δημοσιεύθηκε

στις

Μεγάλη ανταπόκριση από τους καταναλωτές έχει μέχρι σήμερα το πρόγραμμα επιδότησης για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου από συστήματα φυσικού αερίου, το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα το ΥΠΕΚΑ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσίασαν οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Αττικής στον υπουργό ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έχουν υποβληθεί 2.563 αιτήσεις για υπαγωγή στο πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη και 2.309 αιτήσεις στη Θεσσαλία. Έχουν συναφθεί Συμβάσεις Σύνδεσης και Παροχής αερίου για το 76% των αιτήσεων στη Θεσσαλονίκη και για το 65% στη Θεσσαλία, ενώ το 20% των αιτούντων στη Θεσσαλονίκη και το 48% στη Θεσσαλία είναι ήδη ενεργοί χρήστες του δικτύου φυσικού αερίου.

Αντίστοιχα, στην Αττική έχουν υποβληθεί 2.027 αιτήσεις υπαγωγής και έχουν  συναφθεί Συμβάσεις Σύνδεσης και Παροχής αερίου για το 70% αυτών, ενώ για το 32% των αιτήσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της παροχετευτικής διάταξης και αναμένεται ότι το ποσοστό αυτό θα έχει ανέλθει στο 70% μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Επιπλέον, στην Αττική 2.095 καταναλωτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να υποβάλλουν σχετική αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραμμα τις προσεχείς εβδομάδες.

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για υπαγωγή στο πρόγραμμα, καθώς και όσες αναμένεται να υποβληθούν άμεσα, αντιστοιχούν σε περίπου 20.000 νοικοκυριά, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν τη μεγάλη ανταπόκριση που βρήκε το πρόγραμμα από τους καταναλωτές, αντιμετωπίζοντας μία υπαρκτή και επείγουσα ανάγκη πολλών νοικοκυριών.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα προκηρύχθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2014, και καλύπτει δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ήδη μετά τις 25 Σεπτεμβρίου 2014, για τις αιτήσεις που εγκρίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Ενδεικτικές της επιτυχίας του προγράμματος είναι οι επιστολές του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή Τζιτζικώστα), καθώς και των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, με τις οποίες ζητούν από τον υπουργό ΠΕΚΑ, με δεδομένο ότι ήδη εξαντλήθηκαν οι διατιθέμενοι πόροι, την εξεύρεση επιπλέον πόρων για τη συνέχιση του προγράμματος και το 2015.

ΕΠΑ Αττικής: Τεράστια η απήχηση στην Αττική – Αναμένεται η διάθεση νέων κονδυλίων

Ειδικότερα, όπως τονίζει η ΕΠΑ Αττικής, βασικό σημείο του προγράμματος με τίτλο «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες», από το οποίο δύναται να επωφεληθούν περίπου 6.000 αιτήματα, είναι και η παροχή κινήτρων σε όσους οικιακούς καταναλωτές στραφούν στη φθηνότερη και πιο φιλική στο περιβάλλον επιλογή του φυσικού αερίου. Ως αποτέλεσμα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στο λεκανοπέδιο Αττικής, μια προοπτική που αποτελεί και το τελικό ζητούμενο για την αποφόρτιση του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπής ρύπων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η επιδότηση ανέρχεται σε ποσοστό ως και 60% του κόστους μετατροπής, ένα σημαντικό όφελος που μπορεί να φτάσει ως και το ποσό των €5.500 και που έχει οδηγήσει στην τεράστια απήχηση της δράσης στο καταναλωτικό κοινό.

Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής, στην περιοχή του λεκανοπεδίου έχουν κατατεθεί 2.027 αιτήσεις υπαγωγής στη δράση, ενώ 2.095 επιπλέον καταναλωτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να υποβάλουν και αυτοί την αίτησή τους εντός των προσεχών εβδομάδων. Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο αριθμός των νοικοκυριών που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση φτάνει στα 4.862, ενώ το ενδιαφέρον τους έχουν εκδηλώσει 5.040 νοικοκυριά επιπλέον. Μεταξύ των καταναλωτών που έχουν υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, το 70% έχει συνάψει σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου. Επιπλέον, για το 32% των αιτήσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της παροχετευτικής διάταξης, ποσοστό που αναμένεται να έχει ανέλθει στο 70% μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο την ένθερμη υποδοχή της πρωτοβουλίας από το κοινό όσο και το γεγονός πως το 30% των καταναλωτών που έχουν υποβάλλει αίτημα επιθυμούν να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου μόνο υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του αιτήματός τους, γίνεται φανερή η ανάγκη συνέχισης του προγράμματος και της διάθεσης και νέων κονδυλίων προς την ίδια κατεύθυνση. Ως φορέας διαχείρισης της δράσης, η ΕΠΑ Αττικής ενημερώνει ότι βρίσκεται σε αναμονή της διαδικασίας εκταμίευσης των σχετικών κονδυλίων και προσδοκά την επανάληψη του προγράμματος εντός του 2015.

ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας: Αναγκαία η επανάληψη του προγράμματος και το 2015

Με ιδιαίτερη επιτυχία συνεχίζεται η Δράση και έως σήμερα, τονίζει η Δ/νση Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας, με αποτέλεσμα να έχουν υποβληθεί από νέους οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου 2.563 αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα επιδότησης εσωτερικών εγκαταστάσεων στην ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και 2.309 στην ΕΠΑ Θεσσαλίας.

Οι καταναλωτές οι οποίοι θα έχουν σημαντικό οικονομικό όφελος ύψους έως και 5.500€, εκτιμάται σύμφωνα με τον αριθμό των υποβληθέντων αιτήσεων, ότι έχουν καλύψει ήδη από τις 4 Δεκεμβρίου 2014 το ποσό της χρηματοδότησης του Προγράμματος που αντιστοιχεί στην ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και σε ποσοστό 90% στην Θεσσαλία. Από το συνολικό αριθμό των αιτούντων για την ένταξη στη Δράση, το 76% έχει συνάψει Σύμβαση Σύνδεσης και Παροχής αερίου στην Θεσσαλονίκη και το 65% στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας, ενώ το 20% είναι ενεργοί χρήστες του δικτύου φυσικού αερίου στην Θεσσαλονίκη και το 48% στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας.

Ως Φορείς διαχείρισης της Δράσης, οι δύο ΕΠΑ ενημερώνουν το υπουργείο ΠΕΚΑ ότι βρίσκονται σε αναμονή της διαδικασίας εκταμίευσης των σχετικών κονδυλίων του Προγράμματος επιδότησης εσωτερικών εγκαταστάσεων από τους αρμόδιους φορείς, για την καταβολή της χρηματοδότησης στους Αναδόχους των ωφελούμενων καταναλωτών.

Δεδομένης της μεγάλης αυτής ζήτησης που αποτυπώνεται με τα παραπάνω στοιχεία, η διασφάλιση της συνέχειας του προγράμματος με νέα κονδύλια και επανάληψη του προγράμματος εντός του 2015 θα συνεισφέρει ουσιαστικά στον κύριο στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών, καταλήγουν οι δύο ΕΠΑ.

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα