Βαγγέλης
Θάνος

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός για ένα σημαντικό έργο για την αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και πιο συγκεκριμένα στο νησί της Κέρκυρας.

Στη διαδικασία συμμετείχαν τρία  σχήματα τα οποία και διεκδικούν την κατασκευή της μονάδας απορριμμάτων στην Κέρκυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ypodomes.com,  φάκελο στον διαγωνισμό κατέθεσαν οι εξής συμμαχίες: ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή – Μεσόγειος, Ηλέκτωρ – WATT, Intrakat – TT.

Ο προϋπολογισμός του έργου μπορεί φτάσει ακόμα και στα 71,6 εκατ. ευρώ, καθώς στη σύμβαση αναμένεται να υπάρχει και δικαίωμα προαίρεσης, από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ , “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2021-2027”. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων.

Ταυτότητα έργου

Το έργο προβλέπει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 35.000 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Επιπροσθέτως, επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 12.500 τόνων ετησίως.

Επίσης, περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική λειτουργία της υποδομής για έξι έτη.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει :

α)το κόστος κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας της ΜΕΑ συνολικού προϋπολογισμού 23, 95 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ (καθώς δεν επιβάλλεται ΦΠΑ λόγω εφαρμογής των διατάξεων για την αντιστροφή υποχρέωσης ΦΠΑ) το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” και αναλύεται ως εξής: 23, 17 εκατ. συμμετοχή ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 774.023,35 ευρώ ιδιωτική συμμετοχή.

β)το κόστος κανονικής λειτουργίας της ΜΕΑ για 6 έτη συνολικού προϋπολογισμού 12, 41 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

γ) δικαιώματα προαίρεσης αξίας 30, 73 ευρώ πλέον ΦΠΑ τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικαίωμα προαίρεσης

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων η οποία με την ενεργοποίηση της «Προαίρεσης» διαμορφώνεται σε Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης. Υπό τη νέα μορφή θα έχει τη δυνατότητα για την επεξεργασία διακριτών ρευμάτων αστικών αποβλήτων, ώστε να διασφαλίζεται η ευελιξία στην επεξεργασία μεταβλητών ποσοτήτων ροών αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά, η εκπλήρωση των νέων αυξημένων στόχων ανακύκλωσης, η δυνατότητα τήρησης της απόφασης για την επεξεργασία αποβλήτων πριν την ταφή, η εκπλήρωση του στόχου για τη μείωση υπολειμμάτων προς ταφή.
Η υποδομή θα είναι συνολικής δυναμικότητας 35.000 τόνων αστικών σύμμεικτων αποβλήτων (Α.Σ.Α.) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV