ΥΠΕΚΑ: έρχεται το Εθνικό Μητρώο Υδρογεωτρήσεων

Εξαγγελία του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ κου Καλαφάτη

Τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων, με στόχο να αντιμετωπιστεί το  ζήτημα της υπεράντλησης νερού για γεωργικές δραστηριότητες και να υπάρξει εξορθολογισμός των χρήσεων, εξήγγειλε ο Υπουργός Αναπληρωτής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Σταύρος Καλαφάτης, απαντώντας το πρωί στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Περ. Θεσσαλονίκης της ΔΗΜ.ΑΡ, Κατερίνας Μάρκου, για τη συνεχιζόμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας.

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση που έχει υποστεί η Λίμνη Κορώνεια είναι αδιαμφισβήτητα το άθροισμα όσων συσσωρεύτηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες, με αποτέλεσμα μία λίμνη-στολίδι, υγρότοπος διεθνούς σημασίας, να έχει υποστεί μία απίστευτη ταλαιπωρία. Και αυτό είναι γνωστό.

Επί δεκαετίες ο υγρότοπος της Κορώνειας δεχόταν υψηλή ρύπανση από συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, αλλά και βιομηχανικών και αστικών λυμάτων. Παράλληλα, υπέφερε, δε, από την υπεράντληση του νερού για γεωργική χρήση και αυτός είναι ο παράγοντας που έχει ίσως και τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη δημιουργία του προβλήματος.

Οι κατά καιρούς προσπάθειες που έγιναν, ώστε να υπάρξει ο συντονισμός για να αντιστραφεί η κατάσταση, δεν είχαν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Το πιο χαρακτηριστικό δε παράδειγμα, αποτελεί το γεγονός ότι το ειδικό πρόγραμμα δράσεων για την αποκατάσταση της Λίμνης που εντάχθηκε στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν υλοποιήθηκε παρά μονάχα κατά 25% μέχρι το τέλος του 2010, με συνέπεια την απένταξη από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης του έργου το 2011.

Είναι προφανές λοιπόν ότι τα πράγματα βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, με τεράστια πίεση χρόνου, περιορισμένους πόρους και πολλά που πρέπει να γίνουν για να αντιστραφεί η εικόνα και να αρχίσει να υπάρχει επιτέλους ένα ουσιώδες αποτέλεσμα στο ορίζοντα.

Πού βρισκόμαστε αυτήν τη στιγμή; Συγκεκριμένα, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων ενέταξε στο ΕΠΠΕΡΑΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», τα έργα τεχνικής παρέμβασης στη Λίμνη, προϋπολογισμού 20.000.000 ευρώ με δικαιούχο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα έργα αυτά αφορούσαν κυρίως τη δημιουργία και διαμόρφωση βαθέων ενδιαιτημάτων για την προστασία της βιοποικιλότητας της Λίμνης, τη βελτίωση των υδραυλικών εγκαταστάσεων και της ενωτικής τάφρου, τη βελτίωση της λιμνοδεξαμενής ωρίμανσης, τη διαχείριση καλαμώνων, την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και τη δημιουργία βάσεων δεδομένων παρακολούθησης.

Δεύτερον, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος δημιούργησε σειρά ελέγχων σε διάφορες βιομηχανίες της περιοχής, επιβάλλοντας τις αντίστοιχες Διοικητικές κυρώσεις. Να σημειωθεί δε στο σημείο αυτό, πως πάρα πολλές από τις ρυπογόνες βιομηχανικές δραστηριότητες, έχουν πλέον διακόψει τη λειτουργία τους. Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος βεβαίως εξακολουθούν να επιλαμβάνονται οποιασδήποτε νέας παράβασης.

Τρίτον, ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης ο οποίος μετέχει στα κοινά κλιμάκια ελέγχου για την έλεγχο των ρυπογόνων βιομηχανιών της περιοχής, έχει αναλάβει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη 07-13» την υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων της Λίμνης. Ήδη, έχει ολοκληρώσει το σχέδιο διαχείρισης της περιοχής αρμοδιότητάς του και προχωρεί στη λήψη μέτρων προστασίας και διαχείρισης.

Τέταρτον, η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Λαγκαδά, που όπως γνωρίζετε έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο, λειτουργεί. Περιλαμβάνει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επεξεργασία και δέχεται τα λύματα των οικισμών Λαγκαδά και Χρυσαυγής. Εντός των επόμενων μηνών αναμένεται να λειτουργήσουν αντίστοιχα συστήματα σε τρεις κοινότητες του Δήμου, Άγιος Βασίλειος, Σοχός και Ζαγκλιβέρι, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια απορρύπανσης.

Τέλος, παράλληλα με τον έλεγχο της ρύπανσης γίνεται συστηματική προσπάθεια εξοικονόμησης αρδευτικού νερού, επίσης με έλεγχο γεωτρήσεων και εφαρμογή μη υδροφόρων συστημάτων άρδευσης.
Το ΥΠΕΚΑ βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη λήψη αποφάσεων και συντονισμό των δράσεων, ώστε να αντιστραφεί η κατάσταση και να δώσουμε τη μάχη με τους καλύτερους δυνατούς όρους στην προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.